Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 593 433 000 € 5 185 633 000 € 5 184 666 000 € 5 566 181 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 593 433 000€ 5 185 633 000€ 5 184 666 000€ 5 566 181 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 977 266 000 € 4 643 262 000 € 4 369 511 000 € 4 782 207 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 563 321 000€ 4 247 458 000€ 4 146 535 000€ 4 519 551 000€
10
B.2
Služby
410 227 000€ 394 761 000€ 222 976 000€ 262 567 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
616 167 000 € 542 371 000 € 815 155 000 € 783 974 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
125 016 000 € 116 935 000 € 108 362 000 € 96 301 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
121 050 000€ 100 750 000€ 109 585 000€ 111 421 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 089 000€ 6 000€ 630 000€ 678 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
76 933 000€ 77 229 000€ 55 000€ 840 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
82 989 000€ 73 312 000€ 305 845 000€ 314 626 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
365 134 000 € 328 609 000 € 292 048 000 € 263 144 000 €
38
X.
Výnosové úroky
2 174 000€ 2 129 000€ 1 194 000€ 1 379 000€
39
N
Nákladové úroky
305 000€ 1 268 000€ 1 036 000€ 1 968 000€
40
XI.
Kurzové zisky
55 230 000€ 17 777 000€ 18 181 000€ 50 929 000€
41
O
Kurzové straty
18 418 000€ 41 977 000€ 43 913 000€ 29 091 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
145 000€ 4 220 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
38 681 000 € -23 339 000 € -25 719 000 € 17 029 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
403 815 000 € 305 270 000 € 266 329 000 € 280 173 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
85 202 000 € 64 589 000 € 56 458 000 € 66 182 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50 357 000€ 76 027 000€ 68 792 000€ 85 584 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
34 845 000€ -11 438 000€ -12 334 000€ -19 402 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
318 613 000 € 240 681 000 € 209 871 000 € 213 991 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
403 815 000 € 305 270 000 € 266 329 000 € 280 173 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
318 613 000 € 240 681 000 € 209 871 000 € 213 991 000 €