Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBM International Services Centre s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
241 442 000 € 231 594 000 € 209 659 000 € 186 400 941 € 171 385 650 € 149 078 996 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
241 442 000 € 231 594 000 € 209 659 000 € 186 400 941 € 171 385 650 € 149 078 996 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
60 225 000 € 59 139 000 € 52 051 000 € 64 434 936 € 59 511 713 € 54 987 868 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
277 343 € 287 134 € 338 676 €
10
B.2
Služby
60 225 000 € 59 139 000 € 52 051 000 € 64 157 593 € 59 224 579 € 54 649 192 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
181 217 000 € 172 455 000 € 157 608 000 € 121 966 005 € 111 873 937 € 94 091 128 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
165 322 000 € 157 051 000 € 144 615 000 € 113 378 655 € 98 661 011 € 86 389 692 €
13
C.1
Mzdové náklady
118 863 000 € 113 124 000 € 104 359 000 € 81 592 608 € 70 817 188 € 62 806 076 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
46 135 000 € 43 776 000 € 40 126 000 € 28 531 794 € 25 116 596 € 21 164 936 €
16
C.4
Sociálne náklady
325 000 € 151 000 € 130 000 € 3 254 253 € 2 727 227 € 2 418 680 €
17
D
Dane a poplatky
-1 120 € 2 494 € 11 464 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 514 000 € 2 542 000 € 2 627 000 € 1 092 375 € 1 069 123 € 910 431 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
204 223 € 63 359 € 18 510 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
194 493 € 69 172 € 19 342 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
413 000 € 223 000 € 457 000 € 452 385 € 94 766 € 561 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 210 000 € 389 000 € 1 594 000 € 24 932 € 4 713 € 1 437 437 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
13 583 000 € 12 696 000 € 9 229 000 € 7 933 278 € 12 225 549 € 5 341 833 €
38
X.
Výnosové úroky
2 739 € 857 € 29 348 €
39
N
Nákladové úroky
7 582 € 4 974 € 9 092 €
40
XI.
Kurzové zisky
276 123 € 796 368 € 524 797 €
41
O
Kurzové straty
275 989 € 341 229 € 706 315 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 224 € 16 201 € 135 190 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 000 € 9 000 € 3 000 € -22 933 € 434 821 € -296 452 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 585 000 € 12 705 000 € 9 232 000 € 7 910 345 € 12 660 370 € 5 045 381 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 187 000 € 2 725 000 € 2 800 000 € 1 880 009 € 3 084 394 € 893 141 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 967 000 € 3 218 000 € 2 565 000 € 2 502 069 € 3 089 832 € 1 134 596 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
220 000 € -493 000 € 235 000 € -622 060 € -5 438 € -241 455 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 398 000 € 9 980 000 € 6 432 000 € 6 030 336 € 9 575 976 € 4 152 240 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 585 000 € 12 705 000 € 9 232 000 € 7 910 345 € 12 660 370 € 5 045 381 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 399 000 € 9 980 000 € 6 432 000 € 6 030 336 € 9 575 976 € 4 152 240 €