Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROVEA, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
34 061 174€ 41 617 049€ 40 790 211€ 42 119 605€ 40 710 065€ 36 150 474€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
34 360 461 € 67 002 206 € 42 116 334 € 41 915 935 € 40 163 886 € 36 151 979 € 37 670 025 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 914€ 8 944€ 4 765€ 6 227€ 14 718€ 6 172€ 7 261€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 480 181€ 2 255 822€ 966 973€ 5 037 984€
05
III.
Tržby z predaja služieb
34 052 260€ 41 608 105€ 40 785 446€ 40 633 197€ 38 439 523€ 36 358 503€ 36 681 572€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-870 795€ -1 877 360€ -1 500 000€ -4 400 000€
07
V.
Aktivácia
6 663€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 652€ 24 520 000€ 800€ 31 810€ 9 377€ 26 459€ 70 889€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
292 635€ 865 157€ 1 325 323€ 635 315€ 1 321 806€ 293 872€ 265 656€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 358 463 € 46 572 513 € 26 652 974 € 24 390 995 € 27 321 883 € 28 734 886 € 31 822 479 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 784€ 6 239€ 2 912€ 3 997€ 10 498€ 3 057€ 6 628€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 151 942€ 5 622 428€ 5 226 657€ 5 278 267€ 5 597 518€ 5 919 953€ 6 273 932€
14
D.
Služby
8 626 807€ 12 061 084€ 12 512 759€ 15 002 039€ 11 850 520€ 13 652 945€ 14 484 277€
20
F.
Dane a poplatky
180 181€ 192 239€ 194 330€ 195 552€ 196 757€ 194 759€ 243 017€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 962 688€ 4 210 248€ 8 460 178€ 3 785 310€ 9 281 797€ 8 485 554€ 10 004 169€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 962 688€ 8 613 248€ 8 460 178€ 8 785 310€ 9 281 797€ 8 905 981€ 9 346 855€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ -4 403 000€ -5 000 000€ -420 427€ 657 314€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 751€ 23 887 204€ 29 494€ 10 677€ 11 651€ 61 509€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
137 887€ -184 429€ 162 481€ -31 457€ 332 389€ 21 225€ 480 350€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
286 423€ 777 500€ 93 657€ 127 793€ 41 727€ 445 742€ 268 597€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 001 998 € 20 429 693 € 15 463 360 € 17 524 940 € 12 842 003 € 7 417 093 € 5 847 546 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
20 275 641 € 23 927 298 € 23 047 883 € 20 964 507 € 21 374 167 € 16 255 693 € 16 568 643 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 101 131 € 1 902 143 € 1 877 229 € 1 732 809 € 12 308 € -1 505 € 18 449 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 101 083 € 1 900 103 € 1 868 719 € 1 727 877 € 1 110 € 863 € 889 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 101 083€ 1 900 103€ 1 868 719€ 1 725 898€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 979€ 1 110€ 863€ 889€
42
XII.
Kurzové zisky
21€ 1 932€ 6 598€ 4 860€ 11 198€ -2 368€ 17 560€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27€ 108€ 1 912€ 72€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 610 567 € 9 907 467 € 10 083 536 € 7 230 353 € 8 717 966 € 29 201 584 € 36 580 571 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 584 306 € 9 761 796 € 9 939 765 € 6 094 071 € 8 567 380 € 28 225 700 € 36 448 436 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 349 251€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 584 306€ 9 761 796€ 9 939 765€ 6 094 071€ 8 567 380€ 24 876 449€ 36 448 436€
52
O.
Kurzové straty
584€ 11 363€ 6 302€ 9 200€ 24 313€ 28 825€ 6 775€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 677€ 134 308€ 137 469€ 1 127 082€ 126 273€ 947 059€ 125 360€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 509 436 € -8 005 324 € -8 206 307 € -5 497 544 € -8 705 658 € -29 203 089 € -36 562 122 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 492 562 € 12 424 369 € 7 257 053 € 12 027 396 € 4 136 345 € -21 785 996 € -30 714 576 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 271 € 3 414 € 5 714 € 3 256 € 3 091 € 3 044 € 169 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 271€ 3 414€ 5 714€ 3 256€ 3 091€ 3 044€ 169€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 488 291 € 12 420 955 € 7 251 339 € 12 024 140 € 4 133 254 € -21 789 040 € -30 714 745 €