Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

XLSK Nábytok s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
30.06.2016
29.09.2016
30.06.2015
29.06.2016
01.04.2014
30.06.2014
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2010
31.03.2011
01.04.2009
31.03.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 732 618 € 11 749 048 € 15 570 020 € 11 369 809 € 10 784 960 € 9 099 008 € 9 518 828 € 11 157 386 € 10 261 053 € 9 274 454 € 8 529 859 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 731 933 € 2 116 432 € 2 496 183 € 1 904 562 € 1 977 039 € 1 006 254 € 1 077 158 € 1 429 317 € 979 698 € 885 326 € 1 326 099 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
43 121 € 81 768 € 94 820 € 61 347 € 44 241 € 33 001 € 33 874 € 14 884 € 10 129 € 3 189 € 4 778 €
005
A.I.2
Software
43 121€ 81 768€ 81 311€ 8 559€ 8 161€ 2 844€ 3 717€ 6 491€ 10 129€ 1 166€ 4 778€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 509€ 52 788€ 36 080€ 30 157€ 30 157€ 8 393€ 2 023€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 688 812 € 2 034 664 € 2 401 363 € 1 843 215 € 1 932 798 € 973 253 € 1 043 284 € 1 414 433 € 969 569 € 882 137 € 1 321 321 €
013
A.II.2
Stavby
996 781€ 1 049 526€ 1 002 679€ 666 194€ 675 197€ 71 667€ 72 744€ 75 230€ 69 016€ 22 674€ 18 939€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
689 621€ 985 138€ 1 380 384€ 1 177 021€ 1 257 601€ 853 979€ 922 933€ 1 289 129€ 618 785€ 846 860€ 1 251 595€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 47 607€ 47 607€ 50 074€ 146 981€ 12 603€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 410€ 18 300€ 134 787€ 50 787€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 957 491 € 9 618 126 € 13 023 352 € 9 453 483 € 8 799 822 € 8 030 599 € 8 318 407 € 9 474 423 € 9 241 366 € 8 303 686 € 7 111 510 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 170 816 € 5 313 160 € 6 161 535 € 5 453 921 € 5 631 767 € 5 176 147 € 5 517 666 € 5 933 965 € 4 432 459 € 3 582 405 € 3 473 801 €
032
B.I.1
Materiál
1 540€ 3 051€ 2 986€ 3 981€ 12 222€ 10 754€ 13 717€
036
B.I.5
Tovar
5 170 816€ 5 311 620€ 6 158 484€ 5 450 935€ 5 627 786€ 5 163 925€ 5 506 912€ 5 920 248€ 4 432 459€ 3 582 405€ 3 473 801€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
954 073 € 975 847 € 1 025 602 € 912 288 € 1 176 377 € 1 308 616 € 1 301 407 € 1 667 906 € 1 018 857 € 567 717 € 570 480 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 58 143€ 58 143€ 102 081€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
954 073€ 975 847€ 1 025 602€ 912 288€ 1 176 377€ 1 250 473€ 1 243 264€ 1 565 825€ 1 018 857€ 567 717€ 570 480€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
737 892 € 1 100 853 € 5 072 484 € 2 473 902 € 1 598 903 € 349 856 € 406 346 € 1 351 230 € 1 362 094 € 579 548 € 586 574 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
722 064€ 1 072 920€ 634 363€ 562 864€ 541 552€ 263 545€ 321 279€ 1 145 259€ 959 196€ 570 344€ 183 380€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 400 000€ 1 600 000€ 700 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 519€ 2 618€ 2 528€ 306 990€ 352 207€ 82 113€ 80 683€ 200 313€ 398 409€ 954€ 395 201€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 309€ 25 315€ 35 593€ 4 048€ 5 144€ 4 198€ 4 384€ 5 658€ 4 489€ 8 250€ 7 993€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 094 710 € 2 228 266 € 763 731 € 613 372 € 392 775 € 1 195 980 € 1 092 988 € 521 322 € 2 427 956 € 3 574 016 € 2 480 655 €
056
B.IV.1
Peniaze
157 182€ 69 872€ 340 855€ 243 517€ 156 691€ 180 358€ 87 506€ 163 939€ 97 939€ 152 680€ 103 952€
057
B.IV.2
Účty v bankách
937 528€ 2 158 394€ 422 876€ 369 855€ 236 084€ 1 015 622€ 1 005 482€ 357 383€ 2 330 017€ 3 421 336€ 2 376 703€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
43 194 € 14 490 € 50 485 € 11 764 € 8 099 € 62 155 € 123 263 € 253 646 € 39 989 € 85 442 € 92 250 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
43 194€ 14 490€ 50 485€ 11 764€ 8 099€ 62 155€ 123 263€ 253 646€ 39 989€ 85 442€ 77 435€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 815€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 732 618 € 11 749 048 € 15 570 020 € 11 369 809 € 10 784 960 € 9 099 008 € 9 518 828 € 11 157 386 € 10 261 053 € 9 274 454 € 8 529 859 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 194 736 € 2 020 199 € 2 825 415 € 2 489 449 € 2 208 293 € 1 177 205 € 1 238 231 € 481 187 € 1 708 891 € 3 866 336 € 2 584 063 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 €
069
A.I.1
Základné imanie
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
513 603 € 155 805 € -511 538 € -1 203 816 € -1 377 233 € -2 231 119 € -2 081 448 € -2 517 514 € -2 107 621 € -363 644 € -338 488 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€ 513 603€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-357 798€ -1 025 141€ -1 717 419€ -1 890 836€ -2 744 722€ -2 595 051€ -3 031 117€ -2 621 224€ -877 247€ -852 091€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 754 854 € 3 227 413 € 3 583 725 € 3 475 986 € 4 347 089 € 3 210 139 € 2 889 161 € 3 706 971 € 3 256 127 € 2 813 011 € 2 541 375 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 769 523€ 7 769 523€ 7 769 523€ 7 661 784€ 7 661 784€ 6 524 834€ 6 203 856€ 6 203 856€ 5 753 012€ 5 309 896€ 5 038 260€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 014 669€ -4 542 110€ -4 185 798€ -4 185 798€ -3 314 695€ -3 314 695€ -3 314 695€ -2 496 885€ -2 496 885€ -2 496 885€ -2 496 885€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 183 261 € -1 472 559 € -356 312 € 107 739 € -871 103 € 88 645 € 320 978 € -817 810 € 450 845 € 1 307 429 € 271 636 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 522 778 € 9 476 245 € 12 744 605 € 8 880 360 € 8 576 667 € 7 921 803 € 8 280 597 € 10 676 199 € 8 548 204 € 5 407 968 € 5 274 512 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
514 611 € 711 139 € 596 264 € 444 822 € 411 187 € 217 821 € 175 011 € 248 599 € 220 668 € 186 532 € 211 063 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
53 434€ 45 865€ 46 211€ 33 195€ 76 335€ 145 812€ 95 444€ 142 671€ 142 358€ 105 250€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
10 213€ 5 737€ 9 982€ 8 048€ 8 077€ 25 213€ 21 540€ 20 861€ 20 685€ 25 048€ 36 442€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
450 964€ 659 537€ 540 071€ 403 579€ 326 775€ 46 796€ 58 027€ 85 067€ 57 625€ 56 234€ 174 621€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 232 € 28 798 € 648 623 € 1 651 466 € 1 739 611 € 3 751 208 € 3 804 588 € 4 429 786 € 3 513 361 € 1 087 269 € 1 053 368 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
10 317€ 24 633€ 37 727€ 53 830€ 56 230€ 64 465€ 64 465€ 79 325€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
915€ 4 165€ 7 162€ 5 681€ 4 659€ 2 703€ 4 247€ 1 404€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
603 734€ 1 591 955€ 1 678 722€ 3 686 743€ 3 740 123€ 4 350 461€ 3 510 658€ 1 083 022€ 1 051 964€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 996 935 € 8 736 308 € 11 499 718 € 6 784 072 € 6 425 869 € 3 952 774 € 3 900 998 € 4 797 814 € 4 814 175 € 4 134 167 € 4 010 081 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 650 305€ 4 519 641€ 6 558 013€ 4 494 023€ 4 925 269€ 3 027 496€ 2 907 614€ 3 378 873€ 2 570 323€ 2 877 252€ 2 855 947€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
15 960€ 68 209€ 440 265€ 1 671 575€ 380 456€ 405 777€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 600 000€ 2 600 000€ 2 600 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
250 000€ 250 000€ 232 357€ 232 357€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
200 553€ 177 387€ 198 865€ 154 744€ 154 035€ 169 934€ 164 202€ 174 278€ 159 450€ 147 222€ 163 374€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
126 961€ 112 403€ 126 872€ 94 685€ 96 710€ 99 672€ 95 441€ 99 934€ 86 714€ 79 895€ 80 271€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
417 997€ 494 171€ 919 022€ 924 172€ 315 783€ 387 824€ 412 117€ 451 522€ 324 474€ 414 406€ 270 595€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 119€ 832 706€ 1 096 946€ 1 116 448€ 934 072€ 251 888€ 3 415€ 2 942€ 1 639€ 2 579€ 1 760€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
400 000 € 1 200 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
400 000€ 1 200 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
15 104 € 252 604 € 3 958 € 150 € 671 284 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
150€ 671 284€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
15 104€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 104€ 237 500€ 3 958€