Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 095 847 000 € 2 159 437 000 € 2 190 016 000 € 1 883 090 000 € 1 900 580 000 € 1 861 275 000 € 1 878 921 000 € 1 837 344 000 € 1 575 721 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
574 840 000 € 572 905 000 € 650 835 000 € 641 548 000 € 698 326 000 € 731 093 000 € 702 103 000 € 631 763 000 € 595 632 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 733 000 € 4 044 000 € 3 882 000 € 4 425 000 € 4 137 000 € 4 299 000 € 4 024 000 € 4 593 000 € 5 801 000 €
005
A.I.2
Software
3 314 000 € 3 704 000 € 4 425 000 € 4 137 000 € 4 299 000 € 4 593 000 € 5 801 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 50 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
419 000 € 290 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
571 107 000 € 568 861 000 € 646 953 000 € 637 123 000 € 694 189 000 € 726 794 000 € 698 079 000 € 627 170 000 € 589 831 000 €
013
A.II.2
Stavby
173 936 000 € 180 117 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
308 046 000 € 385 521 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
784 000 € 1 118 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
88 341 000 € 2 105 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 514 999 000 € 1 561 854 000 € 1 494 879 000 € 1 176 533 000 € 1 116 941 000 € 1 024 255 000 € 1 165 187 000 € 1 165 575 000 € 950 190 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
353 530 000 € 307 866 000 € 316 936 000 € 282 094 000 € 278 189 000 € 292 394 000 € 291 335 000 € 264 402 000 € 162 600 000 €
032
B.I.1
Materiál
265 847 000 € 248 178 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
58 591 000 € 31 666 000 €
034
B.I.3
Výrobky
29 092 000 € 28 022 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
147 352 000 € 74 581 000 € 55 179 000 € 52 508 000 € 35 254 000 € 24 748 000 € 19 353 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
60 437 000 € 557 000 € 7 093 000 € 13 355 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
86 915 000 € 74 581 000 € 55 179 000 € 51 951 000 € 28 161 000 € 11 393 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
968 300 000 € 1 125 468 000 € 1 087 477 000 € 792 144 000 € 699 210 000 € 623 250 000 € 699 379 000 € 899 598 000 € 748 804 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
727 215 000 € 684 105 000 € 946 068 000 € 740 826 000 € 674 083 000 € 617 252 000 € 693 633 000 € 899 598 000 € 748 802 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
52 360 000 € 259 891 000 € 99 674 000 € 44 782 000 € 18 866 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
153 764 000 € 175 533 000 € 41 178 000 € 2 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
34 961 000 € 5 939 000 € 557 000 € 6 536 000 € 6 261 000 € 5 998 000 € 5 746 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
45 817 000 € 53 939 000 € 35 287 000 € 49 787 000 € 104 288 000 € 83 863 000 € 155 120 000 € 1 575 000 € 38 786 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 000 € 1 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
45 816 000 € 53 938 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 008 000 € 24 678 000 € 44 302 000 € 65 009 000 € 85 313 000 € 105 927 000 € 11 631 000 € 40 006 000 € 29 899 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 008 000 € 19 774 000 € 19 783 000 € 20 551 000 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 4 904 000 € 24 519 000 € 44 458 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 095 847 000 € 2 159 437 000 € 2 190 016 000 € 1 883 090 000 € 1 900 580 000 € 1 861 275 000 € 1 878 921 000 € 1 837 344 000 € 1 575 721 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
900 518 000 € 900 785 000 € 851 670 000 € 814 770 000 € 820 544 000 € 737 376 000 € 581 914 000 € 513 283 000 € 470 363 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
43 332 000 € 43 332 000 € 43 332 000 € 30 154 000 € 18 611 000 € 10 838 000 € 7 407 000 € 5 261 000 € 3 964 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
43 332 000 € 43 332 000 € 43 332 000 € 30 154 000 € 18 611 000 € 10 838 000 € 7 407 000 € 5 261 000 € 3 964 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
423 863 000 € 424 130 000 € 375 015 000 € 351 293 000 € 368 610 000 € 293 215 000 € 141 184 000 € 74 699 000 € 33 076 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
423 863 000 € 424 130 000 € 351 293 000 € 368 610 000 € 293 215 000 € 141 184 000 € 74 699 000 € 33 076 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 195 329 000 € 1 258 652 000 € 1 338 346 000 € 1 068 320 000 € 1 080 036 000 € 1 123 899 000 € 1 297 007 000 € 1 324 061 000 € 1 105 358 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
651 723 000 € 608 740 000 € 508 164 000 € 481 221 000 € 393 235 000 € 301 622 000 € 220 589 000 € 140 687 000 € 83 392 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
151 351 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
69 238 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
465 972 000 € 414 292 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
185 751 000 € 194 448 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
353 204 000 € 443 452 000 € 689 300 000 € 485 893 000 € 534 811 000 € 505 324 000 € 462 141 000 € 537 694 000 € 349 227 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
323 270 000 € 420 043 000 € 689 300 000 € 465 646 000 € 497 798 000 € 483 646 000 € 459 275 000 € 529 075 000 € 349 227 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 937 000 € 10 080 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0 € 0 € 0 € 20 247 000 € 37 013 000 € 21 678 000 € 2 866 000 € 8 619 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
18 997 000 € 13 329 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
190 402 000 € 206 460 000 € 140 882 000 € 101 206 000 € 151 990 000 € 316 953 000 € 614 277 000 € 645 680 000 € 672 739 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
104 283 000 € 190 396 000 € 111 448 000 € 60 853 000 € 101 154 000 € 151 827 000 € 221 817 000 € 260 464 000 € 151 517 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
86 119 000 € 16 064 000 € 29 434 000 € 40 353 000 € 50 836 000 € 165 126 000 € 392 460 000 € 385 216 000 € 521 222 000 €