Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 158 750€ 1 232 678€ 587 447€ 88 310€ 173 825€ 138 518€ 216 387€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
603 901€ 904 658€ 66 227€ 67 014€ 146 013€ 120 890€ 184 131€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
554 849 € 328 020 € 521 220 € 21 296 € 27 812 € 17 628 € 32 256 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
19 360 076 € 23 360 239 € 13 293 964 € 3 232 367 € 3 127 682 € 3 268 759 € 3 607 486 € 3 774 906 € 3 138 461 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
18 674 972€ 22 534 760€ 13 174 781€ 3 232 367€ 3 127 682€ 3 268 759€ 3 607 486€ 3 774 906€ 3 138 461€
07
II.3
Aktivácia
685 104€ 825 479€ 119 183€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 880 412 € 21 151 902 € 11 723 786 € 2 490 553 € 2 277 138 € 2 657 334 € 2 764 071 € 2 757 222 € 2 077 555 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-86 040€ 458 273€ 227 671€ 155 505€ 66 871€ 56 327€ 35 798€ 46 565€ 73 950€
10
B.2
Služby
17 974 976€ 20 689 228€ 11 484 931€ 2 335 048€ 2 210 267€ 2 601 007€ 2 728 273€ 2 710 657€ 2 003 605€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 034 513 € 2 536 357 € 2 091 398 € 763 110 € 878 356 € 629 053 € 875 671 € 1 017 684 € 1 060 906 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 688 075 € 1 613 943 € 1 528 741 € 1 152 998 € 864 768 € 773 145 € 712 501 € 704 484 € 649 272 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 095 539€ 1 060 150€ 1 010 318€ 787 737€ 574 892€ 506 985€ 489 110€ 484 330€ 462 191€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
136 682€ 127 015€ 126 872€ 125 004€ 127 936€ 115 820€ 97 711€ 94 854€ 93 865€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
415 120€ 397 101€ 366 733€ 224 370€ 151 408€ 139 496€ 116 272€ 115 981€ 85 862€
16
C.4
Sociálne náklady
40 734€ 29 677€ 24 818€ 15 887€ 10 532€ 10 844€ 9 408€ 9 319€ 7 354€
17
D
Dane a poplatky
2 470€ 2 697€ 3 233€ 4 605€ 3 430€ 2 379€ 7 950€ 4 169€ 2 099€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86 218€ 46 466€ 41 788€ 32 689€ 46 965€ 39 744€ 46 232€ 58 992€ 59 563€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 796€ 24 280€ 5 958€ 9 670€ 5 465€ 6 949€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-10 467€ 396 059€ 70 005€ 3 531€ 1 260€ 9 238€ -12 178€ -5 582€ 24 958€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 851€ 3 405€ 3 541€ 1 160€ 2 203€ 11 975€ 9 018€ 12 159€ 1 497€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 690€ 33 404€ 17 287€ 16 771€ 16 117€ 16 899€ 11 700€ 12 945€ 9 531€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
243 174 € 471 473 € 433 885 € -446 324 € -46 023 € -190 707 € 123 949 € 261 784 € 316 980 €
38
X.
Výnosové úroky
108€ 2€ 116€ 303€ 296€ 1 566€ 4 731€ 18 837€ 7 086€
39
N
Nákladové úroky
1 040€ 780€ 1 070€ 627€ 1 336€ 1 266€ 1 207€ 2 090€ 3 599€
40
XI.
Kurzové zisky
423€ 56€ 11€ 9€ 32€
41
O
Kurzové straty
573€ 736€ 703€ 434€ 181€ 149€ 195€ 67€ 44€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
49€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 038€ 12 145€ 12 733€ 3 214€ 2 415€ 2 197€ 1 605€ 1 574€ 8 381€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 120 € -13 554 € -14 390 € -3 972 € -3 636 € -2 035 € 1 724 € 15 115 € -4 906 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
235 054 € 457 919 € 419 495 € -450 296 € -49 659 € -192 742 € 125 673 € 276 899 € 312 074 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
58 425 € 32 937 € 75 257 € -5 594 € -5 899 € 8 403 € 16 583 € 53 549 € 65 030 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
438 017€ 628 905€ 300 844€ 2 937€ 2 936€ 297€ 22 746€ 56 407€ 88 790€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-379 592€ -595 968€ -225 587€ -8 531€ -8 835€ 8 106€ -6 163€ -2 858€ -23 760€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
176 629 € 424 982 € 344 238 € -444 702 € -43 760 € -201 145 € 109 090 € 223 350 € 247 044 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
235 054 € 457 919 € 419 495 € -450 296 € -49 659 € -192 742 € 125 673 € 276 899 € 312 074 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
176 629 € 424 982 € 344 238 € -444 702 € -43 760 € -201 145 € 109 090 € 223 350 € 247 044 €