Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EB-coleg-kovac, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
54€ 142 914€ 353 675€ 334 558€ 291 729€ 262 286€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
54 € 142 915 € 354 280 € 334 642 € 291 753 € 262 711 € 220 729 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
142 342€ 49€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
284 678€ 256 590€ 209 696€
05
III.
Tržby z predaja služieb
353 626€ 334 558€ 7 051€ 5 696€ 10 569€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 361€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
54€ 573€ 605€ 84€ 24€ 425€ 103€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
60 € 137 750 € 362 079 € 312 101 € 273 531 € 249 166 € 216 636 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
46 811€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 382€ 155 364€ 147 768€ 136 175€ 123 385€ 113 111€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
60€ 12 092€ 32 684€ 35 544€ 37 645€ 35 529€ 31 663€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
50 930 € 151 413 € 125 128 € 98 595 € 88 877 € 69 156 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 310€ 108 735€ 89 153€ 69 575€ 61 934€ 47 790€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
14 294€ 36 348€ 30 535€ 23 859€ 21 423€ 16 445€
19
E.4.
Sociálne náklady
326€ 6 330€ 5 440€ 5 161€ 5 520€ 4 921€
20
F.
Dane a poplatky
1 799€ 1 798€ 1 311€ 918€ 922€ 1 042€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 736€ 20 820€ 2 350€ 198€ 453€ 1 664€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-6 € 5 165 € -7 799 € 22 541 € 18 222 € 13 545 € 4 093 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-60 € 59 057 € 165 627 € 151 246 € 117 909 € 103 372 € 75 852 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 852 € 2 049 € 1 446 € 1 501 € 257 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 852€ 2 049€ 1 446€ 1 501€ 255€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
356 € 1 343 € 3 512 € 4 348 € 3 839 € 3 384 € 3 020 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 € 107 € 1 256 € 1 205 € 975 € 979 € 887 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6€ 107€ 1 256€ 1 205€ 975€ 979€ 887€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
350€ 1 236€ 2 256€ 3 143€ 2 864€ 2 405€ 2 133€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-356 € -1 343 € -660 € -2 299 € -2 393 € -1 883 € -2 763 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-362 € 3 822 € -8 459 € 20 242 € 15 829 € 11 662 € 1 330 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 010 € 2 013 € 2 616 € 2 475 € 979 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 010€ 2 013€ 2 616€ 2 475€ 979€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-362 € 2 812 € -10 472 € 17 626 € 13 354 € 10 683 € 1 330 €