Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Port Service, a.s. [zrušená]

 • Vydaný 26.9.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 207 z roku 2017 30.10.2017
 • Úpadca Port Service, a.s.
  IČO: 35827661
  Radlinského 27
  811 07   Bratislava
 • Navrhovatelia Port Service, a.s.
  IČO: 35827661
  Radlinského 27
  81107 Bratislava
 • Blanka Balšánková
  Vejvanovského 1612/16
  985 11 Praha 4
Oznam

Sa 2884/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti Port Service, a.s., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 827 661, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 34CbR/301/2015
 • ICS 1115231420
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 12.7.2018
Výmaz 21.7.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
30.10.2017
Rozhodnutie Zrušenie