Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VESCON Automation s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 439 622 € 6 434 572 € 5 961 949 € 5 128 413 € 3 800 604 € 3 186 148 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
4 442 075 € 6 436 531 € 5 964 450 € 5 160 447 € 3 801 022 € 3 186 426 € 3 045 886 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 855 € 4 759 € 2 095 € 624 619 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 437 767 € 6 429 813 € 5 961 949 € 5 128 413 € 3 798 509 € 3 186 147 € 2 420 453 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
327 € 1 829 € 194 € 1 330 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 126 € 130 € 2 307 € 30 704 € 418 € 279 € 814 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 742 095 € 6 274 775 € 5 819 005 € 4 981 715 € 3 467 389 € 2 906 218 € 2 555 401 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 096 € 192 871 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 472 905 € 1 995 658 € 1 540 508 € 1 107 590 € 891 683 € 652 688 € 323 153 €
14
D.
Služby
1 894 324 € 1 907 406 € 2 166 557 € 1 918 601 € 976 748 € 926 030 € 942 136 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 106 872 € 2 264 488 € 2 053 736 € 1 853 127 € 1 535 836 € 1 286 741 € 1 076 663 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 511 885 € 1 656 655 € 1 483 594 € 1 344 982 € 1 092 856 € 877 780 € 724 603 €
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000 € 6 000 € 66 000 € 72 720 € 67 540 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
531 194 € 570 078 € 530 433 € 475 186 € 354 578 € 317 552 € 269 433 €
19
E.4.
Sociálne náklady
63 793 € 37 755 € 33 709 € 26 959 € 22 402 € 18 689 € 15 087 €
20
F.
Dane a poplatky
1 470 € 1 321 € 1 270 € 489 € 546 € 1 177 € 1 135 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
144 612 € 86 312 € 50 005 € 42 772 € 36 059 € 30 843 € 10 794 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
144 612 € 86 312 € 50 005 € 42 772 € 36 059 € 30 843 € 10 794 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-8 989 € 8 989 € -3 691 € 3 691 € 12 620 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
130 901 € 10 601 € 10 620 € 55 445 € 11 801 € 8 739 € 8 649 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 300 020 € 161 756 € 145 445 € 178 732 € 333 633 € 280 208 € 490 485 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
1 072 393 € 2 531 508 € 2 254 884 € 2 102 222 € 1 930 077 € 1 607 429 € 1 586 912 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 € 373 € 299 € 250 € 1 165 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
19 € 373 € 299 € 228 € 220 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
19 € 373 € 299 € 228 € 220 €
42
XII.
Kurzové zisky
22 € 945 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
48 031 € 2 838 € 5 104 € 2 076 € 2 726 € 1 218 € 2 011 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 899 € 796 € 3 034 € 519 € 121 € 1 114 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
24 620 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
279 € 796 € 3 034 € 519 € 121 € 1 114 €
52
O.
Kurzové straty
16 € 17 € 2 € 137 € 445 € 232 € 152 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 116 € 2 025 € 2 068 € 1 420 € 2 281 € 865 € 745 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-48 031 € -2 838 € -5 085 € -1 703 € -2 427 € -968 € -846 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 348 051 € 158 918 € 140 360 € 177 029 € 331 206 € 279 240 € 489 639 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-272 491 € 38 439 € 34 404 € 50 669 € 76 264 € 65 580 € 115 190 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
39 320 € 33 312 € 55 854 € 96 790 € 65 556 € 115 190 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-272 491 € -881 € 1 092 € -5 185 € -20 526 € 24 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 075 560 € 120 479 € 105 956 € 126 360 € 254 942 € 213 660 € 374 449 €