Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hampi s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 500 456 € 2 175 236 € 9 487 623 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
3 120 717 € 4 197 864 € 2 511 180 € 2 039 374 € 9 446 899 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
97 € 418 588 € 142 051 € 18 334 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
283 257 € 2 031 902 € 2 081 868 € 1 844 272 € 9 377 764 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 567 764 € 2 178 € 7 500 € 23 211 € 6 016 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
269 696 € 2 163 687 € 3 224 € 29 840 € 44 785 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 597 760 € 4 334 286 € 2 524 271 € 2 209 140 € 8 247 775 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
179 134 € 14 671 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
301 824 € 694 771 € 686 220 € 530 022 € 1 772 297 €
14
D.
Služby
323 667 € 2 468 915 € 490 226 € 1 087 910 € 5 685 877 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
15 793 € 1 116 959 € 973 904 € 453 408 € 724 245 €
16
E.1.
Mzdové náklady
802 765 € 701 036 € 333 461 € 510 803 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
283 544 € 246 800 € 113 546 € 179 239 €
19
E.4.
Sociálne náklady
15 793 € 30 650 € 26 068 € 6 401 € 34 203 €
20
F.
Dane a poplatky
33 286 € 7 683 € 8 117 € 12 739 € 7 865 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
515 102 € 136 442 € 134 155 € 157 960 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
515 102 € 136 442 € 134 155 € 157 960 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 441 555 € 7 103 € 27 603 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-72 470 € 30 919 € -48 624 € -404 665 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 003 € 45 958 € 12 206 € 11 927 € 289 525 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-477 043 € -136 422 € -13 091 € -169 766 € 1 199 124 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-342 234 € -1 131 687 € 1 144 876 € 368 391 € 1 923 253 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
630 € 62 € 265 990 € 88 306 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
630 € 26 € 188 921 € 88 096 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
630 € 26 € 188 921 € 88 096 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
36 € 77 069 € 210 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
49 656 € 891 € 10 423 € 62 448 € 6 894 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
48 410 € 74 € 7 885 € 288 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
48 410 € 74 € 7 885 € 288 €
52
O.
Kurzové straty
13 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 246 € 891 € 10 336 € 54 563 € 6 606 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-49 026 € -891 € -10 361 € 203 542 € 81 412 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-526 069 € -137 313 € -23 452 € 33 776 € 1 280 536 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
109 347 € 2 881 € -7 027 € 18 273 € 280 831 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
109 347 € 2 881 € 2 883 € 10 261 € 354 609 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-9 910 € 8 012 € -73 778 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-635 416 € -140 194 € -16 425 € 15 503 € 999 705 €