Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
541 858 € 464 982 € 396 368 € 371 710 € 241 651 € 224 414 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
256 329 € 208 655 € 191 833 € 163 066 € 94 155 € 77 094 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
285 529 € 256 327 € 204 535 € 208 644 € 147 496 € 147 320 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 097 € 73 589 € 36 057 € 23 362 € 16 534 € 22 135 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
68 097 € 73 589 € 36 057 € 23 376 € 16 534 € 22 135 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-58 093 € -84 515 € -35 947 € -24 361 €
07
II.3
Aktivácia
58 093 € 84 515 € 35 947 € 24 347 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
234 536 € 239 764 € 200 762 € 216 296 € 162 483 € 156 344 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
44 261 € 47 700 € 50 320 € 94 720 € 50 900 € 52 661 €
10
B.2
Služby
190 275 € 192 064 € 150 442 € 121 576 € 111 583 € 103 683 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
119 090 € 90 152 € 39 830 € 15 710 € 1 547 € 13 111 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
78 445 € 32 721 € 24 405 € 8 814 € 318 € 6 096 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 405 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 551 €
16
C.4
Sociálne náklady
140 €
17
D
Dane a poplatky
814 € 715 € -453 € 618 € 621 € 697 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 993 € 12 207 € 2 835 € 665 € 2 562 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
834 € 250 € 5 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 953 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 302 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 850 € 2 731 € 5 155 € 2 967 € 2 657 € 3 918 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 731 € 4 102 € 5 702 € 2 275 € 1 592 € 1 982 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
21 082 € 43 436 € 12 746 € 6 305 € 1 684 € 2 437 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 500 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 250 €
39
N
Nákladové úroky
8 227 € 6 939 € 4 905 € 2 709 € 539 € 25 €
40
XI.
Kurzové zisky
74 € 371 € 14 € 74 € 2 € 2 €
41
O
Kurzové straty
666 € 758 € 441 € 82 € 41 € 121 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 194 € 3 559 € 2 783 € 2 220 € 898 € 350 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 013 € -10 635 € -8 115 € -4 937 € -1 476 € -494 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 069 € 32 801 € 4 631 € 1 368 € 208 € 1 943 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 920 € 7 626 € 4 438 € 1 294 € 960 € 1 646 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 920 € 7 626 € 4 438 € 1 294 € 960 € 1 646 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 149 € 25 175 € 193 € 74 € -752 € 297 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 069 € 32 801 € 4 631 € 1 368 € 208 € 1 943 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 149 € 25 175 € 193 € 74 € -752 € 297 €