Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O2 Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
248 766 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
289 816 000 € 298 369 000 € 293 189 000 € 272 216 000 € 251 279 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
46 154 000€ 56 274 000€ 57 817 000€ 46 778 000€ 39 877 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
236 927 000€ 235 750 000€ 229 739 000€ 220 421 000€ 208 889 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
2 986 000€ 3 010 000€ 2 894 000€ 2 563 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 749 000€ 3 335 000€ 2 739 000€ 2 454 000€ 2 513 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
211 907 000 € 223 236 000 € 222 785 000 € 208 207 000 € 194 797 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 249 000€ 45 811 000€ 49 594 000€ 41 017 000€ 37 946 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 172 000€ 4 403 000€ 3 166 000€ 2 628 000€ 1 843 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
87 474 000€ 96 214 000€ 107 040 000€ 108 016 000€ 78 815 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 258 000 € 26 264 000 € 24 417 000 € 21 991 000 € 19 685 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 717 000€ 19 921 000€ 18 439 000€ 15 916 000€ 14 614 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 541 000€ 6 343 000€ 5 978 000€ 6 075 000€ 5 071 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 087 000€ 42 098 000€ 31 233 000€ 27 552 000€ 27 085 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 087 000€ 42 098 000€ 31 233 000€ 27 552 000€ 27 085 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 469 000€ 3 530 000€ 3 066 000€ 2 586 000€ 1 167 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 198 000€ 4 916 000€ 4 269 000€ 4 417 000€ 28 256 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
77 909 000 € 75 133 000 € 70 404 000 € 64 009 000 € 56 482 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
155 172 000 € 148 606 000 € 130 650 000 € 118 101 000 € 130 162 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
318 000 € 215 000 € 318 000 € 705 000 € 205 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
33 000 € 35 000 € 24 000 € 28 000 € 26 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
285 000€ 180 000€ 294 000€ 677 000€ 179 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 910 000 € 3 955 000 € 1 446 000 € 1 044 000 € 461 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 072 000 € 3 460 000 € 983 000 € 357 000 € 48 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
318 000€ 226 000€ 274 000€ 571 000€ 318 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 520 000€ 269 000€ 190 000€ 116 000€ 95 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 592 000 € -3 740 000 € -1 128 000 € -339 000 € -256 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
71 317 000 € 71 393 000 € 69 276 000 € 63 670 000 € 56 226 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 342 000 € 18 245 000 € 18 501 000 € 16 484 000 € 14 521 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 733 000€ 3 355 000€ 5 619 000€ 14 556 000€ 10 769 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 609 000€ 14 890 000€ 12 882 000€ 1 928 000€ 3 752 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
52 975 000 € 53 148 000 € 50 775 000 € 47 186 000 € 41 705 000 €