Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 567 043 € 16 244 779 € 14 210 764 € 14 616 960 € 11 677 669 € 10 278 999 € 4 670 870 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 582 478 € 13 536 723 € 12 396 723 € 12 711 799 € 8 830 664 € 8 220 936 € 3 114 829 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 638 328 € 1 891 235 € 658 439 € 1 206 399 € 1 447 061 € 854 367 € 1 368 984 €
005
A.I.2
Software
12 213 € 18 122 € 9 444 € 5 453 € 296 € 2 216 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 626 115 € 1 473 113 € 648 995 € 1 164 815 € 1 447 061 € 854 071 € 1 216 768 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
400 000 € 36 131 € 150 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 283 190 € 1 021 528 € 1 236 477 € 1 312 970 € 960 103 € 1 181 069 € 1 545 845 €
013
A.II.2
Stavby
447 942 € 464 646 € 481 350 € 498 054 € 514 758 € 548 154 € 581 550 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
466 763 € 519 057 € 721 794 € 814 916 € 445 345 € 632 915 € 964 295 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
368 485 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
37 825 € 33 333 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 660 960 € 10 623 960 € 10 501 807 € 10 192 430 € 6 423 500 € 6 185 500 € 200 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
10 630 960 € 10 623 960 € 5 026 024 € 5 017 260 € 5 000 000 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
30 000 € 5 475 783 € 5 175 170 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
1 423 500 € 1 185 500 € 200 000 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
5 000 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
957 440 € 2 682 169 € 1 790 276 € 1 882 144 € 2 762 852 € 1 964 699 € 1 464 338 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
34 697 € 45 706 € 38 589 € 15 054 € 34 223 € 124 197 € 128 964 €
032
B.I.1
Materiál
332 € 10 785 € 16 225 € 380 € 6 936 € 93 227 € 78 495 €
036
B.I.5
Tovar
34 365 € 34 921 € 22 364 € 14 674 € 27 287 € 30 970 € 50 469 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
60 474 € 3 367 € 18 694 € 6 426 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
60 474 € 3 367 € 18 694 € 6 426 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
624 262 € 2 206 859 € 1 633 259 € 1 572 759 € 2 369 911 € 1 714 460 € 1 159 064 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
469 283 € 2 155 443 € 1 632 073 € 1 544 917 € 2 306 050 € 1 705 112 € 1 148 192 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
119 098 € 186 € 1 769 € 1 007 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
35 881 € 51 230 € 1 186 € 27 842 € 63 861 € 7 579 € 9 865 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
298 481 € 369 130 € 115 061 € 275 637 € 352 292 € 126 042 € 176 310 €
056
B.IV.1
Peniaze
45 694 € 4 816 € 50 412 € 5 998 € 11 990 € 38 753 € 7 245 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
252 787 € 364 314 € 64 649 € 269 639 € 340 302 € 87 289 € 169 065 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 027 125 € 25 887 € 23 765 € 23 017 € 84 153 € 93 364 € 91 703 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 125 € 25 887 € 23 765 € 19 678 € 14 177 € 16 566 € 49 065 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 001 000 € 3 339 € 69 976 € 76 798 € 42 638 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 567 043 € 16 244 779 € 14 210 764 € 14 616 960 € 11 677 669 € 10 278 999 € 4 670 870 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 221 070 € 8 859 673 € 5 680 175 € 5 567 756 € 4 965 716 € 1 482 180 € 879 672 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 000 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 577 222 € 10 577 222 € 7 127 222 € 7 118 459 € 7 118 459 € 7 118 459 € 7 118 459 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 577 222 € 10 577 222 € 7 127 222 € 7 127 222 € 7 127 222 € 7 127 222 € 7 127 222 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-8 763 € -8 763 € -8 763 € -8 763 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 131 714 € 71 463 € 71 463 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 131 714 € 71 463 € 71 463 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 912 749 € -2 642 247 € -2 745 903 € -3 347 943 € -6 763 992 € -7 306 250 € -7 166 433 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 912 749 € -2 642 247 € -2 745 903 € -3 347 943 € -6 763 992 € -7 306 250 € -7 166 433 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-642 603 € -270 502 € 103 656 € 602 040 € 3 483 535 € 602 508 € -139 817 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 314 465 € 6 487 996 € 8 372 007 € 8 567 213 € 6 465 494 € 8 473 926 € 3 128 095 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
126 737 € 405 361 € 32 443 € 33 011 € 32 328 € 42 799 € 49 228 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
39 150 € 30 361 € 32 443 € 33 011 € 32 328 € 42 799 € 49 228 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
87 587 € 375 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 446 314 € 3 506 778 € 2 849 345 € 3 568 039 € 928 367 € 1 627 850 € 1 506 795 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 245 403 € 3 474 780 € 2 527 524 € 3 176 486 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 152 € 1 358 € 165 € 1 289 € 3 029 € 4 592 € 6 023 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
198 220 € 30 640 € 321 656 € 390 264 € 925 338 € 1 623 208 € 1 465 074 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
539 € 50 € 35 698 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 741 414 € 2 575 857 € 5 490 219 € 4 966 163 € 5 504 799 € 6 597 649 € 1 279 506 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 341 539 € 1 170 328 € 4 295 137 € 4 082 320 € 4 851 450 € 5 874 937 € 677 228 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
30 313 € 47 510 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
446 543 € 222 044 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 068 € 18 934 € 19 518 € 19 591 € 19 344 € 19 530 € 13 767 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
320 509 € 411 091 € 584 774 € 306 961 € 253 597 € 125 759 € 135 667 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
609 755 € 753 460 € 590 790 € 557 291 € 380 408 € 547 110 € 405 334 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
205 628 € 292 566 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
31 508 € 897 110 € 158 582 € 481 991 € 246 459 € 322 893 € 663 103 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
30 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
113 847 € 214 023 € 314 199 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
31 508 € 897 110 € 128 582 € 481 991 € 132 612 € 108 870 € 348 904 €