Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROVEA, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 944 € 4 765 € 6 227 € 14 718 € 6 172 € 7 261 € 14 387 € 18 189 € 356 245 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 239 € 2 912 € 3 997 € 10 498 € 3 057 € 6 628 € 14 046 € 17 695 € 355 150 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 705 € 1 853 € 2 230 € 4 220 € 3 115 € 633 € 341 € 494 € 1 095 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
41 608 105 € 40 785 446 € 41 242 583 € 38 817 985 € 35 825 476 € 37 326 219 € 32 084 213 € 31 588 199 € 26 947 834 € 43 371 027 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
41 608 105 € 40 785 446 € 42 113 378 € 40 695 345 € 37 325 476 € 41 719 556 € 43 540 054 € 51 053 897 € 55 231 309 € 76 204 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-870 795 € -1 877 360 € -1 500 000 € -4 400 000 € -11 466 000 € -19 483 058 € -28 337 801 € 43 294 823 €
07
II.3
Aktivácia
6 663 € 10 159 € 17 360 € 54 326 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 683 512 € 17 739 416 € 20 280 306 € 17 448 038 € 19 572 898 € 20 758 209 € 21 873 074 € 21 293 441 € 17 926 103 € 46 051 331 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 622 428 € 5 226 657 € 5 278 267 € 5 597 518 € 5 919 953 € 6 273 932 € 6 421 888 € 5 678 900 € 4 348 856 € 113 774 €
10
B.2
Služby
12 061 084 € 12 512 759 € 15 002 039 € 11 850 520 € 13 652 945 € 14 484 277 € 15 451 186 € 15 614 541 € 13 577 247 € 45 937 557 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
23 927 298 € 23 047 883 € 20 964 507 € 21 374 167 € 16 255 693 € 16 568 643 € 10 211 479 € 10 295 252 € 9 022 826 € -2 680 304 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 €
13
C.1
Mzdové náklady
0 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 €
16
C.4
Sociálne náklady
0 €
17
D
Dane a poplatky
192 239 € 194 330 € 195 552 € 196 757 € 194 759 € 243 017 € 172 968 € 225 328 € 149 431 € 26 001 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 210 248 € 8 460 178 € 3 785 310 € 9 281 797 € 8 485 554 € 10 004 169 € 14 283 238 € 16 487 296 € 7 985 009 € 344 834 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
24 520 000 € 800 € 31 810 € 9 377 € 26 459 € 70 889 € 28 435 € 94 689 € 251 840 € 127 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 887 204 € 29 494 € 10 677 € 11 651 € 61 509 € 25 685 € 94 689 € 260 792 € 93 403 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-184 429 € 162 481 € -31 457 € 332 389 € 21 225 € 480 350 € 218 414 € 1 403 600 € 937 207 € 1 267 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
865 157 € 1 325 323 € 635 315 € 1 321 806 € 293 872 € 265 656 € 104 801 € 113 637 € 141 490 € 417 093 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
777 500 € 93 657 € 127 793 € 41 727 € 445 742 € 265 583 € 1 004 818 € 261 669 € 364 639 € 151 958 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
20 429 693 € 15 463 360 € 17 524 940 € 12 842 003 € 7 417 093 € 5 850 560 € -5 360 414 € -7 969 004 € -280 921 € -2 880 547 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 306 866 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
1 900 103 € 1 868 719 € 1 727 877 € 1 110 € 863 € 889 € 634 € 700 € 1 827 € 6 988 €
39
N
Nákladové úroky
9 761 796 € 9 939 765 € 6 094 071 € 8 567 380 € 28 225 700 € 36 448 436 € 31 740 932 € 31 200 550 € 13 778 296 € 4 007 545 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 932 € 6 598 € 4 860 € 11 198 € -2 368 € 17 561 € 12 457 € 7 720 € 5 999 € 26 582 €
41
O
Kurzové straty
11 363 € 6 302 € 9 200 € 24 313 € 28 825 € 6 775 € 21 102 € 20 442 € 42 931 € 563 928 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
108 € 1 912 € 72 € 0 € 26 668 € 619 076 € 6 304 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
134 308 € 137 469 € 1 127 082 € 126 273 € 947 059 € 125 360 € 1 137 109 € 112 849 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 005 324 € -8 206 307 € -5 497 544 € -8 705 658 € -29 203 089 € -36 562 121 € -32 886 052 € -31 605 619 € -14 432 477 € -4 544 207 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
12 424 369 € 7 257 053 € 12 027 396 € 4 136 345 € -21 785 996 € -30 711 561 € -38 246 466 € -39 574 623 € -14 713 399 € -7 424 754 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 414 € 5 714 € 3 256 € 3 091 € 3 044 € 169 € -196 407 € 133 € -390 € -1 473 078 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 414 € 5 714 € 3 256 € 3 091 € 3 044 € 169 € 120 € 133 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-196 528 € -390 € -1 473 078 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 420 955 € 7 251 339 € 12 024 140 € 4 133 254 € -21 789 040 € -30 711 730 € -38 050 058 € -39 574 756 € -14 713 009 € -5 951 676 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
3 013 € 0 € 39 570 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-3 013 € 0 € -39 570 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-3 013 € 0 € -39 570 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
12 424 369 € 7 257 053 € 12 027 396 € 4 136 345 € -21 785 996 € -30 714 574 € -38 246 466 € -39 614 193 € -14 713 399 € -7 424 754 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 420 955 € 7 251 339 € 12 024 140 € 4 133 254 € -21 789 040 € -30 714 743 € -38 050 058 € -39 614 326 € -14 713 009 € -5 951 676 €