Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VESCON Automation s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 855€ 4 759€ 2 095€ 624 619€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 096€ 192 871€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 855 € 4 759 € -1 € 431 748 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 437 767 € 6 429 813 € 5 961 949 € 5 128 413 € 3 798 509 € 3 186 147 € 2 420 453 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 437 767€ 6 429 813€ 5 961 949€ 5 128 413€ 3 798 509€ 3 186 147€ 2 420 453€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 367 229 € 3 903 064 € 3 707 065 € 3 026 191 € 1 868 431 € 1 578 718 € 1 265 289 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 472 905€ 1 995 658€ 1 540 508€ 1 107 590€ 891 683€ 652 688€ 323 153€
10
B.2
Služby
1 894 324€ 1 907 406€ 2 166 557€ 1 918 601€ 976 748€ 926 030€ 942 136€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 072 393 € 2 531 508 € 2 254 884 € 2 102 222 € 1 930 077 € 1 607 429 € 1 586 912 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 106 872 € 2 264 488 € 2 053 736 € 1 853 127 € 1 535 836 € 1 286 741 € 1 076 663 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 511 885€ 1 656 655€ 1 483 594€ 1 344 982€ 1 092 856€ 877 780€ 724 603€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000€ 6 000€ 66 000€ 72 720€ 67 540€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
531 194€ 570 078€ 530 433€ 475 186€ 354 578€ 317 552€ 269 433€
16
C.4
Sociálne náklady
63 793€ 37 755€ 33 709€ 26 959€ 22 402€ 18 689€ 15 087€
17
D
Dane a poplatky
1 470€ 1 321€ 1 270€ 489€ 546€ 1 177€ 1 135€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
144 612€ 86 312€ 50 005€ 42 772€ 36 059€ 30 843€ 10 794€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
327€ 1 829€ 194€ 1 330€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-8 989€ 8 989€ -3 691€ 3 691€ 12 620€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 126€ 130€ 2 307€ 30 704€ 418€ 279€ 814€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
130 901€ 10 601€ 10 620€ 55 445€ 11 801€ 8 739€ 8 649€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 300 020 € 161 756 € 145 445 € 178 732 € 333 633 € 280 208 € 490 485 €
38
X.
Výnosové úroky
19€ 373€ 299€ 228€ 220€
39
N
Nákladové úroky
24 899€ 796€ 3 034€ 519€ 121€ 1 114€
40
XI.
Kurzové zisky
22€ 945€
41
O
Kurzové straty
16€ 17€ 2€ 137€ 445€ 232€ 152€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 116€ 2 025€ 2 068€ 1 420€ 2 281€ 865€ 745€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-48 031 € -2 838 € -5 085 € -1 703 € -2 427 € -968 € -846 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 348 051 € 158 918 € 140 360 € 177 029 € 331 206 € 279 240 € 489 639 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-272 491 € 38 439 € 34 404 € 50 669 € 76 264 € 65 580 € 115 190 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
39 320€ 33 312€ 55 854€ 96 790€ 65 556€ 115 190€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-272 491€ -881€ 1 092€ -5 185€ -20 526€ 24€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 075 560 € 120 479 € 105 956 € 126 360 € 254 942 € 213 660 € 374 449 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 348 051 € 158 918 € 140 360 € 177 029 € 331 206 € 279 240 € 489 639 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 075 560 € 120 479 € 105 956 € 126 360 € 254 942 € 213 660 € 374 449 €