Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hampi s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
97€ 418 588€ 142 051€ 18 334€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
179 134€ 14 671€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
97 € 239 454 € 142 051 € 3 663 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
283 257 € 2 031 902 € 2 081 868 € 1 844 272 € 9 377 764 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
283 257€ 2 031 902€ 2 081 868€ 1 844 272€ 9 377 764€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
26 314 € 625 491 € 3 163 686 € 1 176 446 € 1 617 932 € 7 458 174 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 658€ 301 824€ 694 771€ 686 220€ 530 022€ 1 772 297€
10
B.2
Služby
17 656€ 323 667€ 2 468 915€ 490 226€ 1 087 910€ 5 685 877€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-26 314 € -342 234 € -1 131 687 € 1 144 876 € 368 391 € 1 923 253 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 15 793 € 1 116 959 € 973 904 € 453 408 € 724 245 €
13
C.1
Mzdové náklady
802 765€ 701 036€ 333 461€ 510 803€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
283 544€ 246 800€ 113 546€ 179 239€
16
C.4
Sociálne náklady
15 793€ 30 650€ 26 068€ 6 401€ 34 203€
17
D
Dane a poplatky
1 789€ 33 286€ 7 683€ 8 117€ 12 739€ 7 865€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
515 102€ 136 442€ 134 155€ 157 960€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 567 764€ 2 178€ 7 500€ 23 211€ 6 016€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 441 555€ 7 103€ 27 603€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-72 470€ 30 919€ -48 624€ -404 665€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 446€ 269 696€ 2 163 687€ 3 224€ 29 840€ 44 785€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
117 670€ 39 003€ 45 958€ 12 206€ 11 927€ 289 525€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-139 327 € -477 043 € -136 422 € -13 091 € -169 766 € 1 199 124 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
253€ 630€ 26€ 188 921€ 88 096€
39
N
Nákladové úroky
48 410€ 74€ 7 885€ 288€
41
O
Kurzové straty
13€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
36€ 77 069€ 210€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
331€ 1 246€ 891€ 10 336€ 54 563€ 6 606€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-78 € -49 026 € -891 € -10 361 € 203 542 € 81 412 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-139 405 € -526 069 € -137 313 € -23 452 € 33 776 € 1 280 536 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-71 168 € 109 347 € 2 881 € -7 027 € 18 273 € 280 831 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-71 168€ 109 347€ 2 881€ 2 883€ 10 261€ 354 609€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-9 910€ 8 012€ -73 778€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-68 237 € -635 416 € -140 194 € -16 425 € 15 503 € 999 705 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-139 405 € -526 069 € -137 313 € -23 452 € 33 776 € 1 280 536 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-68 237 € -635 416 € -140 194 € -16 425 € 15 503 € 999 705 €