Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 239 736 000 € 2 807 210 000 € 2 798 262 000 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 964 346 000€ 2 789 361 000€ 2 773 081 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 137 000€ 4 128 000€ 3 762 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 508 000€ 851 000€ 159 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
258 745 000€ 12 870 000€ 21 260 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 469 886 000 € 2 669 423 000 € 2 666 577 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 835 633 000€ 1 876 989 000€ 1 925 045 000€
14
D.
Služby
164 649 000€ 163 654 000€ 158 400 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
138 561 000 € 142 952 000 € 129 637 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
88 930 000€ 91 352 000€ 83 945 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
40 129 000€ 40 599 000€ 37 259 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 502 000€ 11 001 000€ 8 433 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
203 588 000€ 216 706 000€ 210 590 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
203 588 000€ 216 706 000€ 210 590 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 954 000€ 6 204 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-174 000€ 93 000€ -3 236 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
127 629 000€ 268 075 000€ 239 937 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-230 150 000 € 137 787 000 € 131 685 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-32 799 000 € 752 846 000 € 693 398 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
18 978 000 € 22 818 000 € 36 376 000 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 282 000 € 1 322 000 € 1 370 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 282 000€ 545 000€ 593 000€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 777 000€ 777 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 960 000 € 803 000 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 960 000€ 803 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 942 000 € 19 714 000 € 34 203 000 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16 942 000€ 19 714 000€ 34 203 000€
42
XII.
Kurzové zisky
754 000€ 822 000€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
113 889 000 € 106 241 000 € 103 741 000 €
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
109 709 000 € 102 728 000 € 97 060 000 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
109 709 000€ 102 728 000€ 97 060 000€
52
O.
Kurzové straty
0€ 834 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
561 000€ 200 000€ 451 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 619 000€ 3 313 000€ 5 396 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-94 911 000 € -83 423 000 € -67 365 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-325 061 000 € 54 364 000 € 64 320 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-108 201 000 € 21 537 000 € 24 450 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-22 349 000€ 86 665 000€ 42 771 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-85 852 000€ -65 128 000€ -18 321 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-216 860 000 € 32 827 000 € 39 870 000 €