Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Secop s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
31.03.2018
30.03.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 012 180€ 196 616 342€ 186 298 443€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
121 722 000 € 194 856 000 € 217 577 000 € 195 057 691 € 203 195 256 € 191 505 111 € 207 391 563 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
30 017 000€ 48 810 000€ 53 033 000€ 48 546 370€ 56 150 273€ 52 347 852€ 66 402 582€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
86 004 000€ 135 291 000€ 150 117 000€ 135 666 361€ 132 051 646€ 126 330 352€ 129 242 691€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 671 000€ 1 302 000€ 1 301 000€ 1 341 276€ 1 162 992€ 1 342 109€ 1 378 767€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 340 000€ -319 000€ 2 719 000€ 912 349€ 4 713 850€ 4 081 115€ 2 433 754€
07
V.
Aktivácia
291 000€ 1 011 000€ 107 000€ 146 598€ 21 255€ 136 310€ 34 236€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 894 000€ 8 564 000€ 9 765 000€ 3 333 461€ 7 251 431€ 6 278 130€ 6 091 708€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
185 000€ 197 000€ 535 000€ 5 111 276€ 1 843 809€ 989 243€ 1 807 825€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
125 852 000 € 191 470 000 € 239 138 000 € 192 197 390 € 200 156 921 € 193 474 067 € 212 153 491 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
28 429 000€ 44 712 000€ 49 955 000€ 40 093 581€ 41 259 439€ 36 318 583€ 34 552 971€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
66 247 000€ 109 313 000€ 124 091 000€ 101 022 280€ 104 591 376€ 105 399 586€ 127 086 630€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-383 101€ -399 609€ -227 273€
14
D.
Služby
9 794 000€ 12 173 000€ 22 519 000€ 19 553 712€ 22 684 552€ 19 997 291€ 19 653 831€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
15 052 000 € 21 684 000 € 24 663 000 € 21 004 197 € 15 034 186 € 13 131 002 € 13 032 208 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 071 000€ 14 152 000€ 18 210 000€ 15 724 599€ 10 716 269€ 9 373 955€ 9 113 243€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
24 000€ 2 000€ 14 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 563 000€ 4 953 000€ 5 364 000€ 4 261 902€ 3 560 089€ 3 163 447€ 3 265 285€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 418 000€ 2 579 000€ 1 089 000€ 1 017 696€ 733 828€ 591 600€ 639 680€
20
F.
Dane a poplatky
90 061€ 86 722€ 6 390€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 473 000€ 2 527 000€ 6 561 000€ 8 464 485€ 10 789 181€ 11 807 190€ 11 119 301€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 473 000€ 2 527 000€ 6 561 000€ 8 464 485€ 10 701 006€ 11 935 759€ 11 364 800€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
88 175€ -128 569€ -245 499€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 884 853€ 3 809 692€ 3 956 007€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
178 000€ -47 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 679 000€ 1 108 000€ 11 349 000€ 2 059 135€ 2 206 374€ 3 323 610€ 2 973 426€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-4 130 000 € 3 386 000 € -21 561 000 € 2 860 301 € 3 038 335 € -1 968 956 € -4 761 928 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
12 173 000 € 19 897 000 € 10 712 000 € 25 943 381 € 25 947 750 € 22 921 887 € 18 425 871 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 000 € 718 000 € 165 000 € 352 395 € 1 742 118 € 1 298 936 € 637 439 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
8 000 € 0 € 13 896 € 25 283 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
13 896€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 25 283€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 39 000 € 165 000 € 320 778 € 350 174 € 371 327 € 398 337 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
349 780€ 371 017€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 39 000€ 165 000€ 320 778€ 394€ 310€ 398 337€
42
XII.
Kurzové zisky
1 105 298€ 913 291€ 213 788€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
286 538€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
679 000€ 0€ 31 617€ 108€ 422€ 31€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 369 000 € 351 000 € 2 045 000 € 1 317 160 € 2 684 129 € 2 011 827 € 2 044 721 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 184 000 € 351 000 € 644 000 € 1 199 956 € 1 309 792 € 1 443 581 € 1 215 036 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
888 888€ 947 657€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 184 000€ 351 000€ 644 000€ 1 199 956€ 420 904€ 495 924€ 1 215 036€
52
O.
Kurzové straty
185 000€ 1 279 000€ 679 298€ 198 988€ 495 491€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
122 000€ 355 884€ 20 485€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 117 204€ 339 155€ 348 773€ 334 194€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 361 000 € 367 000 € -1 880 000 € -964 765 € -942 011 € -712 891 € -1 407 282 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-5 491 000 € 3 753 000 € -23 441 000 € 1 895 536 € 2 096 324 € -2 681 847 € -6 169 210 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 € -81 000 € 86 754 € 4 072 € 2 939 € 14 040 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 000€ 2 922€ 4 072€ 2 939€ 14 040€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-84 000€ 83 832€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-5 491 000 € 3 753 000 € -23 360 000 € 1 808 782 € 2 092 252 € -2 684 786 € -6 183 250 €