Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 107 732 000€ 1 526 007 000€ 1 493 753 000€ 1 279 987 000€ 1 614 368 000€ 2 111 434 000€ 2 216 311 000€ 2 019 214 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 082 349 000€ 1 483 915 000€ 1 413 631 000€ 1 148 443 000€ 1 584 512 000€ 1 940 386 000€ 2 183 347 000€ 1 798 429 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
25 383 000 € 42 092 000 € 80 122 000 € 131 544 000 € 29 856 000 € 171 048 000 € 32 964 000 € 220 785 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 794 000 € 17 000 € 17 000 € 282 000 € 365 740 000 € 410 242 000 € 454 190 000 € 514 437 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
363 896 000€ 408 156 000€ 451 214 000€ 511 460 000€
07
II.3
Aktivácia
1 794 000€ 17 000€ 17 000€ 282 000€ 1 844 000€ 2 086 000€ 2 976 000€ 2 977 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
103 830 000 € 102 570 000 € 101 057 000 € 100 331 000 € 121 612 000 € 124 516 000 € 129 895 000 € 116 630 000 €
10
B.2
Služby
103 830 000€ 102 570 000€ 101 057 000€ 100 331 000€ 121 612 000€ 124 516 000€ 129 895 000€ 116 630 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-76 653 000 € -60 461 000 € -20 918 000 € 31 495 000 € 273 984 000 € 456 774 000 € 357 259 000 € 618 592 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 427 000 € 26 922 000 € 26 895 000 € 28 119 000 € 37 586 000 € 41 897 000 € 42 294 000 € 46 719 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 640 000€ 19 199 000€ 19 268 000€ 20 160 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 787 000€ 7 723 000€ 7 627 000€ 7 959 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 918 000€ 6 566 000€ 6 678 000€ 6 695 000€ 108 742 000€ 154 523 000€ 148 656 000€ 172 353 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
12 161 000€ -5 000 000€ 4 055 000€ 21 123 000€ 3 326 000€ -10 388 000€ 18 693 000€ 7 049 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 980 000€ 13 730 000€ 17 387 000€ 25 125 000€ 5 889 000€ 15 639 000€ 0€ 8 749 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 962 000€ 28 235 000€ 6 021 000€ 13 142 000€ 78 867 000€ 88 663 000€ 20 006 000€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-104 141 000 € -103 454 000 € -47 180 000 € -12 459 000 € 51 352 000 € 197 718 000 € 127 610 000 € 401 220 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
340 386 000 € 448 243 000 € 378 283 000 € 515 443 000 € 364 167 000 € 549 368 000 € 347 342 000 € 248 671 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
340 386 000€ 448 243 000€ 378 283 000€ 515 443 000€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
4 906 000€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 16 374 000€
38
X.
Výnosové úroky
541 000€ 869 000€ 840 000€ 684 000€
39
N
Nákladové úroky
3 494 000€ 3 941 000€ 3 649 000€ 3 703 000€
40
XI.
Kurzové zisky
8 000€ 17 000€ 10 372 000€ 12 000€
41
O
Kurzové straty
203 000€ 245 000€ 858 000€ 327 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 4 934 000€ 18 483 000€ 20 628 000€ 9 218 000€ 6 505 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
337 238 000 € 440 009 000 € 389 894 000 € 495 735 000 € 345 684 000 € 528 740 000 € 338 124 000 € 242 166 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
233 097 000 € 336 555 000 € 342 714 000 € 483 276 000 € 397 036 000 € 726 458 000 € 465 734 000 € 643 386 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 162 000 € 22 989 000 € 23 950 000 € 20 287 000 € 31 711 000 € -20 414 000 € 22 743 000 € 74 016 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 162 000€ 22 989 000€ 23 950 000€ 20 287 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
220 935 000 € 313 566 000 € 318 764 000 € 462 989 000 € 365 325 000 € 746 872 000 € 442 991 000 € 569 370 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
233 097 000 € 336 555 000 € 342 714 000 € 483 276 000 € 397 036 000 € 726 458 000 € 465 734 000 € 643 386 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
220 935 000 € 313 566 000 € 318 764 000 € 462 989 000 € 365 325 000 € 746 872 000 € 442 991 000 € 569 370 000 €