Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INDEX NOSLUŠ s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 153 091 € 44 566 100 € 44 344 561 € 31 810 393 € 22 558 814 € 22 758 721 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 153 091€ 44 566 100€ 44 344 561€ 31 810 393€ 22 558 814€ 22 758 721€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 292 308 € 1 999 812 € 1 846 221 € 1 403 535 € 1 317 939 € 2 037 934 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
200 487€ 160 233€ 222 763€ 214 722€ 200 686€ 348 530€
10
B.2
Služby
2 091 821€ 1 839 579€ 1 623 458€ 1 188 813€ 1 117 253€ 1 689 404€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
37 860 783 € 42 566 288 € 42 498 340 € 30 406 858 € 21 240 875 € 20 720 787 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
37 387 954 € 41 324 874 € 42 268 839 € 30 153 668 € 21 009 217 € 20 976 187 €
13
C.1
Mzdové náklady
26 554 460€ 29 533 263€ 30 277 355€ 21 342 988€ 14 935 409€ 15 338 661€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 139 661€ 9 962 126€ 10 065 844€ 7 489 943€ 5 239 092€ 5 015 017€
16
C.4
Sociálne náklady
1 693 833€ 1 829 485€ 1 925 640€ 1 320 737€ 834 716€ 622 509€
17
D
Dane a poplatky
23 468€ 46 077€ 16 762€ 12 436€ 11 004€ 10 668€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 799€ 84 285€ 90 402€ 87 915€ 95 160€ 89 317€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 262€ 1 833€ 833€ 120€ 788€ 109 015€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
941€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 888€ -1 116€ -429€ 6 322€ 27 909€ 12 058€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
411 212€ 438 606€ 275 231€ 128 546€ 47 625€ 20 838€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
224 495€ 263 377€ 189 748€ 164 016€ 97 985€ 54 506€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
564 429 € 1 289 230 € 209 082 € 111 167 € 48 013 € -293 037 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
614 505 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
614 505€
38
X.
Výnosové úroky
11 676€ 15 026€ 21 456€ 6€ 1 962€ 205€
39
N
Nákladové úroky
7 146€ 25 467€ 43 541€ 28 621€ 19 313€ 16 150€
40
XI.
Kurzové zisky
22€ 4€ 1€
41
O
Kurzové straty
97€ 158€ 40€ 220€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 279 756€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 715€ 10 926€ 20 645€ 7 014€ 5 562€ 6 900€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 282 € 592 980 € -42 770 € -35 607 € -22 909 € 1 256 692 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
560 147 € 1 882 210 € 166 312 € 75 560 € 25 104 € 963 655 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
145 500 € 296 470 € 64 678 € 50 641 € 11 697 € 243 792 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
147 065€ 297 980€ 64 091€ 52 159€ 15 433€ 239 289€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 565€ -1 510€ 587€ -1 518€ -3 736€ 4 503€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
414 647 € 1 585 740 € 101 634 € 24 919 € 13 407 € 719 863 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
560 147 € 1 882 210 € 166 312 € 75 560 € 25 104 € 963 655 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
414 647 € 1 585 740 € 101 634 € 24 919 € 13 407 € 719 863 €