Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Twin City a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
142€ 149€ 106€ 142€ 135€ 87€ 116€ 116€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36€ 52€ 55€ 47€ 47€ 57€ 109€ 109€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
106 € 97 € 51 € 95 € 88 € 30 € 7 € 7 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 875 564 € 2 564 393 € 1 612 393 € 2 004 514 € 1 944 176 € 1 715 955 € 1 658 640 € 1 622 847 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 875 564€ 2 564 393€ 1 612 393€ 2 004 514€ 1 944 176€ 1 715 955€ 1 658 640€ 1 622 847€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 839 226 € 2 345 540 € 1 669 314 € 1 954 338 € 1 446 586 € 1 782 711 € 1 156 516 € 1 424 798 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
211 858€ 265 446€ 272 029€ 223 983€ 273 266€ 279 108€ 241 514€ 220 409€
10
B.2
Služby
2 627 368€ 2 080 094€ 1 397 285€ 1 730 355€ 1 173 320€ 1 503 603€ 915 002€ 1 204 389€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-963 556 € 218 950 € -56 870 € 50 271 € 497 678 € -66 726 € 502 131 € 198 056 €
17
D
Dane a poplatky
219 711€ 126 822€ 135 886€ 139 095€ 112 458€ 112 424€ 99 178€ 96 220€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
178 666€ 269 203€ 226 457€ 159 432€ 176 627€ 194 441€ 210 654€ 225 319€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 697 667€ 6 299 160€ 1 649 829€ 14 664 652€ 62 055€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 473 555€ 5 021 056€ 362 832€ 6 100 746€ 62 111€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 973€ 15 670€ 21 362€ 22 996€ 9 102€ 11 874€ 15 018€ 4 469€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 717€ 3 880€ 1 982€ 431€ 284€ 790€ 22 665€ 12 609€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 424€ 13 152€ 9 471€ 8 301€ 10 074€ 12 197€ 22 207€ 12 422€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 195 501 € 1 076 087 € 838 933 € -279 122 € 189 701 € 8 167 034 € 177 739 € -127 821 €
38
X.
Výnosové úroky
89€ 131€ 309€ 134€ 157€ 515€ 2 736€ 1 066€
39
N
Nákladové úroky
2 862 648€ 3 442 309€ 4 635 764€ 3 747 136€ 7 517 538€ 6 827 414€ 5 878 527€ 5 443 713€
40
XI.
Kurzové zisky
8 038€
41
O
Kurzové straty
119€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24 558 698€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 449€ 916€ 768€ 660€ 691€ 656€ 536€ 14 918€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
21 660 690 € -3 435 175 € -4 636 223 € -3 747 662 € -7 518 072 € -6 827 555 € -5 876 327 € -5 457 565 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 465 189 € -2 359 088 € -3 797 290 € -4 026 784 € -7 328 371 € 1 339 479 € -5 698 588 € -5 585 386 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 897 € 2 903 € 2 936 € 2 665 € 30 € 97 € -41 312 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 897€ 2 903€ 2 936€ 2 665€ 30€ 97€ 519€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-41 831€ 13 384€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 029 449 € -7 328 401 € 1 339 382 € -5 657 276 € -5 598 770 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
31 894 422€
53
T
Mimoriadne náklady
12 904 661€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
18 989 761 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
18 989 761 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 465 189 € -2 359 088 € -3 797 290 € -4 026 784 € 11 661 390 € 1 339 479 € -5 698 588 € -5 598 770 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 029 449 € 11 661 360 € 1 339 382 € -5 657 276 € -5 598 770 €