Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
15 167 000 € 15 601 000 € 16 850 000 € 37 661 000 € 42 822 000 € 57 118 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
14 742 000€ 15 601 000€ 16 850 000€ 37 661 000€ 42 822 000€ 57 118 000€
07
II.3
Aktivácia
425 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 583 000 € 1 477 000 € 1 232 000 € 3 015 000 € 23 542 000 € 34 427 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 583 000€ 1 477 000€ 1 232 000€ 3 015 000€ 6 798 000€ 6 288 000€
10
B.2
Služby
16 744 000€ 28 139 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
13 584 000 € 14 124 000 € 15 618 000 € 34 646 000 € 19 280 000 € 22 691 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 870 000 € 7 767 000 € 7 782 000 € 12 546 000 € 12 464 000 € 12 740 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 624 000€ 5 161 000€ 4 873 000€ 7 782 000€ 7 964 000€ 8 299 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
949 000€ 335 000€ 786 000€ 1 253 000€ 1 340 000€ 1 266 000€
16
C.4
Sociálne náklady
2 297 000€ 2 271 000€ 2 123 000€ 3 511 000€ 3 160 000€ 3 175 000€
17
D
Dane a poplatky
147 000€ 153 000€ 143 000€ 208 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 580 000€ 2 767 000€ 2 590 000€ 4 101 000€ 3 670 000€ 7 132 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
26 000€ 386 000€ -124 000€ 197 000€ 382 000€ 171 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 889 000€ 11 841 000€ 6 272 000€ 6 374 000€ 5 479 000€ 8 102 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 470 000€ 15 355 000€ 9 056 000€ 21 629 000€ 1 236 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 432 000 € 309 000 € 2 195 000 € 2 733 000 € 7 771 000 € 11 092 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
72 244 000 € 66 560 000 € 67 175 000 € 51 190 000 € 52 686 000 € 65 751 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
72 056 000€ 66 560 000€ 67 174 000€ 51 173 000€ 52 339 000€ 65 507 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
188 000€ 0€ 1 000€ 17 000€ 347 000€ 244 000€
38
X.
Výnosové úroky
19 509 000€ 22 146 000€ 22 699 000€ 22 703 000€ 22 763 000€ 9 322 000€
39
N
Nákladové úroky
18 297 000€ 24 353 000€ 21 703 000€ 21 733 000€ 21 741 000€ 21 774 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
678 000€ 963 000€ 912 000€ 3 077 000€ 1 518 000€ 765 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
72 778 000 € 63 390 000 € 67 259 000 € 49 083 000 € 52 190 000 € 52 534 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
75 210 000 € 63 699 000 € 69 454 000 € 51 816 000 € 59 961 000 € 63 626 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
852 000 € -338 000 € 620 000 € 956 000 € 2 026 000 € 2 265 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
476 000€ 414 000€ 1 176 000€ 2 143 000€ 291 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
376 000€ -752 000€ -220 000€ -117 000€ 1 974 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
74 358 000 € 64 037 000 € 68 834 000 € 50 860 000 € 57 935 000 € 61 361 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
75 210 000 € 63 699 000 € 69 454 000 € 51 816 000 € 59 961 000 € 63 626 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
74 358 000 € 64 037 000 € 68 834 000 € 50 860 000 € 57 935 000 € 61 361 000 €