Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 185 633 000 € 5 184 666 000 € 5 566 181 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 185 633 000€ 5 184 666 000€ 5 566 181 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 643 262 000 € 4 369 511 000 € 4 782 207 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 247 458 000€ 4 146 535 000€ 4 519 551 000€
10
B.2
Služby
394 761 000€ 222 976 000€ 262 567 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
542 371 000 € 815 155 000 € 783 974 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
116 935 000 € 108 362 000 € 96 301 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
100 750 000€ 109 585 000€ 111 421 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 000€ 630 000€ 678 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
77 229 000€ 55 000€ 840 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
73 312 000€ 305 845 000€ 314 626 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
328 609 000 € 292 048 000 € 263 144 000 €
38
X.
Výnosové úroky
2 129 000€ 1 194 000€ 1 379 000€
39
N
Nákladové úroky
1 268 000€ 1 036 000€ 1 968 000€
40
XI.
Kurzové zisky
17 777 000€ 18 181 000€ 50 929 000€
41
O
Kurzové straty
41 977 000€ 43 913 000€ 29 091 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
145 000€ 4 220 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-23 339 000 € -25 719 000 € 17 029 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
305 270 000 € 266 329 000 € 280 173 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
64 589 000 € 56 458 000 € 66 182 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
76 027 000€ 68 792 000€ 85 584 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-11 438 000€ -12 334 000€ -19 402 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
240 681 000 € 209 871 000 € 213 991 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
305 270 000 € 266 329 000 € 280 173 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
240 681 000 € 209 871 000 € 213 991 000 €