Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ten Reality, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Ten Reality, a.s. [zrušená]

 • Názov Ten Reality, a.s. [zrušená]
 • IČO 35895381
 • Sídlo Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
 • Dátum vzniku 4. augusta 2004, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3386/B

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 1.marca 2009
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 4.8.2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 4.8.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 4.8.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 4.8.2004
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti 4.8.2004
prieskum trhu 4.8.2004
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 4.8.2004
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností 4.8.2004
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica N 367/2008, Nz 52950/2008, NCRls 52510/2008 napísaná dňa 28.11.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2008, na ktorom bola obchodná spoločnosť Ten Reality, a.s. zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 31 321 828, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti.
Zmluva o zlúčení spísaná dňa 28.11.2008 do notárskej zápisnice N 370/2008, NZ 52978/2008, NCRls 52524/2008 uzatvorená medzi spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 31 321 828 ako nástupnickou spoločnosťou a spoločnosťami Old Reality, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 35 892 544 a Ten Reality, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 35 895 381, ako zanikajúcimi spoločnosťami.

Na základe uvedeného sa obchodná spoločnosť Ten Reality, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 35 895 381, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 3386/B v y m a z u j e z obchodného registra.
História zmien a podania
 • 2009
 • 1.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy Ten Reality, a.s.
  • zrušenie adresy firmy Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
  • zrušenie základného imania 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovanie za spoločnosť.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
   • prieskum trhu
   • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 367/2008, Nz 52950/2008, NCRls 52510/2008 napísaná dňa 28.11.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2008, na ktorom bola obchodná spoločnosť Ten Reality, a.s. zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 31 321 828, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 28.11.2008 do notárskej zápisnice N 370/2008, NZ 52978/2008, NCRls 52524/2008 uzatvorená medzi spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 31 321 828 ako nástupnickou spoločnosťou a spoločnosťami Old Reality, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 35 892 544 a Ten Reality, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 35 895 381, ako zanikajúcimi spoločnosťami. Na základe uvedeného sa obchodná spoločnosť Ten Reality, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO : 35 895 381, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 3386/B v y m a z u j e z obchodného registra.
 • 28.1. 2009
  Zmena zápisu
 • 2007
 • 24.7. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2006
 • 24.11. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 18.8. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.8. 2004
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Ten Reality, a.s.
  • novú adresu firmy Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovanie za spoločnosť.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
   • prieskum trhu
   • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísana vo forme notárskej zápisnice č. N 486/2004, Nz 40673/2004 zo dňa 12.05.2004 v súlade s obchodným zákonníkom.