Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEIZIS Slovakia spol. s r.o. v likvidácii [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2014
30.06.2015
01.10.2013
30.06.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 392 € 6 147 € 6 215 € 6 291 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 392 € 6 147 € 6 215 € 6 291 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 392 € 6 147 € 6 215 € 6 291 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 392€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 147€ 6 215€ 6 291€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 392 € 6 147 € 6 215 € 6 291 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 392 € 5 457 € 5 525 € 5 601 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 182 € -1 114 € -1 038 € -979 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 182€ -1 114€ -1 038€ -979€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-65 € -68 € -76 € -59 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
690 € 690 € 690 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
690 € 690 € 690 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
609€ 609€ 609€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
116
B.III.10
Ostatné záväzky
81€ 81€ 81€