Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
324 767 € 341 083 € 309 910 € 305 096 € 362 952 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 160 € 16 921 € 36 390 € 63 843 € 91 294 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 160 € 16 921 € 36 390 € 63 843 € 91 294 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 160€ 11 436€ 36 390€ 63 843€ 91 294€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 485€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
318 607 € 323 008 € 273 520 € 241 253 € 271 658 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
57 775 € 57 775 € 57 775 € 57 775 € 57 775 €
036
B.I.5
Tovar
57 775€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
85 018 € 104 654 € 160 100 € 158 028 € 201 598 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
104 654€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
50 965 € 56 156 € 22 589 € 15 116 € 21 205 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
50 965€ 44 560€ 22 589€ 13 517€ 21 205€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 596€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 599€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
124 849 € 104 423 € 33 056 € 10 334 € -8 920 €
056
B.IV.1
Peniaze
124 849€ 103 516€ 46 754€ 27 736€ 13 592€
057
B.IV.2
Účty v bankách
907€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
-13 698€ -17 402€ -22 512€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 154 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 154€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
324 767 € 341 083 € 309 910 € 305 096 € 362 952 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
215 273 € 213 966 € 209 706 € 206 101 € 201 042 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
206 662 € 202 403 € 198 798 € 193 739 € 180 253 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
202 403€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 307 € 4 260 € 3 605 € 5 059 € 13 486 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
109 494 € 127 117 € 100 204 € 98 995 € 161 910 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 650 € 1 915 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 915€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 650€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 010 € 1 444 € 1 494 € 19 431 € 55 595 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
796€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
648€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
51 012 € 57 672 € 31 627 € 17 232 € 21 520 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
38 425€ 48 334€ 14 314€ 8 192€ 12 264€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 832€ 6 858€ 4 172€ 2 847€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 770€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 763€ 1 106€ 895€ 762€ 768€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 632€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 992€ 3 300€ 9 560€ 4 106€ 5 641€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
530€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
57 472 € 66 351 € 65 168 € 62 332 € 84 795 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
57 472€ 66 351€ 65 168€ 62 332€ 84 795€