Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 714 041€ 11 054 720€ 10 688 023€ 8 594 540€ 6 640 424€ 5 003 241€ 3 992 316€ 4 014 638€ 3 760 675€ 4 019 374€ 2 858 277€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 696 883€ 11 931 213€ 11 447 098€ 9 134 020€ 7 179 375€ 5 444 931€ 4 174 043€ 4 307 939€ 3 930 209€ 4 059 983€ 2 270 648€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-982 842 € -876 493 € -759 075 € -539 480 € -538 951 € -441 690 € -181 727 € -293 301 € -169 534 € -40 609 € 587 629 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
450 163 899 € 411 902 373 € 390 795 882 € 316 613 387 € 286 454 944 € 290 015 991 € 279 121 464 € 275 230 930 € 249 485 601 € 245 646 265 € 236 362 970 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
447 608 590€ 412 779 151€ 389 382 969€ 316 046 647€ 286 333 033€ 289 719 407€ 278 566 463€ 275 101 958€ 249 346 970€ 245 374 206€ 236 616 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 402 309€ -886 325€ 1 287 539€ 531 436€ 63 992€ -5 953€ 94 356€ -366 973€ 35 767€ 270 962€ -258 441€
07
II.3
Aktivácia
153 000€ 9 547€ 125 374€ 35 304€ 57 919€ 302 537€ 460 645€ 495 945€ 102 864€ 1 097€ 5 411€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
396 164 051 € 364 689 568 € 353 748 928 € 283 081 083 € 257 269 150 € 266 244 955 € 251 750 136 € 249 087 548 € 227 000 414 € 227 920 153 € 220 554 193 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
376 645 418€ 350 447 234€ 340 172 765€ 272 731 351€ 249 301 494€ 259 366 939€ 247 027 727€ 244 223 566€ 222 562 565€ 223 415 735€ 216 886 073€
10
B.2
Služby
18 768 370€ 14 211 087€ 13 269 207€ 10 337 344€ 7 933 151€ 6 809 762€ 4 696 655€ 4 863 982€ 4 437 849€ 4 504 418€ 3 668 120€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
53 017 006 € 46 336 312 € 36 287 879 € 32 992 824 € 28 646 843 € 23 329 346 € 27 189 601 € 25 850 081 € 22 315 653 € 17 685 503 € 16 396 406 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
20 218 441 € 17 773 993 € 16 130 482 € 13 269 191 € 10 013 871 € 9 304 920 € 8 519 101 € 7 904 484 € 7 035 807 € 6 641 671 € 6 322 713 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 448 629€ 12 733 000€ 11 602 666€ 9 509 343€ 7 197 648€ 6 686 401€ 6 138 939€ 5 691 947€ 5 079 230€ 4 799 197€ 4 554 613€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 249 662€ 4 617 975€ 4 165 633€ 3 442 327€ 2 559 727€ 2 399 877€ 2 202 859€ 2 042 108€ 1 810 854€ 1 702 452€ 1 627 038€
16
C.4
Sociálne náklady
520 150€ 423 018€ 362 183€ 317 521€ 256 496€ 218 642€ 177 303€ 170 429€ 145 723€ 140 022€ 141 062€
17
D
Dane a poplatky
82 079€ 81 366€ 81 676€ 54 291€ 48 682€ 48 254€ 47 002€ 46 925€ 47 579€ 36 248€ 36 011€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 906 579€ 6 728 295€ 6 470 505€ 6 254 843€ 5 385 343€ 4 661 117€ 4 333 066€ 4 227 557€ 4 692 094€ 4 917 831€ 4 230 705€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 295 444€ 1 382 741€ 1 875 452€ 2 531 629€ 1 598 828€ 1 741 333€ 1 481 619€ 1 493 253€ 1 115 724€ 935 587€ 996 256€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 265 586€ 1 384 804€ 1 687 525€ 1 274 736€ 1 347 298€ 1 448 053€ 1 164 472€ 1 199 288€ 975 687€ 1 444 802€ 1 630 630€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 780€ 3 655€ 1 791€ 25 029€ -42 372€ 42 045€ 368€ 38 543€ 1 063€ 806€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 808 296€ 3 794 421€ 3 716 098€ 1 959 602€ 1 981 142€ 2 364 860€ 1 302 315€ 1 865 026€ 1 564 047€ 1 836 018€ 785 845€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 066 002€ 1 322 896€ 1 900 627€ 688 906€ 798 481€ 1 665 829€ 721 620€ 1 348 012€ 654 364€ 811 875€ 777 322€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
27 580 279 € 24 218 465 € 15 606 823 € 15 917 059 € 14 675 510 € 10 265 321 € 15 187 906 € 14 443 551 € 11 588 830 € 6 603 875 € 5 181 126 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
3 984€ 23€ 6 128€
39
N
Nákladové úroky
37 525€ 33 528€ 372€ 21 167€ 8 468€ 23 583€ 44 176€ 88 706€ 53 940€
40
XI.
Kurzové zisky
183 459€ 80 597€ 126 838€ 68 259€ 158 071€ 244 365€ 47 553€ 136 219€ 122 224€ 104 766€ 88 593€
41
O
Kurzové straty
193 557€ 170 569€ 153 441€ 26 985€ 50 687€ 227 533€ 137 917€ 107 691€ 110 461€ 101 269€ 97 687€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 177€ 16€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 194€ 1 112€ 2 112€ 2 908€ 3 070€ 2 310€ 1 507€ 3 752€ 5 487€ 7 376€ 64 480€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-48 817 € -124 612 € -28 715 € 38 366 € 105 119 € -6 645 € -96 339 € 1 195 € -37 900 € -92 562 € -121 386 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
27 531 462 € 24 093 853 € 15 578 108 € 15 955 425 € 14 780 629 € 10 258 676 € 15 091 567 € 14 444 746 € 11 550 930 € 6 511 313 € 5 059 740 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 218 251 € 5 215 273 € 3 647 299 € 3 439 816 € 3 450 880 € 2 536 776 € 3 342 969 € 3 507 245 € 2 466 158 € 1 315 418 € 1 129 401 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 823 569€ 5 054 728€ 3 630 083€ 3 720 613€ 3 646 672€ 2 795 325€ 3 476 092€ 3 639 694€ 2 297 945€ 1 235 426€ 1 087 999€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-605 318€ 160 545€ 17 216€ -280 797€ -195 792€ -258 549€ -133 123€ -132 449€ 168 213€ 79 992€ 41 402€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
21 313 211 € 18 878 580 € 11 930 809 € 12 515 609 € 11 329 749 € 7 721 900 € 11 748 598 € 10 937 501 € 9 084 772 € 5 195 895 € 3 930 339 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
27 531 462 € 24 093 853 € 15 578 108 € 15 955 425 € 14 780 629 € 10 258 676 € 15 091 567 € 14 444 746 € 11 550 930 € 6 511 313 € 5 059 740 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
21 313 211 € 18 878 580 € 11 930 809 € 12 515 609 € 11 329 749 € 7 721 900 € 11 748 598 € 10 937 501 € 9 084 772 € 5 195 895 € 3 930 339 €