Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Twin City a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
142 € 149 € 106 € 142 € 135 € 87 € 116 € 116 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 € 52 € 55 € 47 € 47 € 57 € 109 € 109 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
106 € 97 € 51 € 95 € 88 € 30 € 7 € 7 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 875 564 € 2 564 393 € 1 612 393 € 2 004 514 € 1 944 176 € 1 715 955 € 1 658 640 € 1 622 847 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 875 564 € 2 564 393 € 1 612 393 € 2 004 514 € 1 944 176 € 1 715 955 € 1 658 640 € 1 622 847 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 839 226 € 2 345 540 € 1 669 314 € 1 954 338 € 1 446 586 € 1 782 711 € 1 156 516 € 1 424 798 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
211 858 € 265 446 € 272 029 € 223 983 € 273 266 € 279 108 € 241 514 € 220 409 €
10
B.2
Služby
2 627 368 € 2 080 094 € 1 397 285 € 1 730 355 € 1 173 320 € 1 503 603 € 915 002 € 1 204 389 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-963 556 € 218 950 € -56 870 € 50 271 € 497 678 € -66 726 € 502 131 € 198 056 €
17
D
Dane a poplatky
219 711 € 126 822 € 135 886 € 139 095 € 112 458 € 112 424 € 99 178 € 96 220 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
178 666 € 269 203 € 226 457 € 159 432 € 176 627 € 194 441 € 210 654 € 225 319 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 697 667 € 6 299 160 € 1 649 829 € 14 664 652 € 62 055 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 473 555 € 5 021 056 € 362 832 € 6 100 746 € 62 111 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 973 € 15 670 € 21 362 € 22 996 € 9 102 € 11 874 € 15 018 € 4 469 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 717 € 3 880 € 1 982 € 431 € 284 € 790 € 22 665 € 12 609 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 424 € 13 152 € 9 471 € 8 301 € 10 074 € 12 197 € 22 207 € 12 422 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 195 501 € 1 076 087 € 838 933 € -279 122 € 189 701 € 8 167 034 € 177 739 € -127 821 €
38
X.
Výnosové úroky
89 € 131 € 309 € 134 € 157 € 515 € 2 736 € 1 066 €
39
N
Nákladové úroky
2 862 648 € 3 442 309 € 4 635 764 € 3 747 136 € 7 517 538 € 6 827 414 € 5 878 527 € 5 443 713 €
40
XI.
Kurzové zisky
8 038 €
41
O
Kurzové straty
119 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24 558 698 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 449 € 916 € 768 € 660 € 691 € 656 € 536 € 14 918 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
21 660 690 € -3 435 175 € -4 636 223 € -3 747 662 € -7 518 072 € -6 827 555 € -5 876 327 € -5 457 565 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 465 189 € -2 359 088 € -3 797 290 € -4 026 784 € -7 328 371 € 1 339 479 € -5 698 588 € -5 585 386 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 897 € 2 903 € 2 936 € 2 665 € 30 € 97 € -41 312 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 897 € 2 903 € 2 936 € 2 665 € 30 € 97 € 519 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-41 831 € 13 384 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 029 449 € -7 328 401 € 1 339 382 € -5 657 276 € -5 598 770 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
31 894 422 €
53
T
Mimoriadne náklady
12 904 661 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
18 989 761 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
18 989 761 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 465 189 € -2 359 088 € -3 797 290 € -4 026 784 € 11 661 390 € 1 339 479 € -5 698 588 € -5 598 770 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 029 449 € 11 661 360 € 1 339 382 € -5 657 276 € -5 598 770 €