Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 • Názov Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • IČO 35815256
 • DIČ 2020259802
 • IČ DPH SK2020259802 podľa §4
 • Sídlo Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. júla 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 885 062 330 € / splatené 885 062 330 €
  Podľa účtovnej závierky: 885 062 000 €
 • Historický názov Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
  (platné do 14. novembra 2001 )
 • Historické sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  (platné do 18. júna 2020)
  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  (platné do 14. novembra 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Milan Urban Predseda predstavenstva Nová 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji 24. júna 2020
Ing. Richard Prokypčák Podpredseda predstavenstva Jaskový rad 97/A, 831 01 Bratislava 24. júna 2020
Mgr. Henrich Krejčí Člen predstavenstva Kresánková 10, 841 05 Bratislava 24. júna 2020
Ing. Ivan Gránsky Člen predstavenstva Adámiho 546/23, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 20. júna 2018
Ing. Daniel Šulík, CSc. Člen predstavenstva K Horánskej Studni 3443/2, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 24. júna 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 28. októbra 2014] Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Matúš Bušniak Dozorná rada Alžbety Gwerkovej 12, 851 04 Bratislava 20. decembra 2016
Ing. Michal Ďurkovič Dozorná rada Kuklovská 53, 841 04 Bratislava 20. decembra 2016
JUDr. Peter Dráč Dozorná rada Gen. Svobodu 1, 902 01 Pezinok 20. decembra 2016
Ing. Miloš Dančo Dozorná rada Bruselská 2605/9, 040 13 Košice 19. septembra 2018
Ing. Dionýz Kaszonyi Dozorná rada Veľké Raškovce 127, 076 75 Veľké Raškovce 1. decembra 2018
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš Dozorná rada Ružová dolina 645, 919 01 Suchá nad Parnou 3. mája 2019
Viera Uhrová Dozorná rada Sputniková 5534/14, 821 02 Bratislava 17. júna 2010
PhDr. Zuzana Ružeková Dozorná rada Zimná 8, 821 02 Bratislava 18. júna 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Slovenská republika, v mene kotrej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Akcionár Mierová 19, 827 15 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska 27.6.2001
opravy a montáž meradiel 27.6.2001
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov 27.6.2001
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania 27.6.2001
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 27.6.2001
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 27.6.2001
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 27.6.2001
vykonávanie protikoróznych izolácií 27.6.2001
revízie a skúšky tlakových nádob 27.6.2001
plynoinštalatérstvo 27.6.2001
revízie a skúšky plynových zariadení 27.6.2001
montáž a servis protikoróznych zariadení 27.6.2001
oprava plynospotrebičov 27.6.2001
geodetické práce 27.6.2001
elektroinštalatérstvo 27.6.2001
revízie elektrických zariadení 27.6.2001
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 27.6.2001
prestavba motorových vozidiel na plynový pohon 27.6.2001
defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia 27.6.2001
vodoinštalatérstvo 27.6.2001
výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania 27.6.2001
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí 27.6.2001
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení 27.6.2001
vstrelovanie expanznými prístrojmi 27.6.2001
kopírovacie služby 27.6.2001
prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu 27.6.2001
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 27.6.2001
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie 27.6.2001
výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami 27.6.2001
diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické meranie 27.6.2001
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 27.6.2001
opravy zdvíhacích zariadení 27.6.2001
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 14.11.2001
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení 14.11.2001
dodávka plynu 22.2.2006
dodávka elektriny 22.2.2006
pohostinská činnosť 1.7.2006
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 1.7.2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.7.2006
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 1.7.2006
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu 1.7.2006
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení 1.7.2006
školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike 1.7.2006
sekretárske služby a administratívne práce 1.7.2006
preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho 1.7.2006
vedenie účtovníctva 1.7.2006
činosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov 1.7.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností 1.7.2006
organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí 1.7.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 1.7.2006
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 1.7.2006
vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností 1.7.2006
grafické práce na počítači podľa predlohy 1.7.2006
služby v oblasti telekomunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation) 1.7.2006
poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation) 1.7.2006
mediálne poradenstvo 1.7.2006
poskytovanie služieb patentového zástupcu 1.7.2006
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 1.7.2006
vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky 1.7.2006
automatizované spracovanie dát 1.7.2006
navrhovanie a projektovanie počítačových sietí 1.7.2006
poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií 1.7.2006
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software 1.7.2006
správa počítačových sietí 1.7.2006
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň 1.7.2006
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 1.7.2006
čistiace a upratovacie práce 1.7.2006
optimalizácia prepravných sietí - logistika 1.7.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 1.7.2006
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb 1.7.2006
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním aj iných ako základných služieb 1.7.2006
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 1.7.2006
sťahovanie (bez dopravy) 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.7.2006
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností 1.7.2006
správa registratúry 1.7.2006
verejné obstarávanie 1.7.2006
technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany 1.7.2006
poskytovanie elektronických komunikačných sietí 1.7.2006
poskytovanie elektronických komunikačných služieb 1.7.2006
masérske služby 31.8.2007
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu 31.8.2007
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 16.5.2009
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 24.1.2013
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie 10.12.2015
výkon činnosti energetického audítora 10.12.2015
poskytovanie podpornej energetickej služby 10.12.2015
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 26.9.2016
činnosť výkupcu elektriny 10.2.2020
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia 24.6.2020
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov 24.6.2020
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov 24.6.2020
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel, v dôsledku Rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky č. 317/2001 zo dňa 11.4.2001 o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, štátny podnik, IČO 00 211 290 zrušeného bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 Zák. 92/1991 Zb. zrušeného štátneho podniku prešli na Fond Národného majetku SR ktorý ich dňa 1. júla 2001 vložil do akciovej spoločnosti, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. Notárska zápisnica č. N 357/01, Nz 357/01 zo dňa 13.12.2001.
3. Notárska zápisnica N 182/02, Nz 175/02 zo dňa 4.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
4. Ing. Libor Briška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002.
Ing. Miroslav Lapuník, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002.
Ing. Dušan Randuška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002.
Ing. Dušan Terem, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002.
Ing. Peter Brňo, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002.
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 11. 7. 2002.
5. Notárska zápisnica N 401/02, Nz 381/02 spísaná dň a 20.9.2002 notárom JUDr.Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Notárska zápisnica č. N 61/2003, Nz 15531/2003 zo dňa 3.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
Deň zániku funkcie člena predstavenstva Phillippe Boucly: 3.3.2003, Jean-Francois Carriere: 3.3.2003, Jan Nikolaus Massmann: 3.3.2003, Ulrich Schöler: 3.3.2003, Ing. Pavol Janočko: 3.3.2003, Ing. Juraj Horváth: 3.3.2003, Ing. Ján Kasper: 3.3.2003.
Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavol Hric: 3.3.2003, Ing. Jozef Kojda: 3.3.2003, Ing. Zoltán Néveri: 3.3.2003, JUDr. Ján Sabol: 3.3.2003, Ing. Ondrej Studenec: 3.3.2003, Ing. Marta Tomčíkova: 3.3.2003, Ing. Vladimír Tvaroška: 3.3.2003, Jacques Deyirmendjian: 3.3.2003.
7. Dodatok k osvedčeniu zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2003 vo forme notárskej zápisnice N 61/03, Nz 15531/03 spísanej dňa 16.5.2003 notárom JUDr. Sporkovou.
8. Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/03 spísaná dňa 16.6.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady J. Deyirmendijana sa konči dňom 16.6.2003. Funkcia U. Schőlera ako predsedu predstavenstva sa končí dňom 30.6.2003. Funkcia P. Bouclyho ako predsedu predstavenstva vznikla dňom 1.7.2003.
9. Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/2003 zo dňa 16. 6. 2003 z valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov.
10. Výpis z Notárskej zápisnice N 81/2004, Nz 16836/2004 zo dňa 26.2.2004.
11. Notárska zápisnica N 100/2005, Nz 20676/2005, NCRls 20591/2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2005.
Pánovi Philippe Bouclymu vzniká funkcia predsedu dozornej rady dňom 1.7.2005.
12. Súd opravuje funkciu pánovi Philippe Bouclymu, ktorý je predsedom predstavenstva dňom 1.7.2005.
13. Notárska zápisnica N 11/2006, NZ 1420/2006, NCRls 1426/2006 spísaná dňa 16.1.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.2006.
14. Povolenie č. 2005P 0038 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005
Povolenie č. 2005P 0037 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005
Povolenie č. 2005P 0039 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005
Povolenie č. 2005E 0105 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005
15. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006.
17. Notárska zápisnica N 23/2007, 5360/2007/, NCRls 5348/2007 zo dňa 9.02.2007.
18. Výpis z notárskej zápisnice N 159/2007, Nz 20879/2007, NCRls 20784/2007 napísanej dňa 29.5.2007, osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2007.
19. Výpis z notárskej zápisnice N 240/2007, Nz 32463/2007 spísanej dňa 16.08.2007, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2007, Nz 42709/2007, NCRls 42380/2007 zo dňa 24.10.2007.
21. Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 32966/2008, NCRls 32643/2008 napísaná dňa 4.8.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
22. Výpis z notárskej zápisnice N 73/2009, Nz 13547/2009 zo dňa 28.4.2009 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
23. Notárska zápisnica N 291/2009, Nz 45087/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
24. Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 4174/2010 zo dňa 09.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
25. Notárska zápisnica N98/20140, Nz 15091/2010 o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010
26. Notárska zápisnica N 223/2010, Nz 31104/2010 zo dňa 2.9.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
27. Notárska zápisnica N 7/2011, Nz 455/2011 zo dňa 10.01.2011 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
28. Notárska zápisnica zo dňa 11.05.2011 pod č. N 142/2011, Nz 17116/2011, NCRls 17557/2011 - výpis.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011 vo forme notárskej zápisnice N 142/2011 Nz 17116/2011.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2011 spísaná formou notárskej zápisnice N689/2011, Nz59391/2011, NCRls60551/2011.
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 318/2012, Nz 19215/2012, NCRls 19664/2012.
32. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 220/2012, Nz 14210/2012, NCRls 14569/2012.
33. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 970/2012, Nz 56500/2012, NCRls 57346/2012 zo dňa 14.12.2012.
34. Notárska zápisnica č. N 53/2013, Nz 2320/2013 zo dňa 23.01.2013.
35. Notárska zápisnica č. N 116/2013, Nz 5005/2013 zo dňa 14.02.2013.
36. Na základe rozhodnutia SPP, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, Bratislava 821 09, IČO : 35 910 712 zo dňa 18.2.2013 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRIs 5409/2013 došlo s účinnosťou ku dňu 28.2.2013 ku vkladu časti podniku SPP, a.s. do základného imania spoločnosti eustream, a.s.
37. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 17.09.2013 - 18.09.2013.
38. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.11.2013.
39. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2014.
41. Notárska zápisnica č. N 3407/2014, Nz 40567/2014, NCRls 41356/2014 zo dňa 28.10.2014.
42. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1206/2015, Nz 13857/2015, NCRls 14185/2015 zo dňa 23.04.2015. Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 15. a 16.06.2015.
43. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015.
44. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2017.
45. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2018.
História zmien a podania