Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 184 666 000 € 5 566 181 000 € 5 073 403 000 € 4 586 708 000 € 4 447 259 000 € 3 919 126 000 € 3 328 383 000 € 2 888 748 000 € 1 684 599 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 184 666 000 € 5 566 181 000 € 5 073 403 000 € 4 586 708 000 € 4 447 259 000 € 3 919 126 000 € 3 328 383 000 € 2 888 748 000 € 1 684 599 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 369 511 000 € 4 782 207 000 € 4 561 104 000 € 4 028 760 000 € 3 960 186 000 € 3 559 478 000 € 3 080 118 000 € 2 665 797 000 € 1 515 290 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 146 535 000 € 4 519 551 000 € 3 978 270 000 € 3 482 915 000 € 3 424 991 000 € 3 213 752 000 € 2 789 413 000 € 2 440 339 000 € 1 374 683 000 €
10
B.2
Služby
222 976 000 € 262 567 000 € 582 834 000 € 545 845 000 € 535 195 000 € 345 726 000 € 290 705 000 € 225 458 000 € 140 607 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
815 155 000 € 783 974 000 € 512 299 000 € 557 948 000 € 487 073 000 € 359 648 000 € 248 265 000 € 222 951 000 € 169 309 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
108 362 000 € 96 301 000 € 91 767 000 € 86 835 000 € 82 410 000 € 79 602 000 € 67 308 000 € 59 193 000 € 47 158 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
64 227 000 € 60 954 000 € 58 877 000 € 49 784 000 € 43 782 000 € 34 880 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 608 000 € 21 456 000 € 20 725 000 € 17 524 000 € 15 411 000 € 12 278 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
109 585 000 € 111 421 000 € 114 409 000 € 111 306 000 € 102 379 000 € 99 791 000 € 106 964 000 € 118 167 000 € 77 911 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
630 000 € 678 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55 000 € 840 000 € 246 000 € 5 921 000 € 12 931 000 € 10 728 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
305 845 000 € 314 626 000 € 13 493 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
292 048 000 € 263 144 000 € 306 123 000 € 359 807 000 € 302 530 000 € 186 176 000 € 86 924 000 € 56 319 000 € 30 747 000 €
38
X.
Výnosové úroky
1 194 000 € 1 379 000 € 2 831 000 € 2 059 000 € 2 373 000 € 6 633 000 € 11 627 000 € 14 651 000 € 15 806 000 €
39
N
Nákladové úroky
1 036 000 € 1 968 000 € 2 200 000 € 3 349 000 € 5 406 000 € 13 279 000 € 17 635 000 € 20 089 000 € 24 940 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
18 181 000 € 50 929 000 €
41
O
Kurzové straty
43 913 000 € 29 091 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 371 000 € 276 000 € 666 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
145 000 € 4 220 000 € 36 516 000 € 1 956 000 € 1 008 000 € 269 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 719 000 € 17 029 000 € -35 885 000 € 3 081 000 € -4 989 000 € -7 654 000 € -5 732 000 € -4 772 000 € -9 403 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
266 329 000 € 280 173 000 € 270 238 000 € 362 888 000 € 297 541 000 € 178 522 000 € 81 192 000 € 51 547 000 € 21 344 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
56 458 000 € 66 182 000 € 60 100 000 € 80 472 000 € 66 684 000 € 23 060 000 € 12 561 000 € 8 627 000 € -4 591 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
68 792 000 € 85 584 000 € 63 328 000 € 104 262 000 € 83 452 000 € 34 453 000 € 12 561 000 € 8 627 000 € -2 142 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-12 334 000 € -19 402 000 € -3 228 000 € -23 790 000 € -16 768 000 € -11 393 000 € 0 € 0 € -2 449 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
209 871 000 € 213 991 000 € 210 138 000 € 282 416 000 € 230 857 000 € 155 462 000 € 68 631 000 € 42 920 000 € 25 935 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
266 329 000 € 280 173 000 € 270 238 000 € 362 888 000 € 297 541 000 € 178 522 000 € 81 192 000 € 51 547 000 € 21 344 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
209 871 000 € 213 991 000 € 210 138 000 € 282 416 000 € 230 857 000 € 155 462 000 € 68 631 000 € 42 920 000 € 25 935 000 €