Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 277 367 € 329 436 € 290 305 € 175 294 € 42 234 € 41 125 € 3 765 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 277 367€ 329 436€ 290 305€ 175 294€ 42 234€ 41 125€ 3 765€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 245 301 € 912 756 € 837 396 € 546 839 € 419 835 € 386 144 € 374 483 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
48 596€ 37 253€ 15 786€ 18 456€ 17 756€ 26 625€ 26 463€
10
B.2
Služby
1 196 705€ 875 503€ 821 610€ 528 383€ 402 079€ 359 519€ 348 020€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 032 066 € -583 320 € -547 091 € -371 545 € -377 601 € -345 019 € -370 718 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
379 632 € 281 694 € 209 584 € 169 480 € 166 721 € 113 654 € 76 468 €
13
C.1
Mzdové náklady
284 628€ 281 694€ 209 584€ 55 828€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
94 523€ 18 003€
16
C.4
Sociálne náklady
481€ 2 637€
17
D
Dane a poplatky
567€ 579€ 580€ 455€ 503€ 623€ 623€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
46 260€ 37 102€ 10 801€ 112€ 76€ 3 256€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 279 568€ 1 487 921€ 673 141€ 687 476€ 566 290€ 584 550€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 298€ 1 522€ 3 134€ 2 422€ 1 321€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 596€ 6 796€ 3 323€ 1 159€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 611 905 € 1 376 873 € 719 865 € 124 587 € 138 877 € 105 677 € 133 647 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
14€ 22€ 16€
40
XI.
Kurzové zisky
2 485€ 478€ 1 891€ 1 627€ 183€
41
O
Kurzové straty
2 417€ 7 587€ 7 378€ 442€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
785€ 677€ 25 788€ 31 985€ 27 121€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-717 € -677 € 478 € -31 470 € -37 714 € -27 364 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 611 188 € 1 376 196 € 719 865 € 125 065 € 107 407 € 67 963 € 106 283 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
327 527 € 289 001 € 151 172 € 28 613 € 28 501 € 15 695 € 25 770 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
327 527€ 289 001€ 151 172€ 28 613€ 28 501€ 15 695€ 25 770€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 283 661 € 1 087 195 € 568 693 € 96 452 € 78 906 € 52 268 € 80 513 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 611 188 € 1 376 196 € 719 865 € 125 065 € 107 407 € 67 963 € 106 283 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 283 661 € 1 087 195 € 568 693 € 96 452 € 78 906 € 52 268 € 80 513 €