Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TSS GRADE, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
102 996 452€ 75 426 306€ 80 463 614€ 66 497 168€ 68 768 629€ 76 559 075€ 74 949 349€ 114 901 242€ 66 585 019€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
107 877 456 € 79 244 431 € 83 816 152 € 69 251 696 € 70 256 084 € 79 538 198 € 76 496 690 € 121 727 021 € 74 532 670 € 70 542 325 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 415 847€ 1 551 762€ 705 285€ 606 341€ 1 234 913€ 55 020€ 37 247€ 620€ 25 602€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
164 430€ 47 206€ 106 095€ 345 469€ 325 503€
05
III.
Tržby z predaja služieb
101 416 175€ 73 827 338€ 79 652 234€ 65 545 358€ 67 208 212€ 76 504 055€ 74 912 102€ 114 900 623€ 66 559 417€ 50 337 254€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 078 793€ 6 331€ 19 401€ 76 393€ -108 427€ -607 080€ 481 611€ -620 985€ 878 979€ -10 083€
07
V.
Aktivácia
83 688€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 640 807€ 3 444 646€ 3 244 229€ 2 369 832€ 619 595€ 2 914 040€ 858 524€ 7 176 664€ 4 909 835€ 671 958€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
161 404€ 283 460€ 88 908€ 308 303€ 976 288€ 672 163€ 207 206€ 270 099€ 2 158 837€ 19 543 196€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
107 198 136 € 78 282 130 € 82 495 294 € 68 230 704 € 69 851 547 € 76 117 033 € 73 217 686 € 120 352 190 € 72 270 289 € 42 727 312 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 321 035€ 1 426 956€ 670 021€ 526 193€ 1 057 392€ 46 299€ 561€ 25 353€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
23 611 920€ 12 623 771€ 12 969 702€ 11 099 299€ 13 179 035€ 12 186 308€ 14 395 686€ 15 688 787€ 10 893 061€ 9 649 195€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-78 709€ 106 994€
14
D.
Služby
67 851 900€ 50 686 946€ 56 443 530€ 45 575 917€ 45 559 827€ 51 954 227€ 49 985 741€ 87 392 758€ 46 992 881€ 25 127 237€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 614 575 € 7 490 682 € 7 364 684 € 7 090 386 € 7 221 898 € 6 617 744 € 6 702 411 € 6 926 363 € 5 656 852 € 5 098 169 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 233 290€ 5 391 456€ 5 341 877€ 5 174 303€ 5 292 822€ 4 792 761€ 4 870 215€ 5 097 468€ 4 109 207€ 3 818 043€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 500€ 7 500€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 200 921€ 1 923 489€ 1 864 833€ 1 778 063€ 1 808 804€ 1 713 452€ 1 716 420€ 1 709 224€ 1 450 796€ 1 200 782€
19
E.4.
Sociálne náklady
178 864€ 168 237€ 157 974€ 138 020€ 120 272€ 111 531€ 115 776€ 119 671€ 96 849€ 79 344€
20
F.
Dane a poplatky
59 669€ 86 503€ 64 796€ 119 674€ 88 095€ 50 970€ 63 143€ 59 214€ 98 203€ 70 017€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 488 459€ 1 328 121€ 1 219 299€ 1 138 158€ 1 009 187€ 892 646€ 841 258€ 838 851€ 716 415€ 674 011€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 488 459€ 1 328 121€ 1 219 299€ 1 138 158€ 1 009 187€ 892 646€ 841 258€ 838 851€ 716 415€ 674 011€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 194 265€ 3 184 878€ 3 170 509€ 2 335 471€ 554 600€ 2 795 671€ 708 009€ 6 724 103€ 5 193 341€ 563 597€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-38 586€ 2 015€ -6 037€ 6 087€ 70 436€ 630 737€ -268 425€ 1 832 591€ 2 127 158€ 912 892€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 094 899€ 1 452 258€ 598 790€ 339 519€ 1 111 077€ 942 431€ 789 863€ 967 671€ 460 031€ 632 194€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
679 320 € 962 301 € 1 320 858 € 1 020 992 € 404 537 € 3 421 165 € 3 279 004 € 1 374 831 € 2 262 381 € 27 815 013 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 290 390 € 10 778 652 € 10 399 762 € 9 372 152 € 8 863 947 € 11 765 161 € 11 049 533 € 11 276 861 € 9 445 709 € 15 550 739 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
835 942 € 966 612 € 2 463 008 € 277 293 € 43 869 € 345 468 € 2 992 170 € 466 629 € 151 934 € 170 194 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 950 000€ 1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
43 320 € 6 € 8 180 € 23 422 € 18 945 € 115 810 € 134 622 € 150 515 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
43 320€ 6€ 8 180€ 23 422€ 18 945€ 115 810€ 134 622€ 150 515€
42
XII.
Kurzové zisky
687 896€ 964 309€ 2 463 001€ 277 293€ 35 689€ 322 046€ 23 225€ 350 806€ 16 834€ 19 679€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
104 726€ 2 303€ 1€ 13€ 477€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 100 495 € 1 262 037 € 3 392 812 € 618 559 € 287 956 € 2 184 498 € 5 013 959 € 2 131 421 € 932 674 € 924 722 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 950 000€ 5 001€ 333€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-808€ 5 771€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
290 916 € 222 065 € 415 222 € 425 031 € 104 963 € 207 541 € 198 671 € 852 435 € 220 662 € 248 394 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
290 916€ 222 065€ 415 222€ 425 031€ 104 963€ 207 541€ 198 671€ 852 435€ 220 662€ 248 394€
52
O.
Kurzové straty
450 960€ 664 857€ 2 649 834€ 239 726€ 50 431€ 138 369€ 55 863€ 208 072€ 61 964€ 127 328€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
358 619€ 375 115€ 327 756€ -46 198€ 132 562€ 1 838 588€ 1 809 425€ 1 070 914€ 645 855€ 542 896€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-264 553 € -295 425 € -929 804 € -341 266 € -244 087 € -1 839 030 € -2 021 789 € -1 664 792 € -780 740 € -754 528 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
414 767 € 666 876 € 391 054 € 679 726 € 160 450 € 1 582 135 € 1 257 215 € -289 961 € 1 481 641 € 27 060 485 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
107 186 € 177 950 € 123 052 € 285 303 € 21 505 € 112 579 € -5 847 € 217 793 € 79 291 € -339 499 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
49 163€ 523 618€ 129 428€ 69 044€ 7 975€ 18 667€ 34 724€ 61 372€ 16 941€ 2 548€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
58 023€ -345 668€ -6 376€ 216 259€ 13 530€ 93 912€ -40 571€ 156 421€ 62 350€ -342 047€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
307 581 € 488 926 € 268 002 € 394 423 € 138 945 € 1 469 556 € 1 263 062 € -507 754 € 1 402 350 € 27 399 984 €