Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROVEA, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 961 224€ 27 885 165€ 34 061 174€ 41 617 049€ 40 790 211€ 42 119 605€ 40 710 065€ 36 150 474€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 227 432 € 28 510 742 € 34 360 461 € 67 002 206 € 42 116 334 € 41 915 935 € 40 163 886 € 36 151 979 € 37 670 025 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 020€ 4 995€ 8 914€ 8 944€ 4 765€ 6 227€ 14 718€ 6 172€ 7 261€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 480 181€ 2 255 822€ 966 973€ 5 037 984€
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 953 204€ 27 880 170€ 34 052 260€ 41 608 105€ 40 785 446€ 40 633 197€ 38 439 523€ 36 358 503€ 36 681 572€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-870 795€ -1 877 360€ -1 500 000€ -4 400 000€
07
V.
Aktivácia
6 663€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 808€ 400€ 6 652€ 24 520 000€ 800€ 31 810€ 9 377€ 26 459€ 70 889€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
249 400€ 625 177€ 292 635€ 865 157€ 1 325 323€ 635 315€ 1 321 806€ 293 872€ 265 656€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 404 855 € 19 930 452 € 22 358 463 € 46 572 513 € 26 652 974 € 24 390 995 € 27 321 883 € 28 734 886 € 31 822 479 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 330€ 2 930€ 6 784€ 6 239€ 2 912€ 3 997€ 10 498€ 3 057€ 6 628€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 958 000€ 4 109 515€ 5 151 942€ 5 622 428€ 5 226 657€ 5 278 267€ 5 597 518€ 5 919 953€ 6 273 932€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 149 727€ 7 045 807€ 8 626 807€ 12 061 084€ 12 512 759€ 15 002 039€ 11 850 520€ 13 652 945€ 14 484 277€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
240 747€ 240 747€ 180 181€ 192 239€ 194 330€ 195 552€ 196 757€ 194 759€ 243 017€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 414 286€ 8 006 243€ 7 962 688€ 4 210 248€ 8 460 178€ 3 785 310€ 9 281 797€ 8 485 554€ 10 004 169€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 414 286€ 8 006 243€ 7 962 688€ 8 613 248€ 8 460 178€ 8 785 310€ 9 281 797€ 8 905 981€ 9 346 855€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ -4 403 000€ -5 000 000€ -420 427€ 657 314€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
63 507€ 367€ 5 751€ 23 887 204€ 29 494€ 10 677€ 11 651€ 61 509€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
244 178€ 41 447€ 137 887€ -184 429€ 162 481€ -31 457€ 332 389€ 21 225€ 480 350€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
328 080€ 483 396€ 286 423€ 777 500€ 93 657€ 127 793€ 41 727€ 445 742€ 268 597€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 822 577 € 8 580 290 € 12 001 998 € 20 429 693 € 15 463 360 € 17 524 940 € 12 842 003 € 7 417 093 € 5 847 546 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 847 167 € 16 726 913 € 20 275 641 € 23 927 298 € 23 047 883 € 20 964 507 € 21 374 167 € 16 255 693 € 16 568 643 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 110 121 € 3 099 401 € 3 101 131 € 1 902 143 € 1 877 229 € 1 732 809 € 12 308 € -1 505 € 18 449 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 110 008 € 3 097 678 € 3 101 083 € 1 900 103 € 1 868 719 € 1 727 877 € 1 110 € 863 € 889 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 110 008€ 3 097 678€ 3 101 083€ 1 900 103€ 1 868 719€ 1 725 898€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 979€ 1 110€ 863€ 889€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 15€ 21€ 1 932€ 6 598€ 4 860€ 11 198€ -2 368€ 17 560€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
113€ 1 708€ 27€ 108€ 1 912€ 72€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 326 408 € 9 471 916 € 9 610 567 € 9 907 467 € 10 083 536 € 7 230 353 € 8 717 966 € 29 201 584 € 36 580 571 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 121 947 € 9 449 138 € 9 584 306 € 9 761 796 € 9 939 765 € 6 094 071 € 8 567 380 € 28 225 700 € 36 448 436 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 349 251€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 121 947€ 9 449 138€ 9 584 306€ 9 761 796€ 9 939 765€ 6 094 071€ 8 567 380€ 24 876 449€ 36 448 436€
52
O.
Kurzové straty
880€ 642€ 584€ 11 363€ 6 302€ 9 200€ 24 313€ 28 825€ 6 775€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
203 581€ 22 136€ 25 677€ 134 308€ 137 469€ 1 127 082€ 126 273€ 947 059€ 125 360€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 216 287 € -6 372 515 € -6 509 436 € -8 005 324 € -8 206 307 € -5 497 544 € -8 705 658 € -29 203 089 € -36 562 122 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 606 290 € 2 207 775 € 5 492 562 € 12 424 369 € 7 257 053 € 12 027 396 € 4 136 345 € -21 785 996 € -30 714 576 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 708 € 4 271 € 3 414 € 5 714 € 3 256 € 3 091 € 3 044 € 169 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 708€ 4 271€ 3 414€ 5 714€ 3 256€ 3 091€ 3 044€ 169€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 606 290 € 2 207 067 € 5 488 291 € 12 420 955 € 7 251 339 € 12 024 140 € 4 133 254 € -21 789 040 € -30 714 745 €