Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rimavská energetická, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
999 131€ 1 014 694€ 999 507€ 1 076 961€ 1 260 892€ 1 206 726€ 1 164 594€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 181 086 € 1 196 710 € 1 184 304 € 1 261 776 € 1 561 589 € 1 517 935 € 1 495 735 € 1 610 451 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
997 431€ 1 012 870€ 994 563€ 1 058 844€ 1 180 110€ 1 194 749€ 1 136 813€ 1 254 800€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 700€ 1 825€ 4 944€ 18 117€ 80 782€ 11 977€ 27 780€ 8 430€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
42 027€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
181 955€ 182 015€ 184 797€ 184 815€ 300 697€ 311 209€ 311 142€ 305 194€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 140 359 € 1 154 090 € 1 134 365 € 1 210 460 € 1 411 838 € 1 432 110 € 1 427 346 € 1 479 278 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
382 282€ 393 400€ 390 018€ 430 020€ 515 208€ 520 471€ 451 138€ 562 369€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
283 322€ 289 346€ 274 211€ 298 173€ 209 351€ 222 030€ 146 431€ 192 893€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
82 300 € 82 678 € 72 865 € 84 228 € 79 790 € 81 746 € 112 865 € 112 791 €
16
E.1.
Mzdové náklady
56 873€ 55 985€ 50 439€ 58 665€ 55 723€ 56 998€ 78 565€ 77 176€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 271€ 20 362€ 17 858€ 20 450€ 19 710€ 20 190€ 27 820€ 27 751€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 459€ 5 634€ 3 871€ 4 416€ 3 660€ 3 861€ 5 783€ 7 167€
20
F.
Dane a poplatky
2 173€ 2 381€ 2 490€ 2 315€ 2 201€ 2 236€ 2 975€ 2 967€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
383 878€ 379 997€ 388 467€ 387 300€ 593 208€ 595 808€ 599 981€ 601 068€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
383 878€ 379 997€ 388 467€ 387 300€ 593 208€ 595 808€ 599 981€ 601 068€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 242€ 5 839€ 2 967€ 107 001€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 404€ 6 288€ 6 314€ 6 182€ 6 241€ 6 852€ 6 955€ 7 190€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
40 727 € 42 620 € 49 939 € 51 316 € 149 751 € 85 825 € 68 389 € 131 173 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
333 527 € 331 949 € 335 278 € 348 768 € 536 333 € 464 225 € 567 024 € 549 995 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 1 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
36 682 € 39 266 € 44 922 € 47 427 € 145 488 € 74 130 € 96 672 € 109 166 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
34 696 € 38 411 € 42 607 € 46 865 € 68 027 € 70 973 € 93 474 € 106 669 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 377€ 3 370€ 3 370€ 3 370€ 5 462€ 5 723€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
31 319€ 35 041€ 39 237€ 43 495€ 62 565€ 65 250€ 93 474€ 106 669€
52
O.
Kurzové straty
4€ 214€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 986€ 855€ 2 315€ 562€ 77 457€ 2 943€ 3 196€ 2 497€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-36 682 € -39 266 € -44 922 € -47 427 € -145 488 € -74 128 € -96 671 € -109 163 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 045 € 3 354 € 5 017 € 3 889 € 4 263 € 11 697 € -28 282 € 22 010 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 1 561 € 703 € 2 880 € 2 881 € 2 880 € 2 880 € 5 510 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 1 561€ 703€ 2 880€ 2 881€ 2 880€ 2 880€ 5 510€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 165 € 1 793 € 4 314 € 1 009 € 1 382 € 8 817 € -31 162 € 16 500 €