Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
26 199 512€ 9 853 955€ 1 796 346€ 23 217 032€ 22 746 888€ 20 858 376€ 16 373 057€ 19 562 761€ 20 494 140€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
26 637 278 € 10 292 315 € 2 233 114 € 23 468 974 € 22 905 972 € 21 035 510 € 16 543 543 € 19 747 068 € 20 684 280 € 17 753 222 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 200 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 199 512€ 9 853 955€ 1 796 346€ 23 217 032€ 22 746 888€ 20 858 376€ 16 373 057€ 19 562 761€ 18 294 140€ 17 567 668€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 821€ 1€ 8 333€ 4 000€ 418€ 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
433 945€ 438 359€ 436 768€ 243 609€ 159 084€ 173 134€ 170 068€ 183 890€ 190 140€ 185 554€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 168 227 € 10 016 580 € 2 336 363 € 23 054 866 € 22 565 950 € 20 710 248 € 16 392 016 € 19 473 473 € 20 280 068 € 17 460 197 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
801 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
71 709€ 49 175€ 37 877€ 103 742€ 81 011€ 63 850€ 50 238€ 52 084€ 45 314€ 54 928€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
25 529 317€ 9 571 129€ 1 796 543€ 22 257 433€ 21 829 175€ 20 043 977€ 15 682 736€ 18 757 935€ 18 508 724€ 17 018 725€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
505 902 € 327 891 € 401 639 € 598 109 € 573 891 € 518 464 € 502 335 € 501 328 € 312 252 € 273 059 €
16
E.1.
Mzdové náklady
366 805€ 233 368€ 274 531€ 431 841€ 413 541€ 373 387€ 358 385€ 360 638€ 221 993€ 194 932€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
124 183€ 80 920€ 95 510€ 149 702€ 144 566€ 130 237€ 125 496€ 125 797€ 77 680€ 68 509€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 914€ 13 603€ 31 598€ 16 566€ 15 784€ 14 840€ 18 454€ 14 893€ 12 579€ 9 618€
20
F.
Dane a poplatky
1 583€ 1 508€ 1 675€ 1 619€ 1 513€ 1 534€ 1 768€ 2 865€ 12 686€ 1 741€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 478€ 21 382€ 24 101€ 33 851€ 44 679€ 37 575€ 37 302€ 22 596€ 12 355€ 14 486€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 478€ 21 382€ 24 101€ 33 851€ 44 679€ 37 575€ 37 302€ 22 596€ 12 355€ 14 486€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 946€ 3 656€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
31€ 309€ 5 535€ 3 317€ 2 139€ -100€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 238€ 42 549€ 74 528€ 60 081€ 35 372€ 39 313€ 110 664€ 134 526€ 587 737€ 97 358€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
469 051 € 275 735 € -103 249 € 414 108 € 340 022 € 325 262 € 151 527 € 273 595 € 404 212 € 293 025 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
598 486 € 233 651 € -38 074 € 855 857 € 836 702 € 750 549 € 640 083 € 752 742 € 1 139 102 € 494 015 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
51 € 5 € 105 € 152 € 222 € 76 731 € 164 459 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
5 025 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
5 025€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
82 € 150 € 212 € 70 100 € 162 960 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
82€ 150€ 212€ 70 100€ 162 960€
42
XII.
Kurzové zisky
51€ 5€ 23€ 2€ 10€ 1 606€ 1 499€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 610 € 6 912 € 3 455 € 16 780 € 15 321 € 13 726 € 14 740 € 16 079 € 22 144 € 24 593 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 324 € 424 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 324€ 424€
52
O.
Kurzové straty
2€ 14€ 4€ 3€ 2€ 51€ 499€ 4 846€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 286€ 6 486€ 3 441€ 16 776€ 15 318€ 13 726€ 14 738€ 16 028€ 21 645€ 19 747€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-22 610 € -6 912 € -3 404 € -16 775 € -15 321 € -13 621 € -14 588 € -15 857 € 54 587 € 139 866 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
446 441 € 268 823 € -106 653 € 397 333 € 324 701 € 311 641 € 136 939 € 257 738 € 458 799 € 432 891 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
100 797 € 38 464 € 88 808 € 73 562 € 70 625 € 33 934 € 69 838 € 103 727 € 104 776 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
100 797€ 38 464€ 88 808€ 73 562€ 70 625€ 33 934€ 69 838€ 103 727€ 104 675€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
101€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
345 644 € 230 359 € -106 653 € 308 525 € 251 139 € 241 016 € 103 005 € 187 900 € 355 072 € 328 115 €