Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
324 767 € 341 084 € 309 910 € 305 096 € 362 952 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 160 € 16 921 € 36 390 € 63 843 € 91 294 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
6 160 € 16 921 € 36 390 € 63 843 € 91 294 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 160€ 16 921€ 36 390€ 63 843€ 91 294€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
318 607 € 324 163 € 273 520 € 241 253 € 271 658 €
015
B.I.
Zásoby
57 775€ 57 775€ 57 775€ 57 775€ 57 775€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
85 018€ 104 654€ 160 100€ 158 028€ 201 598€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
50 965 € 57 311 € 22 589 € 15 116 € 21 205 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
50 965€ 44 560€ 22 589€ 13 517€ 21 205€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11 596€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 155€ 1 599€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
124 849 € 104 423 € 33 056 € 10 334 € -8 920 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
124 849€ 104 423€ 46 754€ 27 736€ 13 592€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
-13 698€ -17 402€ -22 512€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
324 767 € 341 084 € 309 910 € 305 096 € 362 952 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
215 273 € 213 967 € 209 706 € 206 101 € 201 042 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
206 662€ 202 403€ 198 798€ 193 739€ 180 253€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
1 307 € 4 260 € 3 605 € 5 059 € 13 486 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
109 494 € 127 117 € 100 204 € 98 995 € 161 910 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 010€ 1 444€ 1 494€ 19 431€ 55 595€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
57 472€ 66 351€ 65 168€ 62 332€ 84 795€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
51 012 € 57 672 € 31 627 € 17 232 € 21 520 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
38 425€ 48 334€ 14 314€ 8 192€ 12 264€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 763€ 2 738€ 895€ 762€ 768€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
6 992€ 3 300€ 9 560€ 4 106€ 5 641€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 832€ 3 300€ 6 858€ 4 172€ 2 847€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 650€ 1 915€