Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
30.06.2016
29.09.2016
30.06.2015
29.06.2016
01.04.2014
30.06.2014
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2010
31.03.2011
01.04.2009
31.03.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
36 168 377 € 34 036 379 € 8 150 245 € 33 532 276 € 8 085 900 € 35 323 307 € 32 175 099 € 29 061 074 € 29 405 892 € 30 948 388 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 976 078 € 20 532 296 € 4 737 438 € 20 129 530 € 4 509 411 € 20 697 807 € 19 003 360 € 17 705 135 € 17 387 975 € 18 916 775 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
14 192 299 € 13 504 083 € 3 412 807 € 13 402 746 € 3 576 489 € 14 625 500 € 13 171 739 € 11 355 939 € 12 017 917 € 12 031 613 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
513 602 € 496 410 € 140 904 € 570 988 € 85 071 € 445 056 € 333 710 € 313 224 € 244 556 € 233 309 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
513 602 € 496 410 € 140 904 € 570 988 € 85 071 € 445 056 € 333 710 € 313 224 € 244 556 € 233 309 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 589 747 € 9 359 966 € 1 910 340 € 9 696 131 € 2 313 484 € 8 946 645 € 9 323 281 € 7 175 856 € 6 964 707 € 7 772 927 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 453 606 € 1 499 584 € 331 540 € 1 608 403 € 426 486 € 882 064 € 1 116 112 € 710 376 € 674 765 € 697 411 €
10
B.2
Služby
8 880 494 € 7 840 793 € 1 550 666 € 8 163 213 € 1 886 998 € 8 064 581 € 8 207 169 € 6 465 480 € 6 289 942 € 7 075 516 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 116 154 € 4 640 527 € 1 699 639 € 4 277 603 € 1 348 076 € 6 123 911 € 4 182 168 € 4 493 307 € 5 297 766 € 4 491 995 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 078 773 € 3 864 569 € 880 694 € 3 649 022 € 859 884 € 3 430 832 € 3 658 685 € 3 131 579 € 2 934 461 € 3 113 891 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 820 592 € 2 716 204 € 589 326 € 2 565 658 € 624 903 € 2 458 224 € 2 684 533 € 2 295 020 € 2 159 222 € 2 280 329 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
151 937 € 154 808 € 64 592 € 143 490 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 002 340 € 893 310 € 204 774 € 855 045 € 207 553 € 872 356 € 882 287 € 761 834 € 702 675 € 753 501 €
16
C.4
Sociálne náklady
103 904 € 100 247 € 22 002 € 84 829 € 27 428 € 100 252 € 91 865 € 74 725 € 72 564 € 80 061 €
17
D
Dane a poplatky
12 737 € 9 615 € 1 326 € 8 807 € 2 353 € 11 804 € 9 887 € 7 503 € 5 892 € 10 836 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
556 777 € 441 475 € 145 045 € 525 159 € 78 635 € 577 679 € 527 511 € 367 781 € 596 862 € 724 446 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 799 € 60 055 € 1 104 € 8 698 € 353 € 24 077 € 16 833 € 28 098 € 24 344 € 1 331 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
83 000 € 12 513 € 30 486 € 18 973 € 249 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 547 € 5 713 € 1 754 € 13 908 € 46 388 € 11 755 € 4 308 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
143 872 € 133 618 € 90 137 € 77 202 € 21 216 € 58 506 € 55 689 € 345 901 € 38 515 € 43 590 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
111 491 € 150 331 € 30 774 € 73 910 € 27 455 € 485 863 € 103 279 € 69 212 € 50 804 € 139 563 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-501 500 € 279 497 € 731 287 € 92 697 € 401 318 € 1 653 928 € -68 940 € 1 260 745 € 1 749 325 € 547 931 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
33 117 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
858 255 € 896 942 € 230 970 € 912 653 € 220 448 € 933 471 € 840 976 € 562 939 €
38
X.
Výnosové úroky
1 439 € 1 193 € 74 € 439 € 33 € 83 € 770 € 29 296 € 12 349 € 11 996 €
39
N
Nákladové úroky
46 256 € 13 926 € 0 € 2 548 € 1 769 € 37 772 € 11 702 € 1 473 € 2 788 € 53 323 €
40
XI.
Kurzové zisky
13 499 € 2 101 € 257 € 3 790 € 438 € 23 635 € 19 395 € 13 543 € 14 969 € 16 841 €
41
O
Kurzové straty
39 676 € 24 575 € 4 818 € 17 127 € 2 736 € 17 804 € 22 961 € 20 182 € 25 977 € 35 264 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
166 570 € 159 010 € 39 172 € 188 698 € 53 178 € 218 507 € 193 436 € 173 474 € 118 915 € 121 665 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 095 819 € -1 091 159 € -274 629 € -1 116 797 € -277 660 € -1 183 836 € -1 048 910 € -682 112 € -120 362 € -181 415 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 597 319 € -811 662 € 456 658 € -1 024 100 € 123 658 € 470 092 € -1 117 850 € 578 633 € 1 628 963 € 366 516 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-124 760 € -455 350 € 348 919 € -152 997 € 35 013 € 149 114 € -300 040 € 127 788 € 321 534 € 94 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € -130 142 € 133 742 € 36 457 € 6 € 15 € 8 554 € 117 677 € 312 870 € 178 383 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-127 640 € -325 208 € 215 177 € -189 454 € 35 007 € 149 099 € -308 594 € 10 111 € 8 664 € -83 503 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 472 559 € -356 312 € 107 739 € -871 103 € 88 645 € 320 978 € -817 810 € 450 845 € 1 307 429 € 271 636 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 597 319 € -811 662 € 456 658 € -1 024 100 € 123 658 € 470 092 € -1 117 850 € 578 633 € 1 628 963 € 366 516 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 472 559 € -356 312 € 107 739 € -871 103 € 88 645 € 320 978 € -817 810 € 450 845 € 1 307 429 € 271 636 €