Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TSS GRADE, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TSS GRADE, a.s.

 • Názov TSS GRADE, a.s.
 • IČO 35802723
 • DIČ 2020281571
 • IČ DPH SK2020281571 podľa §4
 • Sídlo Dunajská 48, 811 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. decembra 2000, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5590/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 12 100 120 € / splatené 12 100 120 €
  Podľa účtovnej závierky: 12 100 120 €
 • Historický názov Trnavská stavebná spoločnosť a.s.
  (platné do 1. januára 2011 )
 • Historické sídlo Za stanicou 3, 832 52 Bratislava
  (platné do 2. mája 2013)
  Bratislavská 4, 917 02 Trnava
  (platné do 17. júla 2012)
  Bratislavská 4, 917 00 Trnava
  (platné do 12. septembra 2011)
  Šancová 42, 811 05 Bratislava
  (platné do 23. apríla 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 13. septembra 2012
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.9.2012, sp.zn.: 4R 3/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.9.2012, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : TSS GRADE, a.s., Za stanicou 3, Bratislava , IČO: 35 802 723 a za správcu bol ustanovený Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S1231.
 • Dátum ukončenia 22. februára 2013
 • Dôvod ukončenia Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 14.2.2013, č.k. 4R/3/2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.2.2013 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, Bratislava, IČO: 35 802 723 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 21.1.2013 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka TSS GRADE, a.s.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti) 20.12.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti) 20.12.2000
sprostredkovateľská činnosť (v rozsahu voľnej živnosti) 20.12.2000
poradenská činnosť v oblasti obchodu 20.12.2000
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby 20.12.2000
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby 20.12.2000
výkon činností stavbyvedúceho - dopravné stavby 20.12.2000
stavebná údržba a rekonštrukcia trati 20.12.2000
výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske konštrukcie a mosty 20.12.2000
zváranie vyhradených koľajových zariadení v doprave 20.12.2000
faktoring a forfaiting 7.9.2001
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava 7.9.2001
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 4.3.2005
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 4.3.2005
nedeštruktívne skúšanie koľajníc 4.3.2005
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 18.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 18.7.2006
reklamná a propagačná činnosť 9.7.2009
opravy pracovných strojov 9.7.2009
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 9.7.2009
prenájom hnuteľných vecí 9.7.2009
čistiace a upratovacie služby 9.7.2009
renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc 9.7.2009
naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska 9.7.2009
naváranie jazykov elektrickým oblúkom 9.7.2009
zváranie koľajníc a naváranie oceľového materiálu električkového zvršku 9.7.2009
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 9.7.2009
prípravné práce k realizácii stavby 9.7.2009
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 9.7.2009
zámočníctvo 9.7.2009
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 9.7.2009
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 9.7.2009
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 9.7.2009
výroba nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu 9.7.2009
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení 9.7.2009
výroba, montáž a opravy technologických zariadení s výnimkou vyhradených zariadení 9.7.2009
administratívne služby 9.7.2009
prevádzkovanie dopravy na dráhe 9.7.2009
nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií mostom podobných a koľajníc 9.7.2009
vykonávanie skúšok deformačných vlastností konštrukčných vrstiev stavieb pozemných a letiskových komunikácií, železničných tratí, vodohospodárskych stavieb, zakladania priemyselných a pozemných stavieb 19.8.2010
vedenie účtovníctva 23.4.2014
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 23.4.2014
technik požiarnej ochrany 23.4.2014
výkon činnosti stavebného dozoru-dopravné stavby 23.4.2014
výkon činnosti stavbyvedúceho-inžinierske stavby-dopravné stavby, mosty a tunely 23.4.2014
vykonávanie určených činností:-montáž, opravy, rekonštrukcie, pre elektrické zariadenia železničných dráh 23.4.2014
zváranie koľajníc 23.4.2014
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 6.8.2018
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.11.2000. Notárska zápisnica č. N 632/00, Nz 631/00, spísaná dňa 29.11.2000 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov. Stanovy a.s. v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 202/01, Nz 202/01 napísanej dňa 18.4.2001 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.06.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 372/01, Nz 372/01.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 06.09.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 576/01, Nz 576/01 schválilo zmenu stanov.
5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.9.2012, č.k. 33Exre/336/2012, právoplatné dňa 23.10.2012.
6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 05.11.2012.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 531/2013, Nz 14446/2013, NCRIs 14766/2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06.2013.
9. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.7.2013, č.k. 33Exre/194/2013-24, právoplatné dňa 5.8.2013.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1191/2013, Nz 32199/2013, NCRIs 32820/2013.
11. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.10.2013, sp. zn. 34 Exre/324/2013 - 13, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.11.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014.
13. Notárska zápisnica č. N 180/2015, Nz 3826/2015, NCRls 3982/2015 zo dňa 06.02.2015.