Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 917 209€ 17 286 509€ 19 527 918€ 18 923 237€ 18 083 386€ 16 829 566€ 12 851 210€ 11 580 972€ 8 923 715€ 6 074 351€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 015 663€ 3 717 154€ 3 825 949€ 3 753 109€ 3 118 267€ 3 315 355€ 3 192 542€ 3 365 082€ 3 328 157€ 2 309 110€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
12 901 546 € 13 569 355 € 15 701 969 € 15 170 128 € 14 965 119 € 13 514 211 € 9 658 668 € 8 215 890 € 5 595 558 € 3 765 241 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 673 694 € 1 265 518 € 38 535 € 10 642 € 4 000 € 2 043 € 104 992 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 048 345€ 1 040 066€ 12 989€ 10 642€ 4 000€ 2 043€
07
II.3
Aktivácia
625 349€ 225 452€ 25 546€ 104 992€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 739 047 € 3 843 790 € 3 159 820 € 2 587 726 € 2 654 035 € 2 198 016 € 2 011 603 € 2 438 054 € 1 530 471 € 1 120 561 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
153 605€ 162 661€ 512 029€ 174 529€ 197 901€ 291 687€ 259 996€ 254 597€ 130 569€ 62 475€
10
B.2
Služby
3 585 442€ 3 681 129€ 2 647 791€ 2 413 197€ 2 456 134€ 1 906 329€ 1 751 607€ 2 183 457€ 1 399 902€ 1 058 086€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 836 193 € 10 991 083 € 12 580 684 € 12 593 044 € 12 315 084 € 11 318 238 € 7 647 065 € 5 777 836 € 4 170 079 € 2 644 680 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 964 861 € 6 135 882 € 7 517 377 € 5 581 353 € 5 073 741 € 4 555 160 € 3 959 966 € 2 050 243 € 1 129 229 € 818 055 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 416 495€ 4 523 105€ 5 691 766€ 4 145 799€ 3 804 245€ 3 432 675€ 2 902 741€ 1 544 187€ 847 920€ 614 531€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
500€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 27 500€ 10 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 459 360€ 1 519 417€ 1 705 791€ 1 327 581€ 1 169 593€ 1 028 343€ 971 616€ 468 754€ 249 465€ 185 964€
16
C.4
Sociálne náklady
89 006€ 92 860€ 89 820€ 77 973€ 69 903€ 64 142€ 58 109€ 37 302€ 21 844€ 17 560€
17
D
Dane a poplatky
1 219€ 1 351€ 338€ 477€ 1 746€ 590€ 609€ 1 131€ 232€ 346€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
95 267€ 81 215€ 68 648€ 62 819€ 62 744€ 54 947€ 84 441€ 59 988€ 7 520€ 7 421€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
987€ 4 406€ 33 515€ 10 290€ 1 680€ 1 817€ 104 992€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 232€ 1 680€ 104 992€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
50 288€ 4 972€ 13 695€ 0€ 1 000€ 600€ 4 455€ 14 867€ 9 082€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
196 382€ 62 875€ 101 086€ 133 004€ 10 322€ 4 703€ 3 709€ 14 978€ 10 840€ 21 680€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 151€ 13 908€ 10 186€ 55 877€ 3 786€ 24 510€ 4 375€ 2 944€ 4 900€ 15 785€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 896 776 € 4 821 036 € 5 069 809 € 7 035 812 € 7 183 389 € 6 688 551 € 3 600 783 € 3 674 053 € 3 024 171 € 1 815 671 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
185 582€ 604€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
183 006€ 604€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
36 902 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
36 902€
38
X.
Výnosové úroky
3 102€ 12 281€ 16 954€ 12 918€ 14 527€ 14 628€ 7 996€ 8 538€ 1 270€ 987€
39
N
Nákladové úroky
876€ 116€
40
XI.
Kurzové zisky
67 181€ 179 764€ 48 087€ 268 986€ 412 529€ 366 842€ 36 962€ 74 988€ 120 149€ 72 540€
41
O
Kurzové straty
50 332€ 84 558€ 723 386€ 94 481€ 88 075€ 85 000€ 183 005€ 125 834€ 82 765€ 72 035€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 004€ 1 849€ 1 495€ 1 435€ 994€ 1 533€ 1 743€ 479€ 521€ 236€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
224 906€ 259 508€ 246 339€ 229 842€ 220 488€ 257 055€ 198 964€ 115 752€ 62 902€ 18 881€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-167 925 € -150 288 € -903 189 € -40 984 € 119 487 € 40 948 € -335 268 € -155 005 € -23 727 € -17 153 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 728 851 € 4 670 748 € 4 166 620 € 6 994 828 € 7 302 876 € 6 729 499 € 3 265 515 € 3 519 048 € 3 000 444 € 1 798 518 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
582 735 € 456 940 € 819 532 € 1 497 747 € 1 627 148 € 1 488 826 € 764 153 € 678 056 € 577 034 € 346 990 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
582 735€ 456 940€ 819 532€ 1 497 747€ 1 627 148€ 1 491 872€ 763 623€ 676 178€ 576 507€ 346 991€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ -3 046€ 530€ 1 878€ 527€ -1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 146 116 € 4 213 808 € 3 347 088 € 5 497 081 € 5 675 728 € 5 240 673 € 2 501 362 € 2 840 992 € 2 423 410 € 1 451 528 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 728 851 € 4 670 748 € 4 166 620 € 6 994 828 € 7 302 876 € 6 729 499 € 3 265 515 € 3 519 048 € 3 000 444 € 1 798 518 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 146 116 € 4 213 808 € 3 347 088 € 5 497 081 € 5 675 728 € 5 240 673 € 2 501 362 € 2 840 992 € 2 423 410 € 1 451 528 €