Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.07.2011
30.06.2012
01.01.2010
30.06.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 934 957€ 5 805 850€ 5 497 319€ 5 724 976€ 5 936 297€ 5 912 925€ 5 987 856€ 5 566 004€ 2 143 757€ 4 271 121€ 4 283 974€ 3 207 196€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 657 276€ 4 556 091€ 4 212 683€ 4 535 200€ 4 728 293€ 4 788 895€ 4 775 844€ 4 402 561€ 1 774 985€ 3 536 797€ 3 545 874€ 2 698 135€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 277 681 € 1 249 759 € 1 284 636 € 1 189 776 € 1 208 004 € 1 124 030 € 1 212 012 € 1 163 443 € 368 772 € 734 324 € 738 100 € 509 062 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
77 059 € 86 350 € 52 039 € 54 065 € 36 029 € 76 477 € 29 118 € 3 939 € 4 913 € 9 511 € 3 850 € 2 490 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 059€ 86 350€ 52 039€ 54 065€ 36 029€ 76 477€ 29 118€ 3 939€ 4 913€ 9 511€ 3 850€ 2 490€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 244 287 € 1 201 713 € 1 135 834 € 1 026 225 € 1 034 348 € 1 107 877 € 1 076 228 € 957 454 € 347 264 € 611 511 € 469 893 € 357 299 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 200€ 17 001€ 15 714€ 22 586€ 29 950€ 24 076€ 20 930€ 22 926€ 9 214€ 17 222€ 26 356€ 44 613€
10
B.2
Služby
1 226 753€ 1 184 494€ 1 122 243€ 1 003 030€ 1 003 429€ 1 083 801€ 1 055 298€ 934 528€ 338 050€ 594 289€ 443 537€ 312 687€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
110 453 € 134 396 € 200 841 € 217 616 € 209 685 € 92 630 € 164 902 € 209 928 € 26 421 € 132 324 € 272 057 € 154 252 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
71 924 € 71 463 € 70 690 € 63 336 € 59 974 € 61 772 € 60 597 € 59 456 € 27 364 € 54 085 € 57 260 € 54 969 €
13
C.1
Mzdové náklady
53 084€ 52 747€ 52 337€ 46 736€ 43 978€ 45 388€ 44 631€ 42 619€ 20 165€ 39 756€ 40 994€ 40 463€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18 571€ 18 452€ 17 995€ 16 343€ 15 522€ 16 061€ 15 722€ 16 479€ 7 089€ 13 974€ 14 406€ 14 240€
16
C.4
Sociálne náklady
269€ 264€ 358€ 257€ 474€ 323€ 244€ 358€ 110€ 355€ 1 859€ 266€
17
D
Dane a poplatky
934€ 947€ 701€ 575€ 811€ 1 485€ 1 361€ 660€ 296€ 423€ 1 062€ 2 257€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 845€ 12 662€ 9 295€ 14 227€ 14 270€ 13 129€ 10 512€ 4 373€ 7 102€ 17 345€ 21 277€ 21 808€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 896€ 1 298€ 0€ 0€ 0€ 2 350€ 3 083€ 0€ 2 850€ 5 942€ 9 162€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 224€ 5 875€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 349€ 935€ -10 987€ -2 381€ 212 327€ 0€ 1 408€ 3 606€ 321€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
68 467€ 34 666€ 29 540€ 39 785€ 19 551€ 17 135€ 20 546€ 9 139€ 1 177€ 2 304€ 2 324€ 3 021€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 377€ 9 711€ 5 663€ 7 791€ 10 935€ 6 558€ 14 799€ 4 797€ 2 557€ 4 952€ 6 871€ 7 103€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
62 387 € 74 642 € 155 019 € 173 853 € -69 081 € 29 171 € 99 854 € 146 175 € -10 042 € 60 673 € 191 628 € 74 421 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
4 592€ 3 680€ 4 377€ 5 133€ 6 808€ 8 506€ 3 632€ 93€ 73€ 142€ 66€ 66€
39
N
Nákladové úroky
2 949€ 1 510€ 1 682€ 2 952€ 5 165€ 6 399€ 2 277€ 1 434€ 178€ 780€ 996€ 432€
40
XI.
Kurzové zisky
1 656€ 567€ 1 415€ 287€ 725€ 311€ 1 972€ 6 204€ 2 484€ 15 107€ 730€ 465€
41
O
Kurzové straty
2 232€ 4 155€ 4 910€ 5 409€ 5 391€ 9 274€ 7 749€ 2 516€ 3 033€ 9 464€ 7 469€ 1 693€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 763€ 4 969€ 5 110€ 6 517€ 6 723€ 5 416€ 5 349€ 6 636€ 2 428€ 4 568€ 4 216€ 3 884€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 696 € -6 387 € -5 910 € -9 458 € -9 746 € -12 272 € -9 771 € -4 289 € -3 082 € 437 € -11 883 € -5 477 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
58 691 € 68 255 € 149 109 € 164 395 € -78 827 € 16 899 € 90 083 € 141 886 € -13 124 € 61 110 € 179 745 € 68 944 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 864 € 15 570 € 33 814 € 34 847 € -12 846 € 4 738 € 19 625 € 27 328 € 11 138 € 34 256 € 10 722 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 367€ 12 391€ 22 554€ 39 187€ 2 880€ 4 069€ 19 838€ 28 661€ 11 138€ 34 256€ 10 722€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 497€ 3 179€ 11 260€ -4 340€ -15 726€ 669€ -213€ -1 333€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
45 827 € 52 685 € 115 295 € 129 548 € -65 981 € 12 161 € 70 458 € 114 558 € -13 124 € 49 972 € 145 489 € 58 222 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
58 691 € 68 255 € 149 109 € 164 395 € -78 827 € 16 899 € 90 083 € 141 886 € -13 124 € 61 110 € 179 745 € 68 944 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
45 827 € 52 685 € 115 295 € 129 548 € -65 981 € 12 161 € 70 458 € 114 558 € -13 124 € 49 972 € 145 489 € 58 222 €