Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Telemont, a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Telemont, a. s.

 • Názov Telemont, a. s.
 • IČO 35824620
 • DIČ 2020260935
 • IČ DPH SK2020260935 podľa §4
 • Sídlo Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88, 820 09 Bratislava 29
 • Dátum vzniku 5. novembra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3139/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 659 696 € / splatené 1 659 696 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 659 696 €
 • Historický názov TELEMONT Slovensko a. s.
  (platné do 1. júla 2008 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 6.6.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 6.6.2003
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení 6.6.2003
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb 6.6.2003
výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby 6.6.2003
vykonávanie geodetických a kartografických činností 6.6.2003
špecialista požiarnej ochrany - projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie 6.6.2003
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení a meracej a regulačnej techniky 6.6.2003
dodávka, montáž a servis pobočkových telefonnych ústrední, prenosových zariadení a dátových rozvodov 6.6.2003
automatizované spracovanie údajov 6.6.2003
poskytovanie spftweru na základe zmluvy s autorom 6.6.2003
sprostredkovanie v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, materiálu a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť 6.6.2003
prenájom dopravných prostredkov a mechanizácie bez obsluhujúceho personálu 6.6.2003
činnosť colného deklaranta - vybavovanie colnej deklarácie 6.6.2003
vykonávanie školiacej, reklamnej, propagačnej a akvizačnej činnosti v rozsahu voľných živností 6.6.2003
opravy cestných motorových vozidiel 6.6.2003
zemné práce bez použitia výbušnín 27.2.2004
reklamná a propagačná činnosť 23.9.2008
poskytovanie a predaj hotových počítačových programov 23.9.2008
poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky 23.9.2008
leasingová činnosť 23.9.2008
faktoring a forfaiting 23.9.2008
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb 23.9.2008
návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, propagácia, opravy, poradenstvo a predaj 23.9.2008
návrh a projektovanie počítačových sietí 23.9.2008
dodávka a realizácia počítačových sietí 23.9.2008
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 846/01, Nz 803/01 dňa 15.10.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 91/02, Nz 86/02 zo dňa 20.5.2002.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2002. Notárska zápisnica č. 208/02, NZ 179/02 zo dňa 16.10.2002.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti osvedčené v notárskej zápisnici N 196/03, nz 23774/03 spísanej dňa 1.4.2003 notárom JUDr. Šikutovou.
5. Ing. Jaromír Kobera - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003.
Ing. Ľubomír Kleskeň - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003.
Ing. Jiří Peřinka - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 178/2003, Nz 30957/2003 zo dňa 25. 4. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti TELEMONT Slovensko s. r. o. na TELEMONT Slovensko, a. s.
6. Notárska zápisnica č. N 368/2003, Nz 111112/2003 zo dňa 27.11.2003.
7. Notárska zápisnica N 36/2005, Nz 2426/2005, NCRls 2428/2005 zo dňa 20.1.2005. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 26.1.2005.
8. Notárska zápisnica N 267/2005, Nz 23609/2005, NCRls 23293/2005 napísaná dňa 26.05.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov (zvýšenie základného imania o sumu 20.000.000,- Sk). Ing. Pavel Veselý, funkcia člena dozornej rady od 06.06.2003 do 16.05.2005. Zápisnica z rokovania dozonej rady zo dňa 26.05.2005. Ing. Jaromír Kobera, Ing. Jiří Marešovský - funkcia členov predstavenstva od 26.01.2005 do 26.05.2005.
9. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 05.09.2005.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2007.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.12.2007. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 6.12.2007.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.2.2008.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.3.2008.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2008.
Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.05.2008.
15. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3899/2008, Nz 24164/2008 zo dňa 6.6.2008, kde sa rozodlo o zmene obchodného mena z TELEMONT Slovensko a.s. na nové Telemont, a.s.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 3899/2008, Nz 24164/2008 zo dňa 06.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou Vegacom Slovakia, a.s. so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3900/2008, Nz 24165/2008 Mgr.Tatianou Stročinskou notárskou kandidátkou notára Mgr.Tomáša Leškovského dňa 06.06.2008.
Spoločnosť Telemont, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti Vegacom Slovakia, a.s. so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
17. Notárska zápisnica N 6645/2008, Nz 37974/2008, NCRls 37613/2008 zo dňa 10.9.2008.
18. Notárska zápisnica N 495/2009, Nz 3300/2009, NCRls 3286/2009 napísaná dňa 4.2.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2009.
20. Notárska zápisnica N 2483/2009, Nz 23200/2009 zo dňa 08.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.07.2009.
21. Rozhodnutie akcionára zo dňa 12.11.2009.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2009.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
24. Notárska zápisnica N 586/2010, Nz 14830/2010, NCRls 15075/2010 napísaná dňa 29.4.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2010.
25. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Telemont a.s., so sídlom Trnavská cesta 102, P.O.BOX 88, 820 09 Bratislava 29, IČO:35 824 620.
26. Súd ustanovuje JUDr. PaedDr. Jozefa Malicha, so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, za správcu Telemont, a.s., so sídlom Trnavská cesta 102, P.O. BOX 88, 820 09 Bratislava 29, IČO: 35 824 620.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2010.
28. Rozhodnutie jediného akcionára o odstúpení predsedu predstavenstva spoločnosti z funkcie zo dňa 22.03.2012.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2012.
30. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.7.2012, č.k. 33Exre/234/2012, právoplatné dňa 8.8.2012.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013.