Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Twin City a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
142€ 149€ 106€ 142€ 135€ 87€ 116€ 116€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36€ 52€ 55€ 47€ 47€ 57€ 109€ 109€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
106 € 97 € 51 € 95 € 88 € 30 € 7 € 7 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 875 564 € 2 564 393 € 1 612 393 € 2 004 514 € 1 944 176 € 1 715 955 € 1 658 640 € 1 622 847 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 875 564€ 2 564 393€ 1 612 393€ 2 004 514€ 1 944 176€ 1 715 955€ 1 658 640€ 1 622 847€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 839 226 € 2 345 540 € 1 669 314 € 1 954 338 € 1 446 586 € 1 782 711 € 1 156 516 € 1 424 798 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
211 858€ 265 446€ 272 029€ 223 983€ 273 266€ 279 108€ 241 514€ 220 409€
10
B.2
Služby
2 627 368€ 2 080 094€ 1 397 285€ 1 730 355€ 1 173 320€ 1 503 603€ 915 002€ 1 204 389€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-963 556 € 218 950 € -56 870 € 50 271 € 497 678 € -66 726 € 502 131 € 198 056 €
17
D
Dane a poplatky
219 711€ 126 822€ 135 886€ 139 095€ 112 458€ 112 424€ 99 178€ 96 220€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
178 666€ 269 203€ 226 457€ 159 432€ 176 627€ 194 441€ 210 654€ 225 319€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 697 667€ 6 299 160€ 1 649 829€ 14 664 652€ 62 055€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 473 555€ 5 021 056€ 362 832€ 6 100 746€ 62 111€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 973€ 15 670€ 21 362€ 22 996€ 9 102€ 11 874€ 15 018€ 4 469€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 717€ 3 880€ 1 982€ 431€ 284€ 790€ 22 665€ 12 609€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 424€ 13 152€ 9 471€ 8 301€ 10 074€ 12 197€ 22 207€ 12 422€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 195 501 € 1 076 087 € 838 933 € -279 122 € 189 701 € 8 167 034 € 177 739 € -127 821 €
38
X.
Výnosové úroky
89€ 131€ 309€ 134€ 157€ 515€ 2 736€ 1 066€
39
N
Nákladové úroky
2 862 648€ 3 442 309€ 4 635 764€ 3 747 136€ 7 517 538€ 6 827 414€ 5 878 527€ 5 443 713€
40
XI.
Kurzové zisky
8 038€
41
O
Kurzové straty
119€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24 558 698€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 449€ 916€ 768€ 660€ 691€ 656€ 536€ 14 918€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
21 660 690 € -3 435 175 € -4 636 223 € -3 747 662 € -7 518 072 € -6 827 555 € -5 876 327 € -5 457 565 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 465 189 € -2 359 088 € -3 797 290 € -4 026 784 € -7 328 371 € 1 339 479 € -5 698 588 € -5 585 386 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 897 € 2 903 € 2 936 € 2 665 € 30 € 97 € -41 312 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 897€ 2 903€ 2 936€ 2 665€ 30€ 97€ 519€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-41 831€ 13 384€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 029 449 € -7 328 401 € 1 339 382 € -5 657 276 € -5 598 770 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
31 894 422€
53
T
Mimoriadne náklady
12 904 661€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
18 989 761 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
18 989 761 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 465 189 € -2 359 088 € -3 797 290 € -4 026 784 € 11 661 390 € 1 339 479 € -5 698 588 € -5 598 770 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 029 449 € 11 661 360 € 1 339 382 € -5 657 276 € -5 598 770 €