Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBM International Services Centre s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
187 060 288€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
239 730 000 € 249 013 000 € 241 855 000 € 231 817 000 € 210 116 000 € 187 057 549 € 171 544 632 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
239 470 000€ 248 301 000€ 241 442 000€ 231 594 000€ 209 659 000€ 186 400 941€ 171 385 650€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
204 223€ 63 359€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
260 000€ 712 000€ 413 000€ 223 000€ 457 000€ 452 385€ 94 766€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
227 973 000 € 233 773 000 € 228 271 000 € 219 121 000 € 200 887 000 € 179 124 271 € 159 318 226 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
277 343€ 287 134€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
47 807 000€ 58 452 000€ 60 225 000€ 59 139 000€ 52 051 000€ 64 157 593€ 59 224 579€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
177 878 000 € 171 300 000 € 165 322 000 € 157 051 000 € 144 615 000 € 113 378 655 € 98 661 011 €
16
E.1.
Mzdové náklady
126 983 000€ 122 456 000€ 118 863 000€ 113 124 000€ 104 359 000€ 81 592 608€ 70 817 188€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
49 833 000€ 48 603 000€ 46 135 000€ 43 776 000€ 40 126 000€ 28 531 794€ 25 116 596€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 062 000€ 241 000€ 325 000€ 151 000€ 130 000€ 3 254 253€ 2 727 227€
20
F.
Dane a poplatky
-1 120€ 2 494€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 697 000€ 2 523 000€ 1 514 000€ 2 542 000€ 2 627 000€ 1 092 375€ 1 069 123€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 092 375€ 1 069 123€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
194 493€ 69 172€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
591 000€ 1 498 000€ 1 210 000€ 389 000€ 1 594 000€ 24 932€ 4 713€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
11 757 000 € 15 240 000 € 13 583 000 € 12 696 000 € 9 229 000 € 7 933 278 € 12 226 406 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
191 663 000 € 189 849 000 € 181 217 000 € 172 455 000 € 157 608 000 € 121 966 005 € 111 873 937 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
184 000 € 135 000 € 16 000 € 18 000 € 12 000 € 278 862 € 796 368 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
184 000 € 2 739 € 857 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 656€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
184 000€ 83€ 857€
42
XII.
Kurzové zisky
276 123€ 796 368€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
218 000 € 205 000 € 14 000 € 9 000 € 9 000 € 301 795 € 362 404 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
218 000 € 7 582 € 4 974 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 569€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
218 000€ 13€ 4 974€
52
O.
Kurzové straty
275 989€ 341 229€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 224€ 16 201€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-34 000 € -70 000 € 2 000 € 9 000 € 3 000 € -22 933 € 433 964 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 724 000 € 15 170 000 € 13 585 000 € 12 705 000 € 9 232 000 € 7 910 345 € 12 660 370 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 360 000 € 3 300 000 € 3 187 000 € 2 725 000 € 2 800 000 € 1 880 009 € 3 084 394 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 406 000€ 3 359 000€ 2 967 000€ 3 218 000€ 2 565 000€ 2 502 069€ 3 089 832€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-46 000€ -59 000€ 220 000€ -493 000€ 235 000€ -622 060€ -5 438€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 363 000 € 11 870 000 € 10 399 000 € 9 980 000 € 6 432 000 € 6 030 336 € 9 575 976 €