Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

 • Názov Západoslovenská energetika, a.s.
 • IČO 35823551
 • DIČ 2020285256
 • IČ DPH SK2020285256 podľa §4
 • Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. novembra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2852/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 196 969 175 € / splatené 196 969 175 €
  Podľa účtovnej závierky: 196 969 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Juraj Krajcár Člen predstavenstva Zlatá Idka 283, 044 61 Zlatá Idka 5. decembra 2017
Marian Rusko Člen predstavenstva Hochäckerstraße 2a, 820 41 Oberhaching - Deisenhofen, Nemecká spolková republika 16. marca 2020
Ing. Pavol Viskupič Člen predstavenstva Hlaváčikova 3, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 16. novembra 2016
Markus Kaune Predseda predstavenstva Zum Bockekamp 3, 472 59 Duisburg, Nemecká spolková republika 1. septembra 2020
Ing. Ľuboš Majdán Podpredseda predstavenstva Estónska 1/A, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 1. septembra 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 31. októbra 2001] Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoj svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Silvia Šmátralová Dozorná rada Kúpeľná 29/2, 811 02 Bratislava 20. apríla 2011
Ing. Martin Mislovič Dozorná rada Liptovská 4, 821 09 Bratislava 17. decembra 2014
Ing. Juraj Nyulassy Dozorná rada Hospodárstva 51, 917 01 Trnava 19. decembra 2017
Ing. Eva Milučká Dozorná rada Majerčíkova 28, 036 08 Martin 16. novembra 2016
Ing. Lucia Veselská Dozorná rada Kaplinská 9621/5, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 16. novembra 2016
Mgr. Tomáš Galbavý Dozorná rada Černicová 16, 949 01 Nitra 16. novembra 2016
Mgr. Jozef Dermek Dozorná rada Donnerova 35, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 5. decembra 2019
Johan Magnus Mörnstam Dozorná rada Skepparevägen 35, 246 57 Barsebäck, Švédske kráľovstvo 1. júna 2020
Predmety podnikania
Názov Vznik
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení 24.5.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 24.5.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 24.5.2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2004
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike 24.5.2004
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov 24.5.2004
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 24.5.2004
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 29.6.2007
správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/ 29.6.2007
obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností 29.6.2007
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom 29.6.2007
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi 29.6.2007
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 29.6.2007
vedenie účtovníctva 29.6.2007
poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu 29.6.2007
personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu 29.6.2007
administratívne služby 29.6.2007
vedenie ekonomickej a mzdovej agendy 29.6.2007
verejné obstarávanie 29.6.2007
prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov 29.6.2007
prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky 29.6.2007
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení 29.6.2007
montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia 29.6.2007
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti 29.6.2007
marketing, reklamná a propagačná činnosť 29.6.2007
činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/ 29.6.2007
organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
poskytovanie verejne dostupných informácií 29.6.2007
autorizovaný bezpečnostný technik 29.6.2007
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 29.6.2007
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 29.6.2007
grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
overovanie určených meradiel 28.3.2012
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého 17.4.2015
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 17.4.2015
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá 18.3.2016
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 18.3.2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 12.8.2016
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb 1.7.2017
Počítačové služby 24.8.2018
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel 24.8.2018
Prípravné práce k realizácii stavby 11.12.2018
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 11.12.2018
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení 11.12.2018
Prenájom hnuteľných vecí 11.12.2018
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 11.12.2018
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 11.12.2018
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 11.12.2018
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 3.6.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 N 836/2001, Nz 823/2001 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel na základe Rozhodnutia vlády SR o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, š.p. IČO 00 152 153, č. 569/2001 zo dňa 20.6.2001 zrušeného bez likvidácie rozhodnutím č. 96/2001 Ministra hospodárstva SR č. 4278/2001 - 1000 - 010. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 zák.č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava, Trnavská teplárenská, a.s. Trnava.
2. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 8.11.2001.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Benčúrika dňom 22.4.2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.4.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 269/02 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
4. Notárska zápisnica NZ 658/02 zo dňa 5.9.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Rastislav Jamrich, Ing. Ľubomír Maco, Ing. Igor Masár a Ing. Zdeněk Soukup dňa 5.9.2002. Zánik funkcií členov dozornej rady: Prof. Ing. Peter Baláž, PhDr. Ing. Márius Hričovský, Ing. Emil Kordiak, Ing. Ľudovít Šoltés, CSc. Ing. Emil Baxa, Ing. Ján Londák, Mgr. Zora Maková a Ing. Jozef Voštinár dňa 5.9.2002.
5. Deň zániku funkcie Doc. Ing. Peter Baláž, CSc.: 27. 6. 2003.
Deň zániku funkcie Ing. Vladimír Vojtek: 27. 6. 2003.
Deň zániku funkcie Ing. Jozef Urmín, Ing. Peter Malík, Ing. Dušan Haruštiak, Ing. Štefan Bartošovič: 27. 6. 2003.
Notárska zápisnica č. N 253/2003, Nz 53193/2003 zo dňa 27. 6. 2003.
6. Notárska zápisnica č.N 174/04, Nz 20199/04 zo dňa 8.3.2004.
7. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2004 vo forme notárskej zápisnice N 438/04, Nz 62289/04 spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárkou.
8. Notárska zápisnica N 643/2004, Nz 81653/2004 zo dňa 11.11.2004 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady.
9. Notárska zápisnica č.N 96/2005, Nz 41424/2005, NCRls 40853/2005 zo dňa 07.09.2005.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2006, Nz 21751/2006.
11. Notárska zápisnica č. N 30/2007, Nz 4649/2007, NCRls 4641/2007 zo dňa 05.02.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2007.
12. Notárska zápisnica č. N 127/2007, Nz 21402/2007, NCRls 21304/2007 zo dňa 31.05.2007.
13. Voľba členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti konaná dňa 29.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 26/2008, Nz 3764/2008, NCRls 3729/2008 zo dňa 30.01.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2008 vo forme not. zápisnice N 174/2008 Nz 26726/2008
15. Notárska zápisnica N 174/2008, Nz 26726/2008 zo dňa 23.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
16. Notárska zápisnica N 73/2009, Nz 19298/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
17. Notárska zápisnica N 66/2010, Nz 11769/2010 zo dňa 07.04.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
18. Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 109/2010, Nz 19166/2010 napísanej dňa 28.05.2010 osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2010.
19. Notárska zápisnica N 51/2011, Nz 8761/2011 zo dňa 11.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.02.2011.
20. Notárska zápisnica N 79/2011, Nz 14178/2011 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady zo dňa 19.04.2011
21. Čiastočný výpis z notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011.
22. Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 399/2011 NZ 59187/2011 osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011.
23. Výpis notárskej zápisnice - čiastočný zo dňa 06.06.2012.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.08.2012.
25. Notárska zápisnica č. N 735/2012, Nz 44961/2012 zo dňa 20.11.2012.
26. Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 3405/2013, Nz 19897/2013 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2013.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013.
28. Notárska zápisnica č. N 716/2014, Nz 43145/2014, NCRls 43978/2014 - Osvedčenie o priebehu zapečatenia, otvorenia urny a sčítavania hlasovacích lístkov a platných hlasov vo voľbách členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 07.11.2014.
29. Notárska zápisnica č. N 851/2014, Nz 59091/2014, NCRls 59963/2014 zo dňa 16.12.2014 - Osvedčenie o voľbách jedného člena dozornej rady.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2014.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.05.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2014, Nz 22013/2014, NCRls 22444/2014 dňa 10.06.2014.
Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 876/2014, Nz 59725/2014 spísanej dňa 18.12.2014, osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2014.
32. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016.
33. Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 437/2016, Nz 28990/2016 zo dňa 12.08.2016.
34. Notárska zápisnica č. N 611/2016, Nz 44748/2016 zo dňa 16.11.2016.
35. Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 872/2017, Nz 59540/2017, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2017.
História zmien a podania