Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

eustream, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2018
31.07.2019
01.01.2018
30.07.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
04
II.
Výroba
[05+06+07]
751 812 000 € 796 547 000 € 451 871 000 € 757 101 000 € 761 926 000 € 803 363 000 € 827 125 000 € 743 436 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
748 039 000€ 792 857 000€ 450 623 000€ 755 649 000€ 760 589 000€ 802 386 000€ 826 472 000€ 742 913 000€
07
II.3
Aktivácia
3 773 000€ 3 690 000€ 1 248 000€ 1 452 000€ 1 337 000€ 977 000€ 653 000€ 523 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
46 218 000 € 64 879 000 € 35 093 000 € 60 337 000 € 55 804 000 € 532 416 000 € 552 896 000 € 611 535 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 565 000€ 43 911 000€ 24 645 000€ 39 127 000€ 30 867 000€ 145 186 000€ 135 474 000€ 133 934 000€
10
B.2
Služby
20 653 000€ 20 968 000€ 10 448 000€ 21 210 000€ 24 937 000€ 387 230 000€ 417 422 000€ 477 601 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
705 594 000 € 731 668 000 € 416 778 000 € 696 764 000 € 706 122 000 € 270 947 000 € 274 229 000 € 131 901 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
29 531 000 € 30 587 000 € 17 185 000 € 29 404 000 € 32 121 000 € 36 606 000 € 31 889 000 € 36 405 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 147 000€ 20 905 000€ 11 819 000€ 20 178 000€ 21 597 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 203 000€ 7 980 000€ 4 282 000€ 7 298 000€ 7 252 000€
16
C.4
Sociálne náklady
2 181 000€ 1 702 000€ 1 084 000€ 1 928 000€ 3 272 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
143 385 000€ 127 836 000€ 75 608 000€ 136 335 000€ 143 082 000€ 3 622 000€ 4 016 000€ 3 875 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
398 000€ 340 000€ 181 000€ 960 000€ 376 000€ 329 000€ 98 000€ 650 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 776 000€ 4 885 000€ 3 424 000€ 1 129 000€ 5 988 000€ 5 267 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 326 000€ 1 048 000€ 4 855 000€ 2 972 000€ 1 782 000€ 1 114 000€ 4 806 000€ 44 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
533 730 000 € 576 742 000 € 322 373 000 € 528 222 000 € 534 749 000 € 229 276 000 € 233 420 000 € 96 194 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
870 000 € 751 000 € 786 000 € 1 683 000 € 712 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
870 000€ 751 000€ 786 000€ 1 683 000€ 712 000€
38
X.
Výnosové úroky
177 000€ 162 000€ 181 000€ 425 000€ 4 348 000€
39
N
Nákladové úroky
44 410 000€ 44 150 000€ 25 963 000€ 44 728 000€ 44 633 000€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 520 000€ 7 000€
41
O
Kurzové straty
2 000€ 2 000€ 4 000€ 3 000€ 636 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
368 000€ 383 000€ 221 000€ 382 000€ 393 000€ 1 752 000€ 777 000€ 1 158 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 124 000€ 186 000€ 98 000€ 154 000€ 142 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-47 121 000 € -43 042 000 € -24 877 000 € -41 875 000 € -39 951 000 € 1 752 000 € 777 000 € 1 158 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
486 609 000 € 533 700 000 € 297 496 000 € 486 347 000 € 494 798 000 € 231 028 000 € 234 197 000 € 97 352 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
126 148 000 € 147 088 000 € 73 885 000 € 133 958 000 € 107 370 000 € 43 969 000 € 45 912 000 € 18 683 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
153 506 000€ 169 597 000€ 82 986 000€ 154 948 000€ 145 719 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-27 358 000€ -22 509 000€ -9 101 000€ -20 990 000€ -38 349 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
360 461 000 € 386 612 000 € 223 611 000 € 352 389 000 € 387 428 000 € 187 059 000 € 188 285 000 € 78 669 000 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
486 609 000 € 533 700 000 € 297 496 000 € 486 347 000 € 494 798 000 € 231 028 000 € 234 197 000 € 97 352 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
360 461 000 € 386 612 000 € 223 611 000 € 352 389 000 € 387 428 000 € 187 059 000 € 188 285 000 € 78 669 000 €