Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
606 563€ 73 853€ 36 522€ 76 501€ 79 825€ 31 429€ 30 538€ 47 084€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
338 973€ 72 590€ 19 404€ 45 730€ 64 470€ 21 598€ 26 454€ 39 242€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
267 590 € 1 263 € 17 118 € 30 771 € 15 355 € 9 831 € 4 084 € 7 842 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 603 734 € 11 700 222 € 7 093 100 € 8 154 910 € 8 403 854 € 11 680 884 € 7 259 357 € 5 751 456 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 603 734€ 11 700 222€ 7 093 100€ 8 154 910€ 8 403 854€ 11 680 884€ 7 259 357€ 5 751 456€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 138 552 € 4 388 320 € 4 381 315 € 4 892 490 € 6 153 023 € 6 717 155 € 4 768 720 € 4 641 026 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 377 106€ 709 116€ 533 119€ 603 484€ 636 945€ 678 609€ 532 932€ 577 556€
10
B.2
Služby
8 761 446€ 3 679 204€ 3 848 196€ 4 289 006€ 5 516 078€ 6 038 546€ 4 235 788€ 4 063 470€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 732 772 € 7 313 165 € 2 728 903 € 3 293 191 € 2 266 186 € 4 973 560 € 2 494 721 € 1 118 272 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 451 265 € 6 346 444 € 3 673 762 € 2 363 158 € 699 985 € 695 354 € 692 183 € 676 845 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 186 018€ 6 136 746€ 3 487 582€ 2 177 384€ 516 745€ 511 855€ 507 125€ 541 290€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
242 628€ 189 858€ 168 091€ 167 013€ 164 243€ 165 051€ 167 086€ 120 964€
16
C.4
Sociálne náklady
22 619€ 19 840€ 18 089€ 18 761€ 18 997€ 18 448€ 17 972€ 14 591€
17
D
Dane a poplatky
31 517€ 54 303€ 39 332€ 38 186€ 6 798€ 6 227€ 7 461€ 7 824€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 589 297€ 1 604 804€ 875 543€ 1 054 146€ 1 044 391€ 896 718€ 1 111 644€ 1 221 997€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 690€ 50 100€ 1 654 167€ 580 000€ 800€ 389 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
66 433€ 1 532€ 404 147€ 4 730€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
23 586€ 11 735€ -28 331€ 69 593€ 66 555€ 118 764€ 221 565€ 29 890€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 332 164€ 468 885€ 339 180€ 240 525€ 193 928€ 374 918€ 191 564€ 344 482€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
394 105€ 186 836€ 83 416€ 66 646€ 46 444€ 104 985€ 75 221€ 59 445€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-409 144 € -438 405 € 76 996 € 117 840 € 595 941 € 3 526 430 € 579 011 € -148 977 €
38
X.
Výnosové úroky
914€ 46€ 73 299€ 300 620€ 242 935€ 45€ 9€ 20€
39
N
Nákladové úroky
133 913€ 140 237€ 123 305€ 165 626€ 18 464€ 6 129€ 11 538€ 10 076€
40
XI.
Kurzové zisky
126€ 70€ -12€ 1 178€ 553€ 75€ 1€
41
O
Kurzové straty
2 811€ 481€ 96€ 219€ 2 027€ 603€ 105€ 26€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 251€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 388€ 2 582€ 239 688€ 56 032€ 14 112€ 1 175€ 590€ 14 712€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-141 072 € -143 184 € -285 551 € 79 921 € 208 885 € -7 862 € -12 149 € -24 793 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-550 216 € -581 589 € -208 555 € 197 761 € 804 826 € 3 518 568 € 566 862 € -173 770 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-46 600 € 61 014 € 61 947 € 94 105 € 202 786 € 35 033 € -35 646 € -33 953 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
164 811€ 119 054€ 78 779€ 215 054€ 41 509€ 2€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-211 411€ 61 014€ -57 107€ 15 326€ -12 268€ -6 476€ -35 648€ -33 956€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-503 616 € -642 603 € -270 502 € 103 656 € 602 040 € 3 483 535 € 602 508 € -139 817 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-550 216 € -581 589 € -208 555 € 197 761 € 804 826 € 3 518 568 € 566 862 € -173 770 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-503 616 € -642 603 € -270 502 € 103 656 € 602 040 € 3 483 535 € 602 508 € -139 817 €