Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NEXPLUS SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
69 975 537€ 10 653 689€ 14 613 267€ 27 751 852€ 31 814 241€ 24 270 135€ 28 687 856€ 38 874 397€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
72 207 914 € 10 548 395 € 14 879 793 € 28 570 328 € 31 740 218 € 24 695 829 € 28 618 925 € 36 874 393 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 922€ 961 029€ 1 233 289€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
67 027 778€ 28 163 594€ 36 088 339€
05
III.
Tržby z predaja služieb
509 047€ 10 094 125€ 14 329 291€ 27 160 188€ 30 350 003€ 22 466 684€ 202 199€ 242 656€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 233 701€ -191 768€ -161 171€ 83 698€ -225 381€ 317 203€ -153 516€ -62 531€
07
V.
Aktivácia
86 480€ 427 696€ 738 182€ 151 504€ 109 101€ 84 606€ 236 157€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
510 051€ 535 389€ 209 553€ 493 467€ 336 261€ 568 618€ 318 979€ 363 924€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 927 337€ 24 169€ 67 502€ 94 793€ 166 802€ 934€ 3 063€ 5 848€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
71 750 380 € 12 269 537 € 15 053 366 € 27 763 025 € 30 729 878 € 24 041 163 € 26 412 814 € 35 538 975 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 922€ 886 225€ 1 199 549€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
55 585 882€ 6 542 469€ 10 641 919€ 19 853 170€ 20 760 828€ 15 644 464€ 18 812 034€ 27 851 877€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
8 557 945€ 1 735 006€ 925 739€ 2 693 162€ 4 106 194€ 2 316 725€ 2 720 731€ 2 383 985€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 749 456 € 2 503 812 € 2 509 772 € 3 930 734 € 3 814 448 € 3 385 450 € 3 607 008 € 4 188 250 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 452 924€ 1 827 590€ 1 911 344€ 2 882 860€ 2 721 092€ 2 430 556€ 2 582 010€ 2 978 671€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 045 274€ 600 575€ 516 678€ 904 266€ 935 110€ 813 881€ 881 188€ 1 018 090€
19
E.4.
Sociálne náklady
251 258€ 75 647€ 81 750€ 143 608€ 158 246€ 141 013€ 143 810€ 191 489€
20
F.
Dane a poplatky
26 734€ 20 659€ 21 638€ 14 023€ 14 095€ 13 568€ 13 707€ 14 336€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 691 504€ 923 366€ 730 159€ 728 819€ 770 089€ 770 046€ 788 417€ 818 800€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 691 504€ 923 366€ 730 159€ 728 819€ 770 089€ 770 046€ 788 417€ 818 800€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
380 542€ 486 809€ 159 296€ 465 518€ 326 727€ 540 862€ 306 439€ 487 201€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 183€ -367 915€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
758 317€ 57 416€ 57 921€ 77 599€ 51 272€ 170 499€ 165 661€ 162 441€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
457 534 € -1 721 142 € -173 573 € 807 303 € 1 010 340 € 654 666 € 2 206 111 € 1 335 418 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 626 699 € 1 711 362 € 3 028 158 € 5 435 736 € 5 483 908 € 4 965 539 € 6 764 118 € 6 268 759 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 324 € 7 € 3 404 € 146 € 610 € 21 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
81 € 51 € 21 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
81€ 51€ 21€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
1 324€ 3 404€ 65€ 559€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
377 642 € 79 346 € 20 451 € 8 589 € 5 961 € 32 492 € 68 445 € 194 386 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
362 064 € 61 227 € 6 184 € 1 573 € 107 € 24 920 € 58 102 € 184 587 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
362 064€ 61 227€ 6 184€ 1 573€ 107€ 24 920€ 58 102€ 184 587€
52
O.
Kurzové straty
317€ 75€ 87€ 21€ 1 048€ 1 903€ 729€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 261€ 18 119€ 14 192€ 6 929€ 5 833€ 6 524€ 8 440€ 9 070€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-376 318 € -79 339 € -20 451 € -5 185 € -5 815 € -31 882 € -68 424 € -194 382 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
81 216 € -1 800 481 € -194 024 € 802 118 € 1 004 525 € 622 784 € 2 137 687 € 1 141 036 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
367 579 € -294 215 € -14 998 € 168 281 € 235 561 € 154 831 € 478 862 € 377 609 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
249 830€ 215 624€ 277 791€ 117 967€ 452 430€ 267 021€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
117 749€ -294 215€ -14 998€ -47 343€ -42 230€ 36 864€ 26 432€ 110 588€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-286 363 € -1 506 266 € -179 026 € 633 837 € 768 964 € 467 953 € 1 658 825 € 763 427 €