Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.07.2011
30.06.2012
01.01.2010
30.06.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 639 546 € 1 735 856 € 1 725 472 € 1 716 296 € 1 518 626 € 1 675 047 € 2 041 834 € 1 842 562 € 1 194 859 € 1 706 608 € 1 731 196 € 1 389 132 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 024 € 20 877 € 33 538 € 17 318 € 17 873 € 31 937 € 38 022 € 22 064 € 18 327 € 25 286 € 42 455 € 52 646 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
27 024 € 20 877 € 33 538 € 17 318 € 17 873 € 31 937 € 36 022 € 22 064 € 18 327 € 25 286 € 42 455 € 52 646 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 024€ 20 877€ 33 538€ 17 318€ 17 873€ 31 937€ 36 022€ 22 064€ 18 327€ 25 286€ 42 455€ 52 646€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 610 422 € 1 712 376 € 1 688 791 € 1 695 493 € 1 492 030 € 1 640 350 € 2 001 530 € 1 818 227 € 1 175 454 € 1 680 174 € 1 686 915 € 1 333 798 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
525 342 € 547 945 € 568 124 € 264 215 € 236 762 € 228 041 € 228 473 € 182 703 € 91 640 € 85 717 € 48 994 € 107 980 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
525 342€ 499 947€ 433 406€ 264 215€ 208 486€ 228 041€ 210 372€ 182 703€ 91 640€ 85 717€ 48 994€ 107 980€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 47 998€ 134 718€ 0€ 28 276€ 0€ 18 101€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 062 € 6 559 € 9 739 € 20 999 € 16 659 € 933 € 1 602 € 1 389 € 828 € 828 € 830 € 830 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
828€ 828€ 828€ 828€ 828€ 828€ 828€ 828€ 828€ 828€ 830€ 830€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 234€ 5 731€ 8 911€ 20 171€ 15 831€ 105€ 774€ 561€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 033 369 € 1 112 817 € 1 074 704 € 1 220 841 € 1 206 687 € 1 397 233 € 1 759 444 € 1 620 189 € 1 191 628 € 1 015 933 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
795 370€ 854 135€ 808 053€ 981 811€ 962 979€ 1 030 145€ 1 402 369€ 1 598 076€ 1 191 496€ 1 015 103€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
230 000€ 230 000€ 230 000€ 230 000€ 230 000€ 330 000€ 330 000€ 11 362€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 098€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 593€ 9 205€ 19 515€ 0€ 1 012€ 20 889€ 11 883€ 0€ 40 273€ 23 138€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 406€ 19 477€ 17 136€ 9 030€ 12 696€ 16 199€ 15 192€ 653€ 208€ 372€ 133€ 830€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
47 649 € 45 055 € 36 224 € 189 438 € 31 922 € 14 143 € 12 011 € 13 946 € 146 173 € 619 948 € 445 462 € 209 055 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 272€ 1 223€ 1 328€ 1 853€ 1 009€ 911€ 1 014€ 1 147€ 4 228€ 2 707€ 4 050€ 3 220€
057
B.IV.2
Účty v bankách
46 377€ 43 832€ 34 896€ 187 585€ 30 913€ 13 232€ 10 997€ 12 799€ 141 945€ 617 241€ 441 413€ 205 835€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 100 € 2 603 € 3 143 € 3 485 € 8 723 € 2 760 € 2 282 € 2 271 € 1 078 € 1 148 € 1 826 € 2 689 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 826€ 2 689€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 100€ 2 603€ 3 143€ 2 291€ 2 518€ 2 490€ 2 012€ 1 690€ 1 078€ 1 148€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 1 194€ 6 205€ 270€ 270€ 581€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 639 546 € 1 735 856 € 1 725 472 € 1 716 296 € 1 518 626 € 1 675 047 € 2 041 834 € 1 842 562 € 1 194 859 € 1 706 608 € 1 731 196 € 1 389 132 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
409 662 € 370 636 € 332 950 € 234 055 € 104 508 € 172 689 € 195 527 € 335 069 € 176 856 € 213 880 € 181 869 € 42 621 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
355 868 € 309 984 € 209 688 € 96 540 € 162 522 € 152 561 € 117 102 € 212 544 € 182 013 € 155 941 € 28 414 € -23 568 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
355 868€ 309 984€ 209 688€ 96 540€ 162 522€ 152 561€ 117 102€ 213 317€ 182 013€ 155 941€ 79 134€ 50 720€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -773€ -50 720€ -74 288€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
45 827 € 52 685 € 115 295 € 129 548 € -65 981 € 12 161 € 70 458 € 114 558 € -13 124 € 49 972 € 145 489 € 58 222 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 229 659 € 1 364 979 € 1 392 149 € 1 478 509 € 1 413 738 € 1 500 874 € 1 844 419 € 1 502 577 € 1 018 003 € 1 492 687 € 1 549 326 € 1 346 511 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 081 € 6 038 € 8 601 € 8 555 € 14 097 € 8 199 € 435 864 € 5 658 € 1 589 € 449 € 432 € 1 627 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 192€ 1 946€ 2 502€ 2 497€ 14 097€ 8 199€ 435 864€ 5 658€ 1 589€ 449€ 6 838€ 6 971€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 889€ 4 092€ 6 099€ 6 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€ 1 627€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 524 € 2 354 € 2 283 € 2 509 € 1 968 € 1 659 € 1 523 € 1 637 € 1 177 € 2 233 € 6 838 € 6 971 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 167€ 3 784€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 524€ 2 354€ 2 283€ 2 139€ 1 898€ 1 659€ 1 523€ 1 637€ 1 177€ 1 066€ 830€ 564€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 370€ 70€ 0€ 0€ 0€ 2 224€ 6 406€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 166 107 € 1 184 136 € 1 090 543 € 1 467 445 € 1 074 458 € 1 056 686 € 1 008 088 € 1 395 085 € 1 015 237 € 1 490 005 € 1 542 057 € 1 337 914 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 146 284€ 1 162 215€ 1 076 378€ 1 397 691€ 1 049 681€ 658 401€ 810 644€ 630 373€ 830 746€ 1 393 680€ 1 367 623€ 1 221 603€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 685€ 4 382€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
382 186€ 169 041€ 449 719€ 153 988€ 34 590€ 85 043€ 18 257€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214 199€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65 893€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 545€ 3 697€ 3 730€ 4 081€ 3 326€ 3 321€ 3 314€ 3 122€ 3 017€ 3 641€ 3 685€ 4 382€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 841€ 1 961€ 1 949€ 2 099€ 1 690€ 1 748€ 1 754€ 1 875€ 1 606€ 2 085€ 2 124€ 2 490€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 701€ 14 906€ 7 243€ 62 338€ 18 620€ 9 093€ 21 407€ 29 171€ 22 958€ 50 566€ 76 910€ 87 366€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
736€ 1 357€ 1 243€ 1 236€ 1 141€ 1 937€ 1 928€ 733€ 2 922€ 5 443€ 6 672€ 3 817€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
54 947 € 172 451 € 290 722 € 0 € 323 215 € 434 330 € 398 944 € 100 197 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
54 947€ 172 451€ 290 722€ 0€ 323 215€ 434 330€ 398 944€ 100 197€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
225 € 241 € 373 € 3 732 € 380 € 1 484 € 1 888 € 4 916 € 41 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 41€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
225€ 241€ 373€ 3 732€ 380€ 1 484€ 1 888€ 4 416€