Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Názov Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • IČO 35850370
 • DIČ 2020263432
 • IČ DPH SK2020263432 podľa §4
 • Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 • Dátum vzniku 7. januára 2003, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 281 365 935 € / splatené 281 365 935 €
  Podľa účtovnej závierky: 281 365 935 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie 24.2.2005
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie 24.2.2005
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti 24.2.2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 24.2.2005
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve 24.2.2005
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov 15.8.2007
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 15.8.2007
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 12.11.2010
prenájom hnuteľných vecí 12.11.2010
distribúcia a predaj úžitkovej vody 12.11.2010
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné a inžinierske stavby 30.6.2015
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 30.6.2015
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 30.6.2015
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 30.6.2015
reklamné a marketingové služby 30.6.2015
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti 30.6.2015
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 25.10.2016
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky 1.6.2021
betonárske práce 1.6.2021
čistenie a údržba komunikácií 1.6.2021
zemné práce 1.6.2021
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti 1.6.2021
mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti 1.6.2021
vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách 1.6.2021
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 1.6.2021
počítačové služby 1.6.2021
administratívne služby 1.6.2021
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 1.6.2021
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 1.6.2021
zámočníctvo 1.6.2021
oprava vyhradených technických zariadení elektrických 1.6.2021
opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody 1.6.2021
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 12.7.2023
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov 12.7.2023
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 866/2002, Nz 860/2002 dňa 2.12.2002 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 2.10.2002, spis
č. KM-1306/2002 a to vkladom celého majetku zrušeného štátného podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO : 00179302 a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik so sídlom Trnavská 32, Bratislava - odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2276.
Akciová spoločnosť preberá po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Po zrušenom štátnom podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Trnavská 32, Batislava boli založené ďalšie dve akciové spoločnosti a to :
- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Kukučínova 13, Piešťany,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Nitre.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.4.2003.
Ing. Ján Odzgan, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 9.4.2003.
3. Štaturárny orgán - Predstavenstvo
Ing. Ján Hlinka - zánik funkcie: 31.10.2003
Ing. Pavel Závadský - zánik funkcie: 31.10.2003
Ing. Aleš Procházka - zánik funkcie: 31.10.2003
Ing. Jaroslav Néma - zánik funkcie: 31.10.2003
Ing. Jozef Tarič - zánik funkcie: 31.10.2003
Ing. Michal Dušanič - zánik funkcie: 31.10.2003

Dozorná rada
Ing. Igor Grošaft - zánik funkcie: 23.10.2003
Ing. Peter Huňor - zánik funkcie: 07.01.2003
Ing. Štefan Pétery - zánik funkcie: 23.10.2003
Ing. Ivan Mitošinka - zánik funkcie: 23.10.2003
JUDr. Mária Paučová - zánik funkcie: 23.10.2003
Ing. Radoslav Paulovič - zánik funkcie: 23.10.2003
Ing. Ladislav Dobos - zánik funkcie: 23.10.2003
Ing. Vladimír Bajan - zánik funkcie: 23.10.2003
Ing. Andrej Ďurkovský - zánik funkcie: 23.10.2003

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 23.10.2003.
4. Zápisnica z dozornej rady 2.7.04.
Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.6.04.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2004 spísané do notárskej zápisnice N 547/2004, Nz 87494/2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
6. Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.10.2006.
7. Notárska zápisnica N 142/2007, Nz 23878/2007, NCRls 23745/2007 napísaná dňa 18.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007.
8. Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.4.2008.
9. Notárska zápisnica N 173/2008, Nz 26248/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
10. Notárska zápisnica N299/2009, Nz 37996/2009 osvedčujúca prieheh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009 v znení opravnej doložky zo dňa 16.11.2009.
11. Notárska zápisnica N 6/2010, Nz 1543/2010, NCRls 1582/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
12. Notárska zápisnica N 83/2011, Nz 26227/2011 osvedčujúca priebeh mioiradneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011.
14. Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 26.09.2014.
15. Notárska zápisnica č. N 466/2015, Nz 24010/2015, NCRls 24543/2015 zo dňa 08.07.2015 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2015.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 859/2015, Nz 51190/2015, NCRls 52145/2015 zo dňa 07.12.2015.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2019.