Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
341 083 € 309 910 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 921 € 36 390 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
16 921 € 36 390 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 436€ 36 390€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 485€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
323 008 € 273 520 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
57 775 € 57 775 €
039
B.I.5
Tovar
57 775€ 57 775€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
104 654 € 160 100 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
104 654€ 160 100€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
56 156 € 22 589 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
44 560 € 22 589 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
44 560€ 22 589€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 596€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
104 423 € 33 056 €
072
B.V.1.
Peniaze
103 516€ 46 754€
073
B.V.2.
Účty v bankách
907€ -13 698€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 154 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 154€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
341 083 € 309 910 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
213 966 € 209 706 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
202 403 € 198 798 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
202 403€ 198 798€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
4 260 € 3 605 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
127 117 € 100 204 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 444 € 1 494 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
796€ 586€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
648€ 908€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
66 351€ 65 168€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
57 672 € 31 627 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
48 334 € 14 314 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
48 334€ 14 314€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 770€ 2 875€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 106€ 895€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 632€ 3 926€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 300€ 9 560€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
530€ 57€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 650 € 1 915 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 650€ 1 915€