Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
104 317 660€ 92 333 561€ 86 980 038€ 87 856 174€ 89 215 026€ 84 760 095€ 77 152 827€ 76 562 154€ 82 707 808€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
110 959 960 € 97 800 155 € 87 398 016 € 95 902 251 € 109 787 045 € 102 707 262 € 85 276 605 € 83 020 861 € 80 701 280 € 79 173 898 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 739€ 1 974€ 4 690€ 10 982€ 978 147€ 16 441€ 145 982€ 7 546€ 200 094€ 73 066€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
84 743 654€
05
III.
Tržby z predaja služieb
104 315 921€ 92 331 587€ 86 980 038€ 87 856 174€ 89 215 026€ 77 006 845€ 76 554 608€ 73 397 124€ 70 912 004€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
33 528€ 35 433€ 54 750€ 375 879€ 11 967€ 27 050€ 205 476€ 99 845€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 608 772€ 5 431 161€ 358 538€ 8 035 095€ 19 217 993€ 17 935 200€ 8 123 778€ 6 431 657€ 6 898 586€ 8 088 983€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
93 647 905 € 84 086 075 € 76 554 736 € 89 271 763 € 104 502 384 € 97 371 809 € 81 433 381 € 77 905 881 € 75 859 733 € 87 346 194 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 619€ 970 000€ 16 715€ 142 157€ 10 162€ 191 614€ 67 830€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 643 367€ 1 126 812€ 799 298€ 1 051 141€ 1 144 655€ 1 058 355€ 846 843€ 931 004€ 980 595€ 1 119 049€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
70 901 169€ 65 108 790€ 64 084 280€ 68 062 666€ 71 372 636€ 67 131 751€ 62 181 991€ 60 837 547€ 58 695 433€ 67 394 485€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 070 274 € 10 201 152 € 9 088 786 € 9 142 174 € 8 730 087 € 8 253 975 € 6 959 291 € 6 782 698 € 6 017 720 € 6 302 218 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 104 339€ 7 764 687€ 6 847 150€ 6 928 604€ 6 601 568€ 6 132 864€ 5 148 893€ 4 971 749€ 4 465 608€ 4 667 722€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 74 400€ 145 000€ 145 000€ 44 950€ 71 920€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 727 935€ 2 263 439€ 2 055 637€ 2 047 366€ 1 981 010€ 1 920 407€ 1 549 424€ 1 557 359€ 1 402 162€ 1 454 425€
19
E.4.
Sociálne náklady
233 200€ 168 226€ 181 199€ 161 404€ 142 709€ 126 304€ 115 974€ 108 590€ 105 000€ 108 151€
20
F.
Dane a poplatky
25 203€ 26 567€ 26 077€ 31 132€ 32 445€ 25 315€ 6 119€ 50 595€ 29 673€ 25 915€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 899 123€ 2 343 852€ 2 323 257€ 2 673 504€ 2 942 362€ 2 724 119€ 2 697 335€ 2 738 903€ 2 719 644€ 3 892 112€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 899 123€ 2 343 852€ 2 323 257€ 2 673 504€ 2 942 362€ 2 724 119€ 2 697 335€ 2 738 903€ 2 719 644€ 3 892 112€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
241€ 11 251€ 37 500€ 125€ 42€ 56 199€ 49 445€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 174€ 7 966€ 26 445€ 14 523€ 31 988€ 157 469€ 33 295€ -139 557€ 139 557€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 105 354€ 5 259 685€ 206 593€ 8 293 004€ 19 240 711€ 18 004 110€ 8 566 225€ 6 694 487€ 7 029 298€ 8 495 140€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
17 312 055 € 13 714 080 € 10 843 280 € 6 630 488 € 5 284 661 € 5 335 453 € 3 843 224 € 5 114 980 € 4 841 547 € -8 172 296 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
31 773 124 € 26 097 959 € 22 101 150 € 18 749 730 € 16 705 882 € 16 553 274 € 13 981 836 € 14 783 441 € 13 729 576 € 2 403 706 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 088 407 € 942 175 € 3 296 844 € 510 631 € 862 255 € 3 085 214 € 1 026 663 € 1 678 469 € 2 006 528 € 802 599 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
982 281 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
982 281€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
66 595 € 75 409 € 89 137 € 79 769 € 176 884 € 365 723 € 325 699 € 6 098 € 3 913 € 9 570 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
15 274€ 4 703€ 15 645€ 17 701€ 30 350€ 3 108€ 13 842€ 709€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
51 321€ 70 706€ 73 492€ 62 068€ 146 534€ 362 615€ 311 857€ 5 389€ 3 913€ 9 570€
42
XII.
Kurzové zisky
894 076€ 744 897€ 2 108 373€ 412 887€ 504 185€ 2 703 020€ 604 668€ 519 087€ 1 086 333€ 776 254€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
127 736€ 121 773€ 111 161€ 17 975€ 166 961€ 16 411€ 96 296€ 1 143 284€ 916 186€ 16 683€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
96€ 5 892€ 14 225€ 60€ 96€ 92€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 987 121 € 5 509 515 € 5 349 031 € 5 023 546 € 5 424 488 € 6 281 939 € 5 370 882 € 7 152 213 € 9 282 248 € 4 875 294 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
13 750€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
2 221 237€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 225 466 € 3 802 602 € 4 079 401 € 3 993 377 € 3 911 485 € 4 428 777 € 4 239 288 € 4 588 088 € 4 757 533 € 3 856 253 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
845 414€ 2 361 847€ 2 369 005€ 2 230 852€ 2 078 176€ 1 871 005€ 1 713 562€ 2 816 275€ 3 651 765€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 380 052€ 1 440 755€ 1 710 396€ 1 762 525€ 1 833 309€ 2 557 772€ 2 525 726€ 1 771 813€ 1 105 768€ 3 856 253€
52
O.
Kurzové straty
1 365 106€ 1 261 766€ 663 063€ 578 098€ 1 184 621€ 1 490 997€ 1 073 621€ 1 901 484€ 2 169 311€ 343 001€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
46 376€ 63 456€ 275 836€ 33 427€ 98 059€ 125 488€ 14 562€ 542 147€ 52 429€ 231 765€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
350 173€ 381 691€ 330 731€ 418 644€ 230 323€ 236 677€ 43 411€ 106 744€ 81 738€ 444 275€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 898 714 € -4 567 340 € -2 052 187 € -4 512 915 € -4 562 233 € -3 196 725 € -4 344 219 € -5 473 744 € -7 275 720 € -4 072 695 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 413 341 € 9 146 740 € 8 791 093 € 2 117 573 € 722 428 € 2 138 728 € -500 995 € -358 764 € -2 434 173 € -12 244 991 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 328 201 € 2 332 396 € 2 399 924 € 749 797 € 213 047 € -16 760 € -31 549 € 168 955 € 1 423 752 € -952 164 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 124 999€ 2 394 457€ 2 451 739€ 470 846€ 18 702€ 131 262€ 2 884€ 2 886€ 2 883€ 20€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
203 202€ -62 061€ -51 815€ 278 951€ 194 345€ -148 022€ -34 433€ 166 069€ 1 420 869€ -952 184€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 085 140 € 6 814 344 € 6 391 169 € 1 367 776 € 509 381 € 2 155 488 € -469 446 € -527 719 € -3 857 925 € -11 292 827 €