Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 872 363 000 € 3 041 365 000 € 3 452 448 000 € 3 265 033 000 € 6 938 326 000 € 7 238 575 000 € 7 249 957 000 € 6 814 713 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 135 473 000 € 2 138 303 000 € 2 177 078 000 € 2 169 787 000 € 5 678 645 000 € 5 856 824 000 € 6 161 419 000 € 5 940 633 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
11 267 000 € 12 168 000 € 4 497 000 € 5 109 000 € 9 892 000 € 12 180 000 €
005
A.I.2
Software
9 769 000€ 10 604 000€ 856 000€ 1 838 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
747 000€ 731 000€ 907 000€ 529 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
751 000€ 833 000€ 2 734 000€ 2 742 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
67 770 000 € 68 874 000 € 75 308 000 € 85 884 000 € 2 564 371 000 € 2 685 549 000 € 2 911 269 000 € 2 997 727 000 €
012
A.II.1
Pozemky
3 639 000€ 3 657 000€ 4 303 000€ 3 906 000€
013
A.II.2
Stavby
57 950 000€ 61 086 000€ 66 473 000€ 76 921 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 636 000€ 3 177 000€ 3 602 000€ 3 730 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 832 000€ 584 000€ 587 000€ 577 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
713 000€ 370 000€ 343 000€ 750 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 056 436 000 € 2 057 261 000 € 2 097 273 000 € 2 078 794 000 € 3 104 382 000 € 3 159 095 000 € 3 250 150 000 € 2 942 906 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 000€ 11 000€ 4 944 000€ 4 944 000€ 3 085 512 000€ 3 140 225 000€ 3 231 197 000€ 2 895 063 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 026 551 000€ 2 026 551 000€ 2 026 551 000€ 2 026 551 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
18 870 000€ 18 870 000€ 18 953 000€ 47 843 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
29 874 000€ 30 699 000€ 65 778 000€ 47 299 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
732 512 000 € 899 748 000 € 1 275 180 000 € 1 095 242 000 € 876 438 000 € 1 054 590 000 € 1 002 155 000 € 778 630 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
199 862 000 € 156 344 000 € 128 135 000 € 131 770 000 € 360 392 000 € 320 150 000 € 337 299 000 € 283 653 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
24 985 000 € 27 777 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
24 985 000€ 27 777 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
359 654 000 € 395 348 000 € 743 271 000 € 470 778 000 € 397 703 000 € 651 491 000 € 592 392 000 € 438 700 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
142 067 000€ 199 770 000€ 310 911 000€ 470 778 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 391 000€ 2 789 000€ 1 078 000€ 0€ 7 822 000€ 0€ 50 660 000€ 11 353 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
212 196 000€ 192 789 000€ 431 282 000€ 389 881 000€ 651 491 000€ 541 732 000€ 427 347 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
172 996 000 € 348 056 000 € 403 774 000 € 492 694 000 € 93 358 000 € 55 172 000 € 72 464 000 € 56 277 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 378 000 € 3 314 000 € 190 000 € 4 000 € 383 243 000 € 327 161 000 € 86 383 000 € 95 450 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 872 363 000 € 3 041 365 000 € 3 452 448 000 € 3 265 033 000 € 6 938 326 000 € 7 238 575 000 € 7 249 957 000 € 6 814 713 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 422 987 000 € 2 604 734 000 € 2 622 039 000 € 2 738 577 000 € 5 452 661 000 € 5 843 892 000 € 5 374 318 000 € 5 725 576 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
885 062 000 € 885 062 000 € 885 062 000 € 885 062 000 € 1 735 416 000 € 1 735 416 000 € 1 735 416 000 € 1 735 416 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
885 062 000€ 885 062 000€ 885 062 000€ 885 062 000€ 1 735 416 000€ 1 735 416 000€ 1 735 416 000€ 1 735 416 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-50 514 000 € -24 867 000 € 0 € 257 000 € 2 140 264 000 € 2 205 231 000 € 2 003 930 000 € 2 084 397 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 197 522 000 € 1 197 557 000 € 1 197 503 000 € 1 197 548 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 197 522 000€ 1 197 557 000€ 1 197 503 000€ 1 197 548 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
390 917 000 € 546 982 000 € 539 474 000 € 655 710 000 € 1 576 981 000 € 1 903 245 000 € 1 634 972 000 € 1 905 763 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
390 917 000€ 546 982 000€ 539 474 000€ 655 710 000€ 1 576 981 000€ 1 903 245 000€ 1 634 972 000€ 1 905 763 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
449 353 000 € 435 701 000 € 827 672 000 € 526 456 000 € 1 484 707 000 € 1 393 713 000 € 1 874 641 000 € 1 088 085 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
59 261 000 € 73 974 000 € 47 943 000 € 50 908 000 € 116 754 000 € 84 517 000 € 46 053 000 € 46 309 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
38 457 000€ 41 927 000€ 34 051 000€ 31 190 000€ 41 249 000€ 34 004 000€ 26 524 000€ 44 754 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
20 804 000€ 32 047 000€ 13 892 000€ 19 718 000€ 75 505 000€ 50 513 000€ 19 529 000€ 1 555 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 898 000 € 10 083 000 € 16 639 000 € 8 726 000 € 666 000 € 0 € 416 343 000 € 429 644 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 898 000€ 10 083 000€ 16 639 000€ 666 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 416 343 000€ 429 644 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
296 285 000 € 266 913 000 € 408 082 000 € 382 425 000 € 740 494 000 € 675 521 000 € 711 697 000 € 515 132 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
150 748 000€ 178 390 000€ 329 915 000€ 207 304 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 481 000€ 4 150 000€ 5 144 000€ 4 820 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 001 000€ 12 823 000€ 13 710 000€ 13 568 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 2 825 000€ 0€ 39 677 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
128 055 000€ 71 550 000€ 59 313 000€ 153 908 000€ 740 494 000€ 635 844 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
84 909 000 € 84 731 000 € 355 008 000 € 84 397 000 € 626 793 000 € 633 675 000 € 700 548 000 € 97 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 84 731 000€ 84 560 000€ 84 397 000€ 483 807 000€ 633 675 000€ 633 548 000€ 30 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
84 909 000€ 0€ 270 448 000€ 142 986 000€ 0€ 67 000 000€ 67 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
23 000 € 930 000 € 2 737 000 € 958 000 € 970 000 € 998 000 € 1 052 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
958 000€ 970 000€ 998 000€ 1 052 000€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
23 000€ 930 000€ 2 737 000€