Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • Názov VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • IČO 35903058
 • DIČ 2021884095
 • IČ DPH SK2021884095 podľa §4
 • Sídlo Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 9. októbra 2004, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3435/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 10 090 976 € / splatené 10 090 976 €
 • Historické sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
  (platné do 10. mája 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Andrea Hajachová Člen predstavenstva Gabčíkova 428/8, 841 05 Bratislava 1. januára 2018
RNDr. Vladimír Mlynek Predseda predstavenstva Športová 724/4, 900 42 Dunajská Lužná - Jánošíková 1. januára 2016
Mgr. Gabriel Molnár Podpredseda predstavenstva Most pri Bratislave 1140, 900 46 Most pri Bratislave 1. januára 2016
Ing. Vladimír Šmidt Člen predstavenstva Kopřivnická 14/B, 841 01 Bratislava 2. apríla 2016
 • Konanie menom spoločnosti [od 9. októbra 2004] Za spoločnosť konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Roman Juráš Podpredseda dozornej rady J.D. Matejovie 549/12, 033 01 Liptovský Hrádok 1. januára 2016
Ing. Juraj Jurčík, MBA Dozorná rada Hlavná 935/35, 900 55 Lozorno 1. januára 2016
Alexander Resch Predseda dozornej rady Mudroňova 7492/3B, 811 01 Bratislava 13. novembra 2018
RNDr. Pavol Kárász, CSc. Dozorná rada Pod záhradami 64, 841 01 Bratislava 8. júna 2009
Predmety podnikania
Názov Vznik
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia 9.10.2004
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 375/2004, Nz 47473/2004 zo dňa 02.06.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica N 121/2005, Nz 123000/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
Notárska zápisnica N 210/2005, Nz 22141/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti- schválenie zvýšenia základného imania.
3. Notárska zápisnica N 122/2005, Nz 30075/2005, NCRls 29641/2005 zo dňa 29.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve spoločnosti.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 181/2006, Nz 15528/2006, NCRls 15453/2006 zo dňa 29.03.2006.
5. Notárska zápisnica N 519/2006, Nz 36389/2006, NCRls 36264/2006 zo dňa 20.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia konaného dňa 6.9.2006.
6. Notárska zápisnica N 166/2007, Nz 15744/2007, NCRls 15705/2007 napísaná dňa 25.4.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.4.2007.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 488/2007, Nz 41766/2007, NCRls 41499/2007 zo dňa 18.10.2007.
8. Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 6181/2008, NCRls 6138/2008 napísaná dňa 14.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.2008.
MUDr. Viktor Kouřil člen predstavenstva od 29.6.2005.
9. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 11.06.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 310/2008 Nz 26414/2008 dňa 20.06.2008.
10. Notárska zápisnica č. N 372/2008, Nz 30396/2008, NCRls 30086/2008 zo dňa 16.07.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.07.2008.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2009. not. zápisnica N 114/2009 Nz 10595/2009
12. Notárska zápisnica N 203/2009, Nz 19362/2009 zo dňa 10.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2009.
13. Notárska zápisnica N 516/2009 , Nz 49274/2009 zo dňa 10.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 1.12.2009.
14. Notárska zápisnica č. N 15/2010, Nz 13059/2010, NCRls 13277/2010 zo dňa 16.04.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.03.2010.
15. Notárska zápisnica č. N 598/2010, Nz 40279/2010, NCRls 40954/2010 zo dňa 28.10.2010.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 391/2011, Nz 30373/2011, NCRls 31142/2011 zo dňa 18.08.2011.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.12.2011 o zvolení predsedu a podpredsedu dozornej rady s účinnosťou ku dňu spísania notárskej zápisnice.
18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo dňa 05.03.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.03.2012 spísaná formou notárskej zápisnice č. N 2926/2012 , Nz 11381/2012 , NCRls 11700/2012.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.03.2013.
21. Notárska zápisnica č. N 2663/2013, Nz 41402/2013, NCRls 42133/2013 zo dňa 12.11.2013.
22. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 462/2014 Nz 10012/2014 NCRls 10210/2014 zo dňa 14.03.2014.
23. Notárska zápisnica, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2014.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2015.
25. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015.
26. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2015
27. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015.
28. Zápisnisca z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.03.2016.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1740/2018, Nz 35925/2018, NCRls 36557/2018 zo dňa 23.10.2018.
História zmien a podania