Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Feriva Advertising s.r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 27K/51/2020
  • Spisová značka 27K/51/2020
  • Prvý a posledný záznam 23.12.2020 - 30.6.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.6.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
22.6.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
13.5.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
13.5.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
7.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
23.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
12.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský